Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijām1. jūnijs–14. jūlijs (plkst. 17.00)
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana4.–14. jūlijs
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti15.–18. jūlijs 
Rezultātu paziņošana20. jūlijā
Studiju līgumu slēgšana26. un 27. jūlijā
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)līdz 4. augustam
Semestra sākums29. augustā

pieteikties studijām
(Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox)

 

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 1. jūnija līdz 14. jūlijam plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • izglītības dokumenti (diploms, diploma pielikums līdz mācību iestādes zīmogam);
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu.);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 4. līdz 14. jūlijam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līguma slēgšanu (ja būsi izturējis uzņemšanas konkursu).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās tie ir paredzēti

Studiju programmaIestājpārbaudījumsPārbaudījuma norises laiks, vieta

Mākslas terapija

Profesionālo iemaņu pārbaudījums (tostarp portfolio prezentācija vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas reflektantiem); Intervija

16. jūlijs (plkst. 9.00 - profesionālo iemaņu pārbaudījums, visiem kopējs laiks; no plkst. 12.00 - intervija, indviduāls laiks pēc pieraksta); J.Asara iela 5, Rīga
UzturzinātneIntervija18. jūlijs (individuāls laiks, pēc pieraksta); attālināti
Sabiedrības veselībaRakstiskais pārbaudījums; Intervija18. jūlijs (plkst. 10.30 - rakstiskais pārbaudījums, visiem kopējs laiks; no plkst. 12.00 - intervija, individuāli rindas kārtībā); Kronvalda bulv. 9, Rīga
Veselības psiholoģijaIntervija18. jūlijs (no plkst. 9.00 - individuāls laiks pēc pieraksta); attālināti
SupervīzijaIntervija18. jūlijs (individuāls laiks pēc pieraksta); attālināti
MāszinībasIntervija18. jūlijs (no plkst. 12.00 - individuāls laiks pēc pieraksta); attālināti
Sociālā antropoloģijaIntervija 18. jūlijs (no plkst. 10.00 - individuāls laiks pēc pieraksta); attālināti

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 20. jūlijā no plkst. 10.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati , reflektanta pieteikumā un e-pastā.

Studiju līgumu slēgšana notiks 26. un 27. jūlijā.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 4. augustam.

pieraksties RSU jaunumiem!