Veselība un personības attīstība | RSU Pārlekt uz galveno saturu

5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference
Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja
2019. gada 25.–27. aprīlī
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a

Konferences darbā aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, supervizori, sociālie darbinieki, citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, kā arī studējošie.

Darba valodas: latviešu, angļu.

Konferences galvenās tēmas

  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana dažādās klientu un pacientu grupās
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām, pašpalīdzības veidi
  • Profesionālā kompetence un tās attīstība, profesionālā identitāte
  • Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija psiholoģiskās palīdzības attīstīšanai

Pieteikties

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Dalība konferencē – bez maksas
Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti
Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz jūsu reģistrācijas anketā norādīto e-pastu

Kontaktinformācija