Pārlekt uz galveno saturu
Latvija

Latvijas Valsts institūcijas

Latvijas Republikas ministrijas

Pašvaldību institūcijas

Aizsardzība, NATO

Bērni, ģimene

Eiropas Savienība

Ekoloģija

Finanses

Labklājība

Tieslietas

Latviešu zinātnes valoda 

  • Zinātnes valoda - digitāls rīks zinātnisko tekstu plānošanā un veidošanā dažādos mācību, studiju un pētniecības līmeņos

Brīvpieejas e-grāmatas

Eiropas Savienība

Eiropas Savienība

Informācijas centri

Nevalstiskās organizācijas

ES programmas Latvijā

Eiropas integrācijas vēsture

Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības aģentūras un biroji

Aktualitātes Eiropas jautājumos

Eiropas Savienības paplašināšanās

Eiropas Savienības standarti

  • CEN - Eiropas Standartizācijas komiteja
  • ETSI - Eiropas Telekomunikāciju Standartizācijas institūts

Datubāzes

Starptautiskās organizācijas

Latvijā

Apvienoto Nāciju Organizācija - United Nations (UN)

Ziemeļatlantijas Līguma organizācija - The North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Pasaulē

Apvienoto Nāciju Organizācija - United Nations (UN)

Ziemeļatlantijas Līguma organizācija - The North Atlantic Treaty Organization (NATO) pasaulē

Politika

Politika

Valsts pārvalde un vēlēšanas

Starptautiskās attiecības un drošība

Ārlietu struktūras

Jurisprudence

Cilvēktiesības

Eiropas Savienības tiesības

Konstitucionālās tiesības

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās tiesības

Brīvpieejas e-žurnāli un konferenču materiāli

Brīvpieejas e-grāmatas

Ekonomika

Vispārīgi

Latvijā

Eiropā

Politiskā ekonomika

Makroekonomika

Mārketings

Menedžments

Grāmatvedība

Komunikācijas zinātnes

Brīvpieejas e-grāmatas

Socioloģija

Socioloģija

Statistika

Pasaules valstu valsts statistika

Starptautisko organizāciju statistikas pārvaldes

Vēsture
Valstis un reģioni

Centrālā Eiropa un Austrumeiropa, Krievija

Āfrika

Amerika

Valstu informācija

Pētniecības ētika

Zinātnieka ētikas kodeks

Embassy of Good Science - zinātnieku sadarbības platforma pētniecības ētikas un godprātīguma jomā

European Textbook on Ethics in Research - ES izveidota rokasgrāmata pētniecības ētikā

Health Ethics Today - Alberta Universitātes (Kanāda) žurnāls par ētikas problēmām veselības aprūpē

Horizon 2020 - ES programma, kuras ietvaros risina iedzīvotāju veselības  datu lietojumu un reglamentāciju

Preses relīzes, ziņojumi

Preses relīzes, ziņojumi

Normatīvie dokumenti

Normatīvie dokumenti

Farmaceitisko darbību regulējošie tiesību akti

Medicīnas nozares darbību regulējošie tiesību akti