Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijām1.06.–11.07.2024.
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana2.–11.07.2024.
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti13.–16.07.2024.
Rezultātu paziņošana19.07.2024. no plkst. 12
Studiju līgumu slēgšana23.–24.07.2024.
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)Līdz 5.08.2024.
Semestra sākums26.08.2024.

Par iesniedzamajiem dokumentiem

Iesniedzot pieteikumu, ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • izglītības dokumenti (diploms, diploma pielikums līdz mācību iestādes zīmogam);
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 2024. gada 2. līdz 11. jūlijam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līguma slēgšanu (ja būsi izturējis uzņemšanas konkursu).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tie ir paredzēti, notiks Studentu servisa norādītā datumā un laikā.

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti katram individuāli 19.jūlijā no plkst. 12:00.

Studiju līgumu slēgšana notiks pēc individuālas vienošanās 23. un 24.jūlijā.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2024. gada 5.augustam

pieraksties RSU jaunumiem!

Dokumenti