Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantu stāsti
Doktorantiem

Radošs potenciāls mīt katrā no mums, bet darba vidē tas nereti atraisās vien prasmīga komandas flagmaņa vadībā – tā ir Vladimira Rojenko pārliecība par spīti tam, ka, būdams uzņēmējs, viņš sastapies arī ar vāji motivētiem un darbadienu atstrādājošiem komandas biedriem. Meklēdams veidus, kā ieslēgt darbiniekos radošumu un efektīvi to pārvaldīt, Vladimirs sapratis, ka pats par to zina maz, un arī šajā jomā zinošus speciālistus, ko piesaistīt uzņēmumam, nemaz nav tik viegli atrast, tālab pērnruden viņš iestājies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) jaunajā doktorantūras studiju programmā Vadībzinātne.

Jums ir savs bizness, darbojaties vairākās zinātniskajās iestādēs, lasāt lekcijas RSU studentiem.  Sakiet, kā šādā grafikā iekļaut doktorantūras studijas?  

Jā, darāmā nudien ir daudz. Man personīgi palīdz tas, ka izvēlētā doktorantūras tēma sakrīt ar to, ko es daru ikdienā, jo tad nav mākslīgi jāpārslēdzas no vienas nodarbes uz otru, bet tās organiski saplūst. Tas ir mans lielākais ieteikums topošajiem doktorantiem.

Man pašam biznesā ir nācies saskarties ar neieinteresētību no darbinieku puses, zemu motivāciju, darba stundu atstrādāšanu, nevis iesaistīšanas uzņēmuma un komandas darbā un izaicinošu problēmu risināšanā. Mēģinot atrisināt šo problēmu savā uzņēmumā, sapratu, ka man pašam trūkst zināšanu un arī attiecīgo speciālistu apkārt trūkst. Tas mani motivēja iestāties doktorantūrā un visu izpētīt pašam, jo par to, ka ikvienā no mums ir milzīgs radošais potenciāls, es nešaubos. Jautājums tikai par to, kā vadītājam to saskatīt un novirzīt to uzņēmuma mērķa sasniegšanai.

vladimirs_rojenko_3.jpg

Cik tālu šī risinājuma meklējumos esat ticis?

Pirmā studiju semestra sākumā man vēl ir grūti runāt par secinājumiem vai reāliem rezultātiem, jo kopā ar pasniedzējiem un promocijas darba vadītāju strādājam pie idejas attīstības un piemērotas metodoloģijas izstrādes. Pateicoties RSU administrācijas un pasniedzēju palīdzībai, jau pirmajā studiju gadā esmu veicis vairākas intervijas ar medicīnas nozares vadošajiem ekspertiem un praktizējošiem vadītājiem. Doktorantūrā iestājos ar darba nosaukumu Radošuma vadīšana Latvijas medicīnas tehnoloģijas jaunuzņēmumos, bet jau tagad varu pateikt, ka pētījuma gaitā to noteikti precizēšu vai mainīšu.

Paša motivācija ir skaidra, bet kā Jūs teiktu – cik aktuāli šī tēma ir plašākam cilvēku lokam? Kāpēc ir būtiski to pētīt?

Radošuma vadīšanas tēma mūsdienās ir īpaši aktuāla, jo spēja mobilizēt cilvēku iekšējos resursus, atrast un īstenot dzīvē jaunas, unikālas idejas rada pamatu noturīgo konkurētspējas priekšrocību veidošanai. Mana darba rezultātā ir iecerēts izstrādāt rīku, kas ļautu visu līmeņu vadītajiem pārvaldīt darbinieku radošo potenciālu, kā arī novirzīt to uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

vladimirs_rojenko_sq.jpg

Vladimirs Rojenko
Doktora studiju programma: Vadībzinātne

Doktora darba nosaukuma pagaidu versija: Radošuma vadīšana Latvijas medicīnas tehnoloģijas jaunuzņēmumos
Darba vadītāja: Dr.oec. prof. Tatjana Muravska