Pārlekt uz galveno saturu

Bibliotēkas veidotie resursi

RSU resursi kopkatalogā

RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze

RSU aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu datubāze

Medicīnas un veselības aprūpes nozares analītikas datubāze

Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi

Bibliogrāfiskais rādītājs: RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi

Rādītāja mērķis ir iezīmēt un apkopot augstskolas mācībspēku un zinātnisko darbinieku galvenos darba virzienus. Bibliogrāfiskais rādītājs tika sagatavots reizi gadā līdz 2019.gadam.

Rādītājā materiāls izkārtots pēc izdevumu un publikāciju veidiem.

Rādītājā iekļauti tie materiāli, kas atspoguļoti nacionālajā bibliogrāfijā un elektroniskajās datubāzēs, kā arī uzrādīti RSU struktūrvienību darba atskaitēs un zinātnisko projektu izpildes pārskatos.

Rādītājā nav ietverti raksti no avīzēm, recenzijas un plakāti. Katras iedaļas ietvaros kārtojums ir alfabētisks (vispirms latīņu, pēc tam slāvu alfabētā).

Ja publikācija ir iekļauta starptautiski citējamā izdevumā, tas tiek norādīts apraksta beigās.

Rādītāja beigās ievietots personu palīgrādītājs.

Pēdējo 9 gadu rādītāji

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2019. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2018. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2017. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2016. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2015. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2014. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2013. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2012. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2011. gadā

Kartotēkas

 • RSU darbinieku darbu kartotēka (1952–2005)
 • Latvijas medicīnas vēsture (1957–2005)
 • RSU vēsture un mūsdienas (1958–2010)
Rakstu arhīvi pa tēmām
 • publikācijas Latvijas periodiskajos izdevumos par RSU (kopš 1998. gada)

Bibliotēkas veidotās e-grāmatas

Grāmatu saraksts

Profesors Vladislavs Korzāns. Cilvēks un Rektors

Juris Salaks, sast., Artis Ērglis, zin. red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Lejupielādēt

Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana

Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Lejupielādēt

Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos

Daiga Spila, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Lejupielādēt

Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas

Daiga Spila
Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Lejupielādēt

Abonētie e-resursi (datubāzu plakāts)

RSU studējošie var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Studējošā portāla, kur sadaļā "E-datubāzes" pieejamas datubāzes. RSU docētāji var piekļūt abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Akadēmiskā portāla, kur sadaļā "Noderīgas saites" ir bibliotēkas tiešsaistes datubāzes.

Ko darīt, ja radušās problēmas piekļūt abonētajiem e-resursiem?
Spied šeit.

E-grāmatu datubāzes

E-žurnālu datubāzes

Žurnāls "Jurista Vārds"

Žurnāls "Nature"

Pētniecības metožu datubāze Sage Research Methods

Anatomijas 3D mācību resursi

Medicīnas mācīšanās sistēmas platforma AMBOSS

Uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes

Publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes

Uzziņu, enciklopēdiju un vārdnīcu datubāzes

Ziņu datubāzes

Speciālā datubāze uzturzinātnē

Writefull rīks

Ieteicamo mācību e-grāmatu saraksts

Piekļuve citu Latvijas bibliotēku abonētajām datubāzēm

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Brīvpieejas e-resursi

PubMed

Resursi pa tēmām

Starptautiski citējamie žurnāli

Browse, search, and explore journals indexed in the Web of Science

 

Izmēģinājuma datubāzes

Jaunieguvumi

No 2022. gada aprīļa medicīnas nozaru jaunieguvumu sarakstam tiek pievienotas ar to saistītās nozares un zinātnes, tai skaitā sociālā labklājība, eksaktās zinātnes u.c. Savukārt, sociālās zinātnes tiek apvienotas ar humanitārajām zinātnēm.

Medicīnā un citās nozarēs

Sociālajās un humanitārajās zinātnēs

Periodiskie izdevumi 2023. gadā

E-žurnālus abonētajās kolekcijās skatīt un meklēt šeit.

Drukāti periodiskie izdevumi pieejami bibliotēkas Informācijas centrā un Brīvpieejas abonementā Dzirciema ielā 16. 

Atsevišķi periodiskie izdevumi pieejami arī filiālēs (par to pieejamību skatīties elektroniskajā katalogā). Daži izdevumi pieejami tikai filiālēs: RSU Liepājas filiālē (Liepājā, Riņķu ielā 24/26) vai Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas bulv. 26a).

Laikraksti
 • Diena
 • Kurzemes Vārds (tikai Liepājas filiālē)
 • Latvijas Avīze
Medicīnas un veselības žurnāli
 • 100 Labi Padomi par Veselību
 • American Journal of Epidemiology (pieejams tiešsaistē ar pilniem tekstiem no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Aptiekāra Žurnāls
 • Ārsts.lv
 • Beauty Cloud : Kosmetik Baltikum speciālizlaidums (tikai Obligātais/arhīva eks.)
 • Bulletin of the World Health Organization (PVO dokumentācijas centrs)
 • Cito!: informatīvs izdevums ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem (brīva piekļuve bezmaksas elektroniskajai versijai)
 • Doctus : žurnāls ārstiem un farmaceitiem
 • Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai
 • International Journal of Public Health (pieejams tiešsaistē ar pilniem tekstiem no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Journal of Health and Social Behavior
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta
 • Latvijas Ārsts
 • Latvijas Mājas Dakteris + speciālizlaidumi
 • Mammām un Tētiem: žurnāls topošajiem vecākiem (tikai Obligātais/arhīva eks.)
 • Mans Mazais
 • Materia Medica : zinātniski praktisks un informatīvs farmācijas žurnāls
 • Medicus Bonus : vienkārši par ārsta pasaulē svarīgo
 • No Vecmāmiņas Pūra Lādes : tautas gudrības visu slimību ārstēšanai 
 • Omītes Zālītes : tautas dziedniecības noslēpumi
 • Omītes Eliksīrs
 • Plastikos : LPMC informatīvi izglītojošs izdevums
 • Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences
 • Saule: Latvijas Diabēta apvienības izdevums : izproti diabētu, palīdzi pats sev! (brīvi pieejams http://www.diabets.lv/lv/saule/)
 • Semper Anticus : RSU Studējošo pašpārvaldes populārzinātnisks izdevums (brīvi pieejams https://semperanticus.lv/journal/)
 • Sociālais darbs Latvijā
 • Stomatologija: Baltic Dental and Maxillofacial Journal (brīvi pieejams https://sbdmj.com/back.html)
 • Tautas veselības avīze
 • Veselība
Sociālo zinātņu žurnāli
Citi žurnāli
 • 100 Labi Padomi
 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Citādā Pasaule (Filiālē Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā)
 • Deko
 • Deutsch Perfekt: das aktuelle Magazin für Deutsch – Lerner
 • Domuzīme : literatūra, publicistika, vēsture
 • GEO (latv. val.)
 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • I’mperfekt
 • IR : nedēļas žurnāls (pieejams arī elektroniski darbam uz vietas bibliotēkā, jautājiet paroli bibliotekāram bibliotēkas Informācijas centrā)
 • Kas jauns
 • Klubs
 • Latvijas Leģendas
 • Latvijas Noklusētā Pagātne
 • Leģendas
 • Likums un Taisnība
 • Lilit (latv. val.)
 • L’Officiel Latvia
 • Mājas Viesis
 • MūsMājas
 • Nezināmā Kara Vēsture
 • Nezināmā Vēsture
 • OK!
 • Pastaiga
 • Patiesā Dzīve + Speciālizdevumi
 • Pērle
 • Planētas Noslēpumi
 • Praktiskais Latvietis
 • Privātā Dzīve
 • Rīgas Laiks
 • Santa
 • SestDiena
 • Sporta Avīze
 • Una
 • Zintnieks (tikai Obligātais/arhīva eks.)
 • Открытый город