Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja notiks 2019. gada 25.–27. aprīlī ar mērķi iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskā darba pieredzi psiholoģiskajā izpētē, izvērtēšanā un palīdzībā, kā arī sekmēt pētniecības integrāciju studiju procesā.

Konferences trīs dienu programma ar ārvalstu vieslektoru, Latvijas mācībspēku, doktorantu, profesionāļu un studējošo ziņojumiem, lekcijām un meistarklasēm piedāvā iespēju noklausīties vairāk nekā 60 ziņojumu, tai skaitā sešus vieslektoru ziņojumus, kā arī piedalīties deviņās meistarklasēs, no kurām sešas vadīs viesdocētāji. Akcentējot jautājumus par starpdisciplinaritātes un starptautiskās sadarbības pieredzes nozīmi pētniecībā, šāgada konferencē nozīmīga vieta ir atvēlēta neiropsiholoģijas jautājumiem un kvalitatīvās pētniecības tēmām.

Konferences pirmā diena sāksies ar daudzdimensionālai psiholoģiskās palīdzības konceptuālā ietvara skaidrošanai veltītu simpoziju. Nozīmīgs notikums šajā dienā būs Latvijas Klīniskā personības testa izmantošanas aktualitāšu prezentēšana. Pēc pusdienu pārtraukuma darbs noritēs trijās sekcijās un būs iespēja noklausīties 36 RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Komunikācijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī doktorantūrā studējošo ziņojumus par studiju procesā izstrādātajiem pētniecības darbiem, kā arī promocijas darbiem, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību darbā ar dažādām klientu vai pacientu grupām, profesionālo kompetenci un identitāti. Šo konferences dienu noslēgs paneļdiskusija par iespējām un izaicinājumiem supervīzijas darbā dažādās profesionālajās vidēs.

26. aprīlī konferences dalībniekiem būs iespēja klausīties astoņu vieslektoru (ASV, Lielbritānija, Portugāle, Lietuva, Krievija) lekcijas, kā arī piedalīties simpozijā par kvalitatīvo pētniecību.

Konferences noslēguma dienā, 27. aprīlī, notiks piecas vieslektoru vadītas, kā arī trīs Latvijas augstskolu docētāju un profesionāļu vadītas meistarklases, kas veltītas gan mūsdienu pētījumiem psihobioloģijā un neiropsiholoģijā, gan konkrētām darba metodēm supervīzijā un mākslas terapijā.

Dalība konferencē palīdzēs studējošajiem, pētniekiem un praktiķiem padziļināt zināšanas par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā starpdisciplinārā kontekstā.

Konferenci rīko RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konference notiks RSU Medicīnas tehnoloģiju informācijas centrā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti.

Dalība konferencē ir bez maksas!