Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Studiju programmas Ortozēšana, protezēšana vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte

2010 - pašlaik

Tehniskais ortopēds, Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs

VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Izglītība

2010 - 2013

Maģistra grāds Sociālajā darbā

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2010

Bakalaura grāds veselības aprūpē, Tehniskais ortopēds

Rīgas Stradiņa universitāte

1994 - 2006

Vidējā izglītība

Rīgas Franču licejs

Papildu informācija

Studiju programmas vadītājs.

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilnalaika studijas, Ortozēšana - protezēšana

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Ievads specialitātē

Klīniskā prakse II

Ortozēšana ar cietajām ortozēm

Valsts eksāmens

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Piemērs:

vadītie:

bakalaura darbi: 4

recenzētie:

Bakalaura darbi:1

Publikācijas

Raksti​​

Švēde, Ēriks. Profesija dzīves kvalitātes paaugstināšanai / Ē.Švēde // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 73.-74.lpp.

Kontakti