Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Uzņemšana

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija 1. kursa studente Laura Regzdiņa studijas šeit sāka ar iespaidīgu studiju un profesionālās pieredzes bagāžu. Laurai kabatā ir klasiskā filologa un psiholoģijas bakalaura diploms, kā arī psihologa asistenta kvalifikācijas apliecinājums, bet darba pieredze ir īpaši plaša – viņa ir darbojusies reklāmas un mārketinga jomā, piedalījusies TV raidījumu producēšanā, organizējusi pasākumus un izglītības nometnes jauniešiem.

"Iekšējie meklējumi par cilvēka psihi, fizioloģiju un dzīvi sociumā sakrita ar profesionālajām interesēm, kas likumsakarīgi aizveda līdz psiholoģijas studijām," stāsta Laura.

Laura_Regzdina01.jpg

Laura Regzdiņa Itālijā pie Iseo ezera 2017. gadā. Foto no privātā arhīva

Kāpēc gribēji studēt tieši veselības psiholoģiju RSU, nevis kādu klasisko psiholoģijas virzienu?

Uz RSU raudzījos kā uz inovatīvu universitāti, kas ievieš un attīsta jaunas, pasaulē aktuālas studiju programmas, piemēram, ir studiju kursi par veselības uzvedību, sociālo neirozinātni un digitālajām metodēm psiholoģijā.

Pēc psiholoģijas bakalaura studijām RSU likumsakarīga bija izvēle šeit studēt arī maģistrantūrā. Veselības psiholoģija piedāvā plašu bio-psiho-sociālo skatījumu par cilvēku, un tieši šādu studiju virzienu vēlējos apgūt.

Arvien aktuālāks kļūst skatījums uz veselību nevis tikai kā uz slimības vai nespējas neesamību, bet kā uz fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības stāvokli. Pētījumu rezultāti rāda, ka dzīvesveidam no visiem faktoriem ir vislielākā ietekme uz veselību.

Dzīvesveids lielā mērā ir izvēle, un, ja ir vēlme vai nepieciešamība to mainīt, te var noderēt veselības psihologa atbalsts.

Nākotnē pēc studiju beigšanas gribētu strādāt starpdisciplināri – lai mana darbība, radītie projekti un produkti ir psiholoģijas, psihoterapijas, kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības un medicīnas jomu krustpunktā. 

Kādas ir studijas – saturs, docētāji, kursabiedri?

Apgūstam gan klasiskos, gan inovatīvus studiju kursus – ne tikai personības un kognitīvās jomas izpēti, individuālo un grupu konsultēšanu, bet arī, piemēram, sociālo neirozinātni un neiropsiholoģiju.

Apgūstam psiholoģiskās palīdzības sniegšanas iespējas gan individuāli, gan grupām. Mācāmies darboties psihosociālās rehabilitācijas jomā un saprast, kādu pienesumu var dot veselības psihologs multidisciplinārā komandā.

Atceros praksi Austrumu slimnīcā, kad uzvilku balto halātu un viena izgāju gaitenī. Vienā mirklī man apkārt sastājās vairāki cilvēki, uzdeva dažādus jautājumus un gaidīja atbalstu, atbildes. Toreiz iztēlojos, kā ir būt vienam no multidisciplināras komandas dalībniekiem ārstniecības iestādē, sajutu lielu atbildību par savu teikto un darbību, kas vēlāk noderēja kā motivācija mācoties.     

Prakse ir būtiska studiju sastāvdaļa – esmu veikusi pieaugušo un bērnu kognitīvo izpēti un konsultēšanu, veidojusi programmas darbam ar grupu un pēc tās strādājusi, vadot grupu nodarbības. 

Laura_Regzdina03.jpg

Laura pēc bakalaura diploma saņemšanas pie RSU centrālās ēkas 2019. gadā. Foto no privātā arhīva

Studiju ietvaros esmu izstrādājusi pašattīstības programmu cilvēka resursu apzināšanai un attīstībai, kā arī individuāli piemērotu relaksācijas metožu atrašanai un apgūšanai, kuras izmēģinājums guva atsaucību. Turpinu strādāt pie projekta attīstīšanas, lai īstenotu to praksē pēc maģistrantūras absolvēšanas.

Manuprāt, pateicoties psiholoģijas studijām, esmu piedzīvojusi personīgā redzesloka paplašināšanos, spēju saskatīt dziļākas un plašākas likumsakarības. Tas manī ir vairojis pieņemšanu, izpratni un cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, mazinājis kategorismu, vairojis elastību. 

No docētājiem vienmēr esmu saņēmusi atbalstu un iedrošinājumu, izvēloties prakses vietas, īstenojot pētnieciskos darbus, atklājot profesionālās intereses. Maģistrantūrā esam savstarpēji atbalstošs un iedvesmojošs kurss, kas ir būtiski, jo mācību slodze ir pietiekami liela. 
 
Ar pateicību novērtēju programmas vadītāju un docētāju zibenīgo reakciju un ieguldījumu, pēkšņos krīzes apstākļos pārejot uz studijām tiešsaistē. 

Kā ir ar pētniecību studiju laikā? Ko tu pati pēti maģistra darba ietvaros?

Pētniecība ir nozīmīga daļa no kopējā studiju procesa – mācāmies, kā veidot pētījuma dizainu, trenējam kritisko domāšanu, lai varētu interpretēt rezultātus.

Docētāji piedāvā studentiem iesaistīties pētniecībā dažādos projektos, ir arī iespēja piedalītes RSU starptautiskajā studentu konferencē un Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras organizētajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē. 

Mans maģistra darbs būs par ceļotājiem, kas burāja pāri okeānam: pētīšu, kādu pieredzi cilvēki gūst šādos apstākļos, nonākot ilgstošā saskarē ar dabu, okeānu, kā piedzīvo atrašanos nelielā telpā (jahtā), kāda ir nelielās komandas un savstarpējo attiecību nozīme. 

Paralēli studijām tu strādā RSU Psiholoģijas laboratorijā – kādi ir tavi pienākumi?

Veicu administratīvo darbu RSU Psiholoģijas laboratorijā, apkopojot universitātē izstrādātos un adaptētos testus un aptaujas vienotā reģistrā, kā arī brīvprātīgi asistēju RSU pētījumā ar elektroencefalogrāfijas metodes izmantošanu.

Laura_Regzdina00.jpg

Alūksnē 2019. gadā. Foto no privātā arhīva 

Laboratorija ir ļoti pretimnākoša studentiem un absolventiem – tā piedāvā iespēju sniegt psiholoģisko palīdzību klientiem un psihologa pārraudzību, jo saskaņā ar likumu līdz sertifikācijai ir nepieciešams nostrādāt 500 stundas psihologa pārraudzībā.

Kur vēl veselības psihologs var strādāt?

Veselības psihologam ir ļoti plašas darba iespējas. Domāju, ka jau tuvākajā nākotnē tās kļūs aizvien daudzveidīgākas, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un veselības jomas attīstības virzībai uz personalizēto medicīnu un profilaksi. 

Docētāji mums uzsver, ka būtiski ir ne tikai iesaistīties jau esošajos piedāvājumos un pastāvošajās darbavietās. Mūs iedvesmo pašiem radīt un īstenot savas ieceres un dalīties ar veselību veicinošām idejām – radīt un pilnveidot metodes, veikt pētījumus un mērījumus, attīstīt palīdzošas pieejas un informēt cilvēkus par veselības saglabāšanu un veicināšanu.