Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijāmNo 5. decembra līdz 19. janvārim (plkst. 17.00)
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaNo 5. decembra līdz 19. janvārim
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti23. janvāris
Rezultātu paziņošana25. janvāris
Studiju līgumu slēgšana26. janvāris
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)31. janvāris
Semestra sākums6. februāris

pieteikties studijām
(Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox)

Iesniegt pieteikumu studijām iespējams šādās studiju programmās:

Tiesību zinātne (profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 1,5 gadi)
Tiesību zinātne (profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi)
Tiesību zinātne (akadēmiskā maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi)
Sociālā antropoloģija (akadēmiskā maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi)
Biostatistika (akadēmiskā maģistra studiju programma, pilna laika un tālmācības studijas)
Ekonomiskā drošība (pilna laika profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi)

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2022. gada 5. decembra līdz 2023. gada 19. janvārim, plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • izglītības dokumenti (diploms, diploma pielikums līdz mācību iestādes zīmogam);
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu.);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 2022. gada 5. decembra līdz 2023. gada 19. janvārim izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līguma slēgšanu (ja būsi izturējis uzņemšanas konkursu).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tie ir paredzēti, notiks 2023. gada 23. janvārī (iestājpārbaudījumi tiek organizēti saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem).

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 25. janvārī, sākot no plkst. 13.00 vietnē http://uznemsana.rsu.lv .

Studiju līgumu slēgšana notiks 2023. gada 26. janvārī.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2023. gada 31. janvārim.

pieraksties RSU jaunumiem!