Pārlekt uz galveno saturu

Bibliotēkas veidotie resursi

RSU resursi kopkatalogā

RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze

RSU aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu datubāze

Medicīnas un veselības aprūpes nozares analītikas datubāze

Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi

Bibliogrāfiskais rādītājs: RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi

Rādītāja mērķis ir iezīmēt un apkopot augstskolas mācībspēku un zinātnisko darbinieku galvenos darba virzienus. Bibliogrāfiskais rādītājs tika sagatavots reizi gadā līdz 2019.gadam.

Rādītājā materiāls izkārtots pēc izdevumu un publikāciju veidiem.

Rādītājā iekļauti tie materiāli, kas atspoguļoti nacionālajā bibliogrāfijā un elektroniskajās datubāzēs, kā arī uzrādīti RSU struktūrvienību darba atskaitēs un zinātnisko projektu izpildes pārskatos.

Rādītājā nav ietverti raksti no avīzēm, recenzijas un plakāti. Katras iedaļas ietvaros kārtojums ir alfabētisks (vispirms latīņu, pēc tam slāvu alfabētā).

Ja publikācija ir iekļauta starptautiski citējamā izdevumā, tas tiek norādīts apraksta beigās.

Rādītāja beigās ievietots personu palīgrādītājs.

Pēdējo 9 gadu rādītāji

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2019. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2018. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2017. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2016. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2015. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2014. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2013. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2012. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2011. gadā

Kartotēkas

 • RSU darbinieku darbu kartotēka (1952–2005)
 • Latvijas medicīnas vēsture (1957–2005)
 • RSU vēsture un mūsdienas (1958–2010)
Rakstu arhīvi pa tēmām
 • publikācijas Latvijas periodiskajos izdevumos par RSU (kopš 1998. gada)

Bibliotēkas veidotās e-grāmatas

Grāmatu saraksts

Profesors Vladislavs Korzāns. Cilvēks un Rektors

Juris Salaks, sast., Artis Ērglis, zin. red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Lejupielādēt

Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana

Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Lejupielādēt

Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos

Daiga Spila, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Lejupielādēt

Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas

Daiga Spila
Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Lejupielādēt

Abonētie e-resursi (datubāzu plakāts)

RSU studējošie var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Studējošā portāla, kur sadaļā "E-datubāzes" pieejamas datubāzes. RSU docētāji var piekļūt abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Docētāju portāla, kur sadaļā "Noderīgas saites" ir bibliotēkas tiešsaistes datubāzes.

E-grāmatu datubāzes

E-žurnālu datubāzes

Anatomijas 3D mācību resursi

Medicīnas mācīšanās sistēmas platforma AMBOSS

Uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes

Publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes

Uzziņu, enciklopēdiju un vārdnīcu datubāzes

Ziņu datubāzes

Speciālā datubāze uzturzinātnē

Ieteicamo mācību e-grāmatu saraksts

Brīvpieejas e-resursi

PubMed

Resursi pa tēmām

Starptautiski citējamie žurnāli

Browse, search, and explore journals indexed in the Web of Science

 

Izmēģinājuma datubāzes

Jaunieguvumi

Medicīnā

Sociālajās zinātnēs

Dažādās nozarēs

Periodiskie izdevumi 2021. gadā

Periodiskie izdevumi pieejami bibliotēkas Informācijas centrā un Brīvpieejas abonementā Dzirciema ielā 16. Daži izdevumi pieejami tikai filiālēs: RSU Liepājas filiālē (Liepājā, Riņķu ielā 24/26), RSU Bibliotēkas Informācijas centrā Latvijas veselības aprūpes speciālistiem (J. Asara ielā 5) vai Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas bulv. 26a).

Periodiskos izdevumus abonētajos resursos skatīt un meklēt šeit.

