Veselība un personības attīstība | RSU Pārlekt uz galveno saturu

5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference
Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja
2019. gada 25.-27. aprīlī
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a

Konferences galvenās tēmas

  • Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana profesionālajā darbībā
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
  • Profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība

Galveno referentu ziņojumi

Kā ik gadu konferencē piedalīsies galvenie referenti no dažādām pasaules valstīm un sniegs ziņojumus par aktualitātēm psiholoģiskajā izvērtēšanā un palīdzībā.

Ar konferenci saistītas aktivitātes

  • 26. aprīlī – RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras Psiholoģijas zinātniskā pulciņa rīkota olimpiāde – studentu stenda referātu prezentācijas par konferences tēmām
  • 27. aprīlī – gan Latvijas, gan citu valstu vieslektoru vadītas meistarklases, kā arī supervīzijas pie pieredzējušiem kolēģiem

Konference norisināsies trīs dienas. To organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konferencē aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, pētnieki, supervizori un studenti.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Dalība konferencē – bez maksas. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti. Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

Priecāsimies jūs redzēt konferencē, lai kopīgi diskutētu par aktuāliem jautājumiem psiholoģiskajā izpētē un palīdzībā!

Kontaktinformācija

Saistītās ziņas