Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Uzņemšana

“Tas bija viens no maniem labākajiem lēmumiem,” par ideju studēt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra studiju programmā Supervīzija stāsta absolvente Liene Babure-Šabane (bildē).

liene_babure_sabane.jpg Foto no privātā arhīva

Pēc sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanas vadībzinātnē viņa jau vairāk nekā 12 gadus strādā dažādos starptautiskos uzņēmumos apmācību jomā. Pašlaik supervīzijas studijās iegūtās zināšanas Liene liek lietā, uzņēmumā CircleK Latvia vadot un organizējot mācības darbiniekiem.

Jūsu Facebook kontā pie nodarbošanās ir rakstīts: sertificēta supervizore, profesionāls koučs, transformāciju spēļu vadītāja, laika līniju dziedināšana. Pastāstiet, lūdzu, ar ko nodarbojaties?

Visas nosauktās ir dažādas metodes un pieejas cilvēka attīstībai. Supervīzija un koučings (individuālās izaugsmes veicināšana – red.) palīdzēs vairāk profesionālajiem izaicinājumiem. Ja ir vēlme ar meditāciju sasniegt savu mērķi un atrisināt profesionālu vai personīgu jautājumu, tad var izvēlēties laika līniju dziedināšanas metodi. Savukārt transformācijas spēlēs satiekas visas iepriekšminētās pieejas. Var teikt, ka tas ir intensīvs minitreniņš spēles veidā ar supervīzijas, koučinga un citu metožu elementiem, izmantojot metaforiski asociatīvās kārtis.

Supervizors vairs nav gluži nezināma profesija, tomēr daudzi cilvēki neizprot, kas ir supervizors...

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību, piemēram, kā sabalansēt darbu un privāto dzīvi, kā plānot laiku un kā izvairīties no izdegšanas.

Ar ko tā atšķiras no koučinga? Koučings vairāk ir vērsts uz nākotni un strādā ar konkrētiem mērķiem, kas jāsasniedz nākotnē. Supervīzijā arī ir svarīgi sasniedzamie mērķi, tomēr tā vairāk fokusējas uz tagadni, turklāt vairāk strādā ar jautājuma emocionālo pusi. Supervīzija un koučings padziļināti ar pagātnes problēmām nestrādā, tas ir psihoterapijas lauciņš. Šīs metodes savā darbā izmantoju kopā – nevaru pateikt, kur beidzas supervīzija un sākas koučings vai otrādi.

Ikdienas darbā uzņēmumā CircleK daudz izmantoju supervīzijā iegūtās zināšanas, gan organizējot sapulces, gan vadot mācības. Tāpat ģimenē to var izmantot, piemēram, kad ar bērniem jāsarunā kāda ļoti svarīga lieta, tad zināšanas par jautājumu uzdošanu, ieklausīšanos otrā cilvēkā lieti noder.

Supervīzija ir dzīva mācība – ar to var palīdzēt sev un citiem.

liene_babure_sabane_izlaidums_2019-apgriezta.jpgLiene izlaiduma dienā 2019. gadā pie RSU centrālās ēkas. Foto no privātā arhīva

Kāpēc izvēlējāties studēt supervīziju?

Esmu cilvēks, kas nemitīgi mācās. Bakalaura studijas izvēlējos bez īpaša mērķa un nolūka – studēju tāpēc, ka kaut kur jau bija jāmācās. Kad es beidzu vidusskolu, modē bija juristi un ekonomisti, tajā virzienā es arī aizgāju studēt. Mani vienmēr ir interesējusi pedagoģija, bet par skolotāju tā arī nekļuvu. Tomēr nekur tālu no pedagoģijas neesmu – nevis mācu bērnus, bet vadu un organizēju mācības pieaugušajiem uzņēmumos –, un man tas ļoti patīk. Pirms vairākiem gadiem man bija iespēja iepazīties, kā strādā supervizori, tas mani ieinteresēja, un es sapratu, ka gribētu šo jomu studēt.

Kas ir vislielākie ieguvumi no studijām RSU?

Supervīzijas studijas man palīdzēja paskatīties uz procesiem plašāk un no zinātniskā skatpunkta. Tieši pētniecības metožu apgūšana, pierādījumos balstītu viedokļu studēšana visvairāk palikusi prātā. Tā bija jauna pieredze – iespēja uz visu paskatīties ar zinātnieka acīm.

Savu maģistra darbu rakstīju par supervizoru konflikta risināšanas stila aptaujas adaptāciju, kura ir izstrādāta ASV. Veicot pētījumu par Latvijas supervizoru konflikta risināšanas stilu, secināju, ka ir nepieciešams turpināt pētījumus par šo tēmu, ņemot vērā supervīzijas pieeju, kas tiek praktizēta Latvijā.

Izaicinājums bija atrast laiku studijām un savienot tās ar darbu, bet tas man izdevās.

liene_babure_sabane_pec_magistra_darba_iesniegsanas02.jpgPēc maģistra darba iesniegšanas Liene (trešā no kreisās) kopā ar programmas direktori asist. Baibu Pumpiņu un kursabiedrenēm. Foto no privātā arhīva

Kam jūs ieteiktu studēt supervīziju?

Noteikti supervīziju var studēt tie, kuri strādā ar cilvēkiem un kuriem šāds darbs interesē un patīk – tie var būt sociālie darbinieki, pedagogi, uzņēmējdarbības vides speciālisti un citu profesiju pārstāvji.

Pirmkārt, tā būs cilvēka paša izaugsme un tikai pēc tam iespēja palīdzēt citiem. Tādēļ šīs studijas būs piemērotas tiem, kuri vēlas augt, iemācīties dzirdēt vairāk un redzēt plašāk.