Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Uzņemšana
Tiesības

Rīgas Stradiņa universitāte ir saņēmusi Akadēmiskā informācijas centra (AIC) lēmumu par studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība un attiecīgi profesionālās bakalaura studiju programmas Policijas darbs akreditāciju uz sešiem gadiem – līdz 2025. gada 23. aprīlim. Tas ir iespējami garākais akreditācijas periods, kādu AIC piešķir, turklāt tas piešķirts pilnīgi jaunam RSU studiju virzienam.

Studiju virziena akreditācijas lapa

Saņemtais atzinums ir RSU Juridiskās fakultātes un tās pieredzējušo docētāju darba kvalitātes pozitīvs novērtējums. Tas arī paver plašas perspektīvas programmas tālākai realizācijai, sniedzot RSU Juridiskās fakultātes (JF) izglītības ieguldījumu Latvijas iekšlietu sistēmas stiprināšanā un pilnveidē. AIC pozitīvais atzinums ir arī viennozīmīgi atzinīgs vērtējums par RSU un Valsts policijas kopīgo sadarbību.

Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Valsts policijas (VP) pasūtījumu, un tapusi ciešā sadarbībā ar VP dienestu vadītājiem. Īpaši programmas izveidē piedalījās VP Personāla pārvaldes Personāla profesionālās pilnveides koordinācijas nodaļa, jo studiju programma tiek īstenota tikai VP norīkotiem studentiem. Specializētos studiju kursus docē atbilstīgo VP struktūrvienību vadošie speciālisti ar lielu pieredzi praktiskajā darbā.

RSU studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība vienīgā studiju programma Policijas darbs ir licencēta 2017. gada 19. jūlijā, un to īsteno JF. Pirmie studenti tika uzņemti 2017. gada septembrī.

AIC Studiju akreditācijas komisija pieņēma pozitīvu lēmumu šā gada 23. aprīlī, pamatojoties uz RSU iesniegtajiem akreditācijas dokumentiem, 19. un 20. februāra akreditācijas ekspertu vizīti, sniegto ekspertu atzinumu un RSU un VP pārstāvju argumentētai informācijai klātienē Studiju akreditācijas komisijas sēdē.

Akreditācijas procesu RSU vadīja Pedagoģiskās izaugsmes centra kolēģi Dagnija Briede, Alise Šnēbaha, bet dokumentu sagatavošanā bija iesaistīti JF dekāns profesors Andrejs Vilks, studiju virziena un studiju programmas vadītājs Valdis Voins, Juridiskās fakultātes studiju programmu attīstības projektu vadītāja Irina Dolgova un lektora p. i. Aelita Zīle. RSU darbības un kvalitātes atspoguļošanā akreditācijas dokumentācijā bija iesaistītas teju visas administratīvās struktūrvienības: Studiju departaments, Bibliotēka, Personāla departaments, Informācijas tehnoloģiju departaments, Studentu serviss, Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļa, Studiju pārvalde u. c.

Profesors A. Vilks akcentē, ka 2019. gada 7. maijā tika apstiprināts Konceptuālais ziņojums Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi. Tajā atzīts, ka "RSU īstenotajā profesionālajā bakalaura studiju programmā Policijas darbs ir iesaistīts liels skaits pieredzējušu nozares ekspertu, tostarp izmeklēšanas un operatīvā darba jomā. Patlaban nav nekāda pamata apšaubīt jaunās programmas kvalitāti vai efektivitāti. Nozare no minētās programmas absolventa cer sagaidīt kvalificētu speciālistu, kurš ne tikai spētu atbilstīgi savai kompetencei organizēt un īstenot atklāšanas, izmeklēšanas un prevencijas darbu dažādas sarežģītības likumpārkāpumos, sadarboties ar citiem tiesībaizsardzības subjektiem, bet arī sekmīgi organizēt, plānot un vadīt padoto darbu, kā arī veikt analītisko darbu".