Veselība un personības attīstība | RSU Pārlekt uz galveno saturu

5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference
Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja
2019. gada 25.–27. aprīlī
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a

Konferences darbā aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, supervizori, sociālie darbinieki, citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, kā arī studējošie.

Darba valodas: latviešu, angļu.

Konferences galvenās tēmas

  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana dažādās klientu un pacientu grupās
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām, pašpalīdzības veidi
  • Profesionālā kompetence un tās attīstība, profesionālā identitāte
  • Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija psiholoģiskās palīdzības attīstīšanai

Pieteikties

Konferences norise

  • Konference tiks atklāta 25. aprīlī ar plenārsēdi Psiholoģiskās palīdzības prakse veselības kontekstā, kurā tiks sniegts arī īss pārskats par RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras ieguldījumu šīs tēmas attīstībā piecu gadu laikā. Konferences darbs turpināsies trijās sekcijās (Psiholoģiskā izvērtēšana novērtēšana, Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, Profesionālā kompetence un identitāte). Programmā iekļautas valsts pētījuma programmas INTERFRAME-LV pētnieku, doktorantu un profesionāļu prezentācijas. Pēcpusdienā notiks diskusija Supervīzija profesionālā kompetences attīstībai dažādās profesionālajās vidēs: iespējas un izaicinājumi. Šajā dienā plānotas arī Pētniecības terminu skaidrojošās vārdnīcas un Latvijas Klīniskā personības testa prezentācijas.

  • 26. aprīlī plenārsēde būs veltīta neirozinātnes un psihoizglītošanas jautājumiem, bet simpozijs – kvalitatīvās pētniecības metodoloģijas jautājumiem. Pēc plenārsēdes un simpozija turpināsies darbs sekcijās. Pēcpusdienā notiks diskusija par kvalitatīvo pētniecību. Šajā dienā konferences darbā piedalīsies deviņi vieslektori no sešām valstīm.

  • 27. aprīlī aicinām apmeklēt deviņas meistarklases, kuras vadīs gan vieslektori, gan vietējie lektori – tā būs iespēja padziļināti iepazīties ar dažādiem psiholoģiskās palīdzības un izpētes jautājumiem.

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Dalība konferencē – bez maksas
Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti
Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz jūsu reģistrācijas anketā norādīto e-pastu

Kontaktinformācija