Laikraksti
 • Baltic Times
 • Diena
 • Kurzemes Vārds (Liepājas filiāle)
 • Latvijas Avīze + Mājas Viesis
 • АиФ. Здоровье (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
Medicīnas un veselības žurnāli
 • Acta Chirurgica Latviensis
 • American Journal of Epidemiology (pieejams tiešsaistē ar pilniem tekstiem no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Aptiekāra Žurnāls
 • Ārsts.lv
 • Bulletin of the WHO (dāvinājums no WHO)
 • Cito!: informatīvs izdevums ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem (brīva piekļuve bezmaksas elektroniskajai versijai)
 • Doctus : žurnāls ārstiem un farmaceitiem
 • EJ: aktīva dzīvesveida un piedzīvojumu žurnāls
 • Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai
 • International Journal of Public Health (pieejams tiešsaistē ar pilniem tekstiem no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta speciālizlaidumi
 • Kopsolī : laikraksts cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (tikai Obligātais/arhīva eks.)
 • Latvijas Ārsts
 • Mammām un Tētiem
 • Mans Mazais
 • Materia Medica : zinātniski praktisks un informatīvs farmācijas žurnāls
 • Mājas Dakteris
 • Mājas Dakteris speciālizlaidumi
 • Medicus Bonus : vienkārši par ārsta pasaulē svarīgo (dāvinājums)
 • Omītes Zālītes : tautas dziedniecības noslēpumi
 • Pēdu veselība (neregulārs izdevums)
 • Plastikos : LPMC informatīvi izglītojošs izdevums
 • Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences
 • Saule: Latvijas Diabēta apvienības izdevums : izproti diabētu, palīdzi pats sev! (brīvi pieejams http://www.diabets.lv/lv/saule/)
 • Semper Anticus : RSU Studējošo pašpārvaldes populārzinātnisks izdevums (brīvi pieejams https://semperanticus.lv/journal/)
 • Sociālais darbs Latvijā
 • Stomatologija: Baltic Dental and Maxillofacial Journal (brīvi pieejams https://sbdmj.com/back.html)
 • Tautas veselības avīze
 • Veselība
 • Акушерство и гинекология
 • Биомедицинская химия
 • Вестник интенсивной терапии
 • Вестник Московского Университета. Серия 23. Антропология
 • Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова
 • Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры
 • Вопросы онкологии
 • Врач (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
 • Журнал анатомии и гистопатологии
 • Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии
 • Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова
 • Инфекционные болезни
 • Кардиология (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
 • Клиническая геронтология (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
 • Клиническая фармакология и терапия (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
 • Медицинская паразитология и паразитарные болезни
 • Морфологические ведомости
 • Морфология
 • Научно-практическая ревматология (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
 • Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости (RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem)
 • Социальная политика и социология (Filiālē Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā)
 • Социальная работа (Filiālē Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā)
 • Хирургия : журнал им. Н. И. Пирогова
 • Эпидемиология и вакцинопрофилактика
 • Эпидемиология и инфекционные болезни
Sociālo zinātņu žurnāli
 • Anthropological Journal of European Cultures 
 • Baltic Business Quarterly
 • Cambridge Journal of Anthropology 
 • Dienas Bizness
 • Economist
 • Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology 
 • Forbes Latvija
 • Harvard Business Review
 • iFinanses
 • Inquisitio : pētnieciskās žurnālistikas žurnāls
 • iTiesības
 • IR nauda
 • Jurista Vārds (pieejams arī elektroniski Lursoft Laikrakstu bibliotēkā News.lv no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes
 • Social Analysis: The International Journal of Anthropology 
 • Социальная политика и социология (Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs)
Citi žurnāli
 • 100 Labi Padomi
 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Citādā Pasaule
 • Deko
 • Deutsch Perfekt: das aktuelle Magazin für Deutsch – Lerner
 • Domuzīme : literatūra, publicistika, vēsture
 • GEO (latv. val.)
 • Grāmatu Jaunumi (tikai elektroniski)
 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • I’mperfekt
 • IR : nedēļas žurnāls (pieejams arī elektroniski darbam uz vietas bibliotēkā, jautājiet paroli bibliotekāram bibliotēkas Informācijas centrā)
 • Kas jauns
 • Kā tas strādā
 • Klubs
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes
 • Leģendas
 • Likums un Taisnība
 • Lilit (latv. val.)
 • L’Officiel Latvia
 • Mājas Viesis
 • Nezināmā Kara Vēsture
 • Nezināmā Vēsture
 • No Vecmāmiņas Pūra Lādes
 • OK!
 • Pastaiga
 • Patiesā Dzīve + Speciālizdevumi
 • Pērle
 • Planētas Noslēpumi
 • Praktiskais Latvietis
 • Privātā Dzīve
 • Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences
 • Rīgas Laiks
 • Santa
 • SestDiena
 • Sporta Avīze
 • Sports
 • Una
 • Zintnieks
 • Вокруг света
 • Открытый город