Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Lecturer

​ Riga Stradins University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Health Psychology and Pedagogy department

Courses: Crisis and Trauma psychologyI

2014 - Present

Member of the board. Psychologist, psychotherapist

Psychology and CBT Center "Intellego", Riga

2013 - 2015

Psychologist, psychotherapist

Private psychiatric clinic "Ūdensroze", Jurmala

2004 - 2019

Psychologist

Riga East University Hospital, Gailezers Ambulatory Services Center’s - Memory Cabinet, Riga

2000 - Present

Psychologist

Riga East Clinical University Hospital, Gailezers hospital, Neurology and Neurosurgery Clinic, Riga

2001 - 2012

Lecturer, researcher

Riga Medical College of the University of Latvia

Education and training

2009 - 2013

Doctor’s Degree in Psychology (2014)

University of Latvia, Faculty of Education and Psychology, and Art

2001 - 2003

Professional Master’s Degree in Psychology

University of Latvia, Faculty of Education and Psychology

1994 - 1998

Professional Bachelor’s Degree in Psychology

University of Latvia, Faculty of Education and Psychology

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2017. – 2019. Cognitive Behavioral Supervision. Qualification – supervisor. Odyssea, International CBT Institute, Prague, Czech Republic, Czech Cognitive Behavioral Association incorporated with Latvian Association for Cognitive and Behavioral Therapies​.

2009. – 2013. Cognitive Behavioral Therapy. Qualification – psychotherapist. Odyssea, International CBT Institute, Prague, Czech Republic, Czech Cognitive Behavioral Association incorporated with Latvian Association for Cognitive and Behavioral Therapies​

08.2013. IBRO Coursein neuroscience. LU.

2009. - Psychological Trauma Therapy with EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Institute for Trauma Therapy, Berlin in corporation with SIA Rumbas Prakse, Latvia

11.2009. Practice of Transformation of Psychotraumatic Experience: biopsychic view. Instituteof Humanistic and Existential Psychology (Vilnius)

11.2007. Psychological Crises: Coping and Intervention. Institute of Humanistic and Existential Psychology (Vilnius)

03.-05.2006. Woodcock-Jonson Cognitive abilities test training

10.2006. Crisis intervention. Crisis Center „Skalbes", Riga, Latvia

10.2003. – 06.2004. Psychodinamic consulting. Sertificate. University of Latvia, Medicine Postgraduate Institute.

Field of research

Objects of intellectual property

Supervised study programme

Head of the study programme

Supervised study course

Head of study course

Lectured study course

Supervised and reviewed student research papers

Projects

Memberships

Latvian Society of Psychologists.
Latvian Association of Clinical Psychologists.
Latvian cognitive behavioral psychotherapist association.

Latvian Association of EMDR therapist, member of the board


Certificated clinical and consulting psychologist- supervisor.

Awards and recognitions

Publications

Harlamova, J., Zdanovskis, N., Čukurs, E., Kostiks, A., un Krūmiņa, G. (2016). Galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmes. 2015.gada RSU Zinātnisko Rakstu krājums.

RSU Šneidere, K., Harlamova, J., Perepjolkina, V., Arnis, V., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2015, in review). Study of the effects of long-term exercise on cognitive functioning in elderly in Latvia. Baltic Journal of Sport and Health Sciences. Unpublished manuscript.

Zdanovskis, N., Krumina, G., & Harlamova, J. (2015). Correlation of hippocampal volume, ten word memory test and Woodcock-Jonsons cognitive productivity battery. Neuroradiology, 57 (Supplement 1), 84

Paegle, I., Harlamova, J. (2015). Vērtēsim un respektēsim savu atmiņu. Doctus
Harlamova, J.,Zdanovskis, N., Čukurs, E. & Krūmiņa, G. (2015). Kognitīvās produktivitātessaistība ar hipokampa volumetriskajām izmaiņām. RSU 2015. gada zinātniskāskonferences tēzes, 19.lpp.

Harlamova, J.,Čukurs, E. & Kostiks, A. (2015). Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālāsun patoloģiskās novecošanas kontekstā. RSU 2015. gadazinātniskās konferences tēzes, 20.lpp

Harlamova J.,Zārde, I. & Alekperova, A. (2014). Panikas traucējumi. Doctus, 12 (165), 44 –49.

Harlamova J. & Sebre S. (2014). PTST, panikas lēkmju izpausmju un negatīvo pārliecībuatšķirības atkarībā no pārciestās traumas veida. 4 starptautiskās zinātniskāskonferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas unnākotnē" rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 44 – 54.

Harlamova J.,& Sebre S. (2013). Relationships between posttraumatic negative cognitions,panic attack and posttraumatic stress symptoms. Baltic Journal of Psychology,14 (1, 2), 117 – 130.

Harlamova J.,Zārde, I. (2013). Pēctraumas stresa traucējumi. Doctus, 6, 24.

Harlamova J.,Melne I. (2013). Atmiņas traucējumi. Doctus, 11, 56.

HarlamovaJ.,& Sebre S. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions within the PanicAttack-Posttraumatic Stress Disorder Model. International Journal ofPsychology, 47, ICP 2012 supplement, ISSN 0020-7594, pp.780

Harlamova, J.& Sebre, S. (2011). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestasvardarbības ģimenē smaguma pakāpi. 3. starptautiskās zinātniskās konferences„Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē"rakstu krājums, 52-59. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Starptautiskaskonferences un kongresi

Harlamova, J.,Cukurs, E., & Kostiks, A. (2015). Cognitive functions in aging. 8th Baltic Congress of Neurology, Riga,Latvia.

Harlamova, J., Brice,M., Cukurs, E., Zande, D., & Sebre, S. (2015). Differences in NegativeCognitions, Depending on the Type of Trauma. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem, Israel

Brice, M., Sebre, S.,Harlamova, J., Zande, D., & Chukurs, E. (2015). Brief Cognitive-BehavioralIntervention for Reduction of Posttraumatic Stress Reactions of Parents ofPrematurely Born Infant. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem,Israel.

Harlamova, J. unSebre, S. (2013). PTST saistībaar panikas lēkmēm. 4.starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpesizglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē”, LU RMK, referāts.

Harlamova, J., &Sebre, S. (2013). Posttraumaticnegative cognitions in connection with PTSD and comorbid panic attacks. Proceedingsof the 2( th) Annual International conference on Cognitive and BehaviouralPsychology., Singapūra, stenda referāts.

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012). PTSTsaistība ar panikas lēkmēm un posttraumatiskām negatīvām pārliecībām. Biopsychological basics of life in educationand health, RPIVA starptautiskā konferencē. Referats.

Harlamova, J.,& Sebre, S.. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions Within the PanicAttack-Posttraumatic Stress Disorder Model. 30thInternational Congress of Psychology, Keiptaunā (DĀR), stenda referāts.

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012).Posttraumatic Negative Cognitions within the Posttraumatic Stress Disorder. 15th Conference of Bridging Eastern andWestern Psychiatry, Maskavā (Krievija). Stenda referāts

Harlamova,J., & Brice, M. (2011). Cognitive-behavioral treatment of PTSD: approachesand availability in Latvia. 5. ikgadējā BaltijasMilitāro psihologu konferencē ”Pēctraumatiskais stresa sindroms karavīriem.Karavīra sadarbība ar psihiskās veselības speciālistiem”, Rīga. Referāts.

Harlamova J.,& Sebre S.(2010). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestasvardarbības ģimenē smaguma pakāpi. LU RMK 3. starptautiskā zinātniskā konference „Aktualitātes veselības aprūpesizglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”. Referāts.

HarlamovaJ.,& Sebre S. (2010). Posttraumatic cognitions in relation to severity ofphysical and sexual abuse. Starptautiskākonference „Posttraumatic disorders – risk factors, concepts and treatment”.Varšavas Universitāte, Polija.Stenda referāts.

Vietējas konferences un kongresi

Harlamova, J., Zdanovskis, N.,Čukurs, E. un Krūmiņa, G. (2015). Kognitīvās produktivitātes saistība arhipokampa volumetriskajām izmaiņām. RSU2015. gada zinātniskā konference

Harlamova, J., Čukurs, E. unKostiks, A. (2015). Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās unpatoloģiskās novecošanas kontekstā. RSU 2015. gada zinātniskā konference

J.Harlamova (2011). Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spējutests atmiņas novērtēšanai. LatvijasNeirologu biedrības un Latvijas Psihiatru asociācijas kopējā konference,"Demences", Rīgā. Referāts.

J.Harlamova (2011). Vieglu kognitīvu traucējumu psiholoģiskāsizvērtēšanas iespējas. Latvijas Neirologubiedrības rīkotā konference neirologiem un ģimenes ārstiem „Viegli kognitīvitraucējumi – krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību”, Rīga.Referāts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Gunta Bēta
Deputy Director of Academic Affairs and Research, Head of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Head of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher