Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

Vadītie studiju kursi: ​Krīžu un traumu psiholoģija, Neiropsiholoģija, Izpētes prakse un supervīzija​​

2014 - pašlaik

Valdes locekle. Psihologs

Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs "Intellego", Rīga

2004 - pašlaik

Psihologs

RAKUS stacionāra "Gaiļezers" Ambulatorā poliklīnika, Atmiņas kabinets, Rīga

2000 - pašlaik

Psihologs

RAKUS stacionārs "Gaiļezers", Neiroloģijas un Neiroķirurģijas klīnika, Rīga

2013 - 2015

Psihologs, psihoterapeits

Privātā psihiatriskā klīnika "Ūdensroze", Jūrmala

2001 - 2012

Lektore, pētniece

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Vadītie studiju kursi: Krīžu psiholoģija, Attīstības psiholoģija​, Ievads psihosomatikā​​

Izglītība

2009 - 2013

Diploms par doktora grādu psiholoģijā

Latvijas Universitāte

2001 - 2003

Diploms par maģistra grādu psiholoģijā

Latvijas Universitāte

1994 - 1998

Diploms par bakalaura grādu psiholoģijā

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2009. – 2013. Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas apmācība. International CBT Institute . Sertifikāts.

08.2013. IBRO Coursein neuroscience. LU.

2009. - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), metode traumatiskās pieredzes pārstrādei. Sertifikāts.

11.2009. Practice of Transformation of Psychotraumatic Experience: biopsychic view. Instituteof Humanistic and Existential Psychology (Vilnius)

11.2007. Psychological Crises: Coping and Intervention. Institute of Humanistic and Existential Psychology (Viļņa)

04.2007. Traumas un PTSS intervences un terapijas metodes. Individuālpsiholoģijas institūts

03.-05.2006. Vudkoka-Džonsona Kognitīvo Spēju testa lietošana. Vudkoka-Munozas Fonds

10.2006. Krīzes intervence un pašpalīdzība. Krīzescentrs „Skalbes"

01.2006. Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija. Sertifikāts. Nodibinājums „Centrs Dardedze"

10.2003. – 06.2004. Psihodināmiskā konsultēšana. Sertifikāts. Latvijas Universitāte Medicīniskās Pēcdiploma Izglītības institūts

Konferences

Starptautiskas konferences un kongresi

Harlamova, J.,Cukurs, E., & Kostiks, A. (2015). Cognitive functions in aging. 8th Baltic Congress of Neurology, Riga,Latvia.

Harlamova, J., Brice,M., Cukurs, E., Zande, D., & Sebre, S. (2015). Differences in NegativeCognitions, Depending on the Type of Trauma. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem, Israel

Brice, M., Sebre, S.,Harlamova, J., Zande, D., & Chukurs, E. (2015). Brief Cognitive-BehavioralIntervention for Reduction of Posttraumatic Stress Reactions of Parents ofPrematurely Born Infant. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem,Israel.

Harlamova, J. unSebre, S. (2013). PTST saistībaar panikas lēkmēm. 4.starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpesizglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē", LU RMK, referāts.

Harlamova, J., &Sebre, S. (2013). Posttraumaticnegative cognitions in connection with PTSD and comorbid panic attacks. Proceedingsof the 2( th) Annual International conference on Cognitive and BehaviouralPsychology., Singapūra, stenda referāts.

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012). PTSTsaistība ar panikas lēkmēm un posttraumatiskām negatīvām pārliecībām. Biopsychological basics of life in educationand health, RPIVA starptautiskā konferencē. Referats.

Harlamova, J.,& Sebre, S.. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions Within the PanicAttack-Posttraumatic Stress Disorder Model. 30thInternational Congress of Psychology, Keiptaunā (DĀR), stenda referāts.

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012).Posttraumatic Negative Cognitions within the Posttraumatic Stress Disorder. 15th Conference of Bridging Eastern andWestern Psychiatry, Maskavā (Krievija). Stenda referāts

Harlamova,J., & Brice, M. (2011). Cognitive-behavioral treatment of PTSD: approachesand availability in Latvia. 5. ikgadējā BaltijasMilitāro psihologu konferencē "Pēctraumatiskais stresa sindroms karavīriem.Karavīra sadarbība ar psihiskās veselības speciālistiem", Rīga. Referāts.

Harlamova J.,& Sebre S.(2010). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestasvardarbības ģimenē smaguma pakāpi. LU RMK 3. starptautiskā zinātniskā konference „Aktualitātes veselības aprūpesizglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne". Referāts.

HarlamovaJ.,& Sebre S. (2010). Posttraumatic cognitions in relation to severity ofphysical and sexual abuse. Starptautiskākonference „Posttraumatic disorders – risk factors, concepts and treatment".Varšavas Universitāte, Polija.Stenda referāts.

Vietējas konferences un kongresi

Harlamova, J., Zdanovskis, N.,Čukurs, E. un Krūmiņa, G. (2015). Kognitīvās produktivitātes saistība arhipokampa volumetriskajām izmaiņām. RSU2015. gada zinātniskā konference

Harlamova, J., Čukurs, E. unKostiks, A. (2015). Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās unpatoloģiskās novecošanas kontekstā. RSU 2015. gada zinātniskā konference

J.Harlamova (2011). Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spējutests atmiņas novērtēšanai. LatvijasNeirologu biedrības un Latvijas Psihiatru asociācijas kopējā konference,"Demences", Rīgā. Referāts.

J.Harlamova (2011). Vieglu kognitīvu traucējumu psiholoģiskāsizvērtēšanas iespējas. Latvijas Neirologubiedrības rīkotā konference neirologiem un ģimenes ārstiem „Viegli kognitīvitraucējumi – krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību", Rīga.Referāts

Vadītie studiju kursi

Krīžu un traumu psiholoģija

Neiropsiholoģija

Organisma funkciju regulācija un veselība

Docētie studiju kursi

Neiropsiholoģija

Organisma funkciju regulācija un veselība

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse II

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas EMDRterapeitu asociācijas Valdes locekle

Latvijas Psihologu biedrības locekle

Latvijas Klīniskopsihologu asociācijas biedrs.

Latvijas kognitīvi biheiviorālo psihoterapeitu asociācijas biedrs.

Supervizore (Latvijas Psihologu Biedrība)

Sertificēta klīniskā psiholoģe

Sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite

Sertificēta EMDR speciāliste. EMDR apmācības vadītāja, sadarbībā ar Institute for Trauma Therapy (Berlīne)

Publikācijas

Raksti​​

Galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmes / J.Harlamova, E.Čukurs, G.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 195.-203.lpp.

Paegle, Ieva. Vērtēsim un respektēsim savu atmiņu / I.Paegle, J.Harlamova // Doctus. - Nr.7 (2015, jūl.), 11.-12.,14.-15.lpp.

Harlamova, Jeļena. Panikas traucējumi / J.Harlamova, I.Zārde, A.Aļekperova // Doctus. - Nr.12 (2014, dec.), 44.-49.lpp.

Harlamova, Jeļena. Pēctraumas stresa traucējumi / J.Harlamova, I.Zārde // Doctus. - Nr.6 (2014, jūn.), 35.-39.lpp.

Harlamova, Jeļena. Pēctraumas stresa traucējumu, panikas lēkmju izpausmju un negatīvo pārliecību atšķirības atkarībā no pārciestās traumas veida / J.Harlamova, S.Sebre // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : rakstu krājums = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : proceedings (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2014. - 44.-54.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Harlamova, Jeļena. Kognitīvo rezervju indeksa aptaujas latviešu valodas versijas aprobācija / J.Harlamova, E.Čukurs, K.Šneidere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 27.lpp.

Harlamova, Jeļena. Cognitive function in aging / J.Harlamova, E.Cukurs, A.Kostiks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Harlamova, Jeļena. Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanas kontekstā / J.Harlamova, E.Čukurs, A.Kostiks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 20.lpp.

Kognitīvās produktivitātes saistība ar hipokampa volumetriskajām izmaiņām / J.Harlamova, N.Zdanovskis, E.Čukurs, G.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 19.lpp.

Zdanovskis, Nauris. Correlation of hippocampal volume, ten word memory test and Woodcock-Johnsons cognitive productivity battery / N.Zdanovskis, G.Krumina, J.Harlamova // Neuroradiology. - Vol.57, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S84-S85. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grāmatas un brošūras​​

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ... u.c. ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs