Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Lektore

​ ​Rīgas Stradiņa universitāte

Vadītie studiju kursi: ​Krīžu un traumu psiholoģija

2014 - pašlaik

Valdes locekle. Psihologs, KBT terapeits

Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs "Intellego", Rīga

2013 - 2015

Psihologs, psihoterapeits

Privātā psihiatriskā klīnika "Ūdensroze", Jūrmala

2004 - 2019

Psihologs

RAKUS stacionāra "Gaiļezers" Ambulatorā poliklīnika, Atmiņas kabinets, Rīga

2000 - pašlaik

Psihologs

RAKUS stacionārs "Gaiļezers", Neiroloģijas un Neiroķirurģijas klīnika, Rīga

2001 - 2012

Lektore, pētniece

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Vadītie studiju kursi: Krīžu psiholoģija, Attīstības psiholoģija​, Ievads psihosomatikā

Izglītība

2009 - 2013

Diploms par doktora grādu klīniskajā psiholoģijā

Latvijas Universitāte

2001 - 2003

Diploms par maģistra grādu psiholoģijā

Latvijas Universitāte

1994 - 1998

Diploms par bakalaura grādu psiholoģijā

Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts

Sasniegumi

Papildus izglītība

2017. – 2019. Supervizoru Kognitīvi biheiviorālā psihoterapijā apmācība. International CBT Institute Odyssea. Sertifikāts.

2009. – 2013. Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas apmācība. International CBT Institute Odyssea . Sertifikāts.

08.2013. IBRO Course in neuroscience. LU.

2009. - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), metode traumatiskās pieredzes pārstrādei. Sertifikāts.

11.2009. Practice of Transformation of Psychotraumatic Experience: biopsychic view. Institute of Humanistic and Existential Psychology (Vilnius)

11.2007. Psychological Crises: Coping and Intervention. Institute of Humanistic and Existential Psychology (Viļņa)

04.2007. Traumas un PTSS intervences un terapijas metodes. Individuālpsiholoģijas institūts

03.-05.2006. Vudkoka-Džonsona Kognitīvo Spēju testa lietošana. Vudkoka-Munozas Fonds

10.2006. Krīzes intervence un pašpalīdzība. Krīzescentrs „Skalbes”

01.2006. Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija. Sertifikāts. Nodibinājums „Centrs Dardedze”

10.2003. – 06.2004. Psihodināmiskā konsultēšana. Sertifikāts. Latvijas Universitāte Medicīniskās Pēcdiploma Izglītības institūts

Pētniecības darbības virzieni

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Izstrādātās studiju programmas

Vadītās studiju programmas

Izstrādātie studiju kursi

Vadītie studiju kursi

Docētie studiju kursi

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Projekti

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas EMDR terapeitu asociācijas Valdes locekle

Latvijas Psihologu biedrības locekle

Latvijas Klīniskopsihologu asociācijas biedrs.

Latvijas kognitīvi biheiviorālo psihoterapeitu asociācijas biedrs.

Sertificēts psihologs-pārraugs klīniskajā un veseselības un konsultatīvā psiholoģijā

Sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite

Sertificēta EMDR speciāliste. EMDR apmācības vadītāja, sadarbībā ar Institute for Trauma Therapy (Berlīne)

Apbalvojumi un atzinības

Publikācijas

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N.G., Arnis, V., Harlamova, J., Kupčs, K., Mintale, I., Ulmane, Z., Vanaga, A., Young, J.C., Rusted, J., & Stepens, A. (2019). Differences in long- and short-term memoryperformance and brain matter integrity in seniors with different physical activity experience. Proceedins of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and, Applied Sciences. 73 (2), 158-163.

Šneidere, K., Montemurro, S., Mondini, S., Harlamova, J., Ulmane, Z., &Stepens, A. (2018, May). Cognitive Reserve and Cognitive Performance in Healthy Latvian Seniors. In Proceeding softhe International Scientific Conference. Volume VII (Vol. 261, p. 269).Iegūts no http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3221

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V.,&Stepens A. (2018). Relationship between personality traits and cognitive performance in healthy seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp150. Iegūts no http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2018). Impact of different physical activities on executive function. Conference proceedings “Society. Health. Welfare.” Rīga: RSU.

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., Arnis, V., Vanaga, A., &Stepens, A. (2018). Relationship between involvementin long-term regular physical activity and memory: preliminary results. Baltic Journalof Sport and Health Sciences.

Harlamova, J., Zdanovskis, N., Čukurs, E., Kostiks, A., un Krūmiņa, G. (2016). Galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmes. 2015.gada RSU Zinātnisko Rakstu krājums.

RSU Šneidere, K., Harlamova, J., Perepjolkina, V., Arnis, V., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2015, in review). Study of the effects of long-term exercise on cognitive functioning in elderly in Latvia. Baltic Journal of Sport and Health Sciences. Unpublished manuscript.

Zdanovskis, N., Krumina, G., & Harlamova, J. (2015). Correlation of hippocampal volume, ten word memory test and Woodcock-Jonsons cognitive productivity battery. Neuroradiology, 57 (Supplement 1), 84

Paegle, I., Harlamova, J. (2015). Vērtēsim un respektēsim savu atmiņu. Doctus
Harlamova, J.,Zdanovskis, N., Čukurs, E. un Krūmiņa, G. (2015). Kognitīvās produktivitātessaistība ar hipokampa volumetriskajām izmaiņām. RSU 2015. gada zinātniskāskonferences tēzes, 19.lpp.

Harlamova, J.,Čukurs, E. un Kostiks, A. (2015). Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālāsun patoloģiskās novecošanas kontekstā. RSU 2015. gadazinātniskās konferences tēzes, 20.lpp

Harlamova J.,Zārde, I. un Alekperova, A. (2014). Panikas traucējumi. Doctus, 12 (165), 44 –49.

Harlamova J. unSebre S. (2014). PTST, panikas lēkmju izpausmju un negatīvo pārliecībuatšķirības atkarībā no pārciestās traumas veida. 4 starptautiskās zinātniskāskonferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas unnākotnē" rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 44 – 54.

Harlamova J.,& Sebre S. (2013). Relationships between posttraumatic negative cognitions,panic attack and posttraumatic stress symptoms. Baltic Journal of Psychology,14 (1, 2), 117 – 130.

Harlamova J.,Zārde, I. (2013). Pēctraumas stresa traucējumi. Doctus, 6, 24.

Harlamova J.,Melne I. (2013). Atmiņas traucējumi. Doctus, 11, 56.

HarlamovaJ.,& Sebre S. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions within the PanicAttack-Posttraumatic Stress Disorder Model. International Journal ofPsychology, 47, ICP 2012 supplement, ISSN 0020-7594, pp.780

Harlamova, J.un Sebre, S. (2011). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestasvardarbības ģimenē smaguma pakāpi. 3. starptautiskās zinātniskās konferences„Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē"rakstu krājums, 52-59. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Starptautiskaskonferences un kongresi

Harlamova, J.,Cukurs, E., & Kostiks, A. (2015). Cognitive functions in aging. 8th Baltic Congress of Neurology, Riga,Latvia.

Harlamova, J., Brice,M., Cukurs, E., Zande, D., & Sebre, S. (2015). Differences in NegativeCognitions, Depending on the Type of Trauma. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem, Israel

Brice, M., Sebre, S.,Harlamova, J., Zande, D., & Chukurs, E. (2015). Brief Cognitive-BehavioralIntervention for Reduction of Posttraumatic Stress Reactions of Parents ofPrematurely Born Infant. 45th Annual EABCT Congress. Jerusalem,Israel.

Harlamova, J. unSebre, S. (2013). PTST saistībaar panikas lēkmēm. 4.starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpesizglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotnē”, LU RMK, referāts.

Harlamova, J., &Sebre, S. (2013). Posttraumaticnegative cