Pārlekt uz galveno saturu
Diferencētā informatīvā apkalpošana pēc tematiskajiem pieprasījumiem

Šis pakalpojums ietver informācijas meklēšanu abonētajos elektroniskajos resursos pēc konkrētas nepieciešamās tēmas vai atslēgvārdiem. Tiek sagatavots saraksts ar bibliogrāfisko informāciju. Pēc tam pēc vajadzības tiek atlasīti arī pilnie teksti. Tas ir maksas pakalpojums. Lai pieteiktos uz šo pakalpojumu nepieciešams sazināties pa tālruni +37167062645 ar Natāliju Kisļakovu, rakstīt uz e-pastu Natalija[pnkts]Kislakovaatrsu[pnkts]lv vai ierasties personīgi Bibliotēkā Dzirciema ielā 16, G korpusā, 204.c telpā. Aizpildāmo tematiskā pieprasījuma veidlapu skatīt zemāk.

Bibliotēkas speciālistu atbalsts sistemātiskā pārskata veidošanā

Šā pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta bezmaksas konsultācija par sistemātiskā pārskata veidošanu, informējot par sistemātiskā pārskata vadlīnijām un resursiem, kur šīs vadlīnijas ir pieejamas, konsultējot par resursiem, kur iespējams iegūt detalizētu informāciju un rīkus, ar kuru palīdzību novērtēt atsevišķu pētījumu zinātnisko kvalitāti, informējot par resursiem, kur meklēt pierādījumus, un par iespējām kā saglabāt bibliogrāfisko informāciju, iepazīstinot ar meklēšanas tehniku un metodēm.

Vēl šī pakalpojuma ietvaros par maksu tiek piedāvāta palīdzība meklēšanas stratēģijas izstrādē un dokumentēšanā, kā arī pierādījumu meklēšanas un pirmreizējo atrasto pierādījumu atlases veikšanā, bibliogrāfijas izveidošanā. Kontaktinformācija: Inga[pnkts]Znotinaatrsu[pnkts]lv, tālr. +37167062664. Aizpildāmo sistemātiskā pārskata pieteikuma veidlapu skatīt zemāk.

Top 10 nozares žurnāli, kuros vislabāk publicēties

Pakalpojumu var pasūtīt docētāji, kas vēlas publicēties zinātniskajos žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, tātad tādos žurnālos, kas augsti novērtēti attiecīgā zinātnes nozarē. Bibliotēkas speciālists atlasīs un nosūtīs docētājam uz e-pastu desmit ietekmīgāko zinātnisko žurnālu nosaukumus, lai pēc tam docētājs varētu izvēlēties, kuram no šiem žurnāliem sūtīt savu zinātnisko rakstu. Bezmaksas pakalpojums. Pieprasījumu docētājs var sūtīt uz Bibliotēkas e-pastu: bibliotekaatrsu[pnkts]lv

Zinātniskā žurnāla, kurā publicējies docētājs, nosaukuma pārbaude datubāzēs Web of Science un Scopus

Pakalpojuma būtība ir noteikt docētāja publikācijas atrašanos starptautiski citējamā izdevumā. Pakalpojuma ietvaros tiek pārbaudīts vai datubāzēs Web of Science un Scopus ir iekļauti to žurnālu nosaukumi, kuros docētājs ir publicējis savus zinātniskos rakstus. Bezmaksas pakalpojums. Pieprasījumu docētājs var sūtīt uz bibliotēkas e-pastu: bibliotekaatrsu[pnkts]lv

Ikdienas konsultācijas par informācijas meklēšanu

Ikdienas konsultācijas par informācijas meklēšanu datubāzēs un katalogā Bibliotēkas Informācijas centrā Dzirciema ielā 16, G-204 pie bibliogrāfa-konsultanta, kā arī jebkurā Bibliotēkas filiālē (Apkalpošanas punkti).

Starpbibliotēku abonements (SBA) un starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) - iespēja pasūtīt informācijas avotus, kuri nav pieejami RSU Bibliotēkas krājumā

Iespēja Bibliotēkas lietotājiem pasūtīt informācijas avotus, kuri nav pieejami RSU Bibliotēkas krājumā, no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem.

Lai veiktu pasūtījumu, lietotājs var aizpildīt elektronisku pasūtījuma veidlapu, rakstīt uz e-pastu SBAatrsu[pnkts]lv vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu uz vietas Bibliotēkā. Kontakttālrunis: +37167409193.
Pakalpojuma izmaksas pēc Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrāža.

Bibliotekāru vadītie kursi par PubMed datubāzi, EndNote rīku u.c. tēmām PIC tālākizglītības kursu ietvaros

Lūdzu sekojiet līdz PIC aktuālajiem tālākizglītības kursiem Docētāju portālā.

Maksas pakalpojumu cenas var skatīt Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādī!