Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Pētniecība
Sabiedrības veselība

29. un 30. janvārī Beļģijā, Antverpenes Tropu medicīnas institūtā, notika HERMETIC Matemātiskās modelēšanas pielietošana HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā – projekta partneru darba tikšanās ar mērķi apspriest projektā paveikto un vienoties par nākamā perioda uzdevumiem.

Sanāksmes laikā Francijas sadarbības partneri sniedza ziņojumu par HIV epidēmijas Latvijā matemātiskās modelēšanas sākotnējiem rezultātiem, kas pierāda faktu, ka valstī ievērojama daļa HIV inficēšanās gadījumu netiek diagnosticēta. Latvijas pārstāvji sniedza ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem pagājušajā gadā realizētajos pilotpētījumos par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu injicējamo narkotiku lietotāju vidū, kā arī tādu vīriešu vidū, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV). Šajos pētījumos inovatīvai HIV testēšanai Latvijā pirmo reizi tika izmantots mutes dobuma sekrēta eksprestests. Pilotpētījums ļāva mazināt nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu, sekot HIV prevalencei minētajās riska grupās, kā arī valstī aprobēt inovatīvu testēšanas tehnoloģiju.

Rakstu sagatavojusi HERMETIC projekta vadītājas asistente Indra Liniņa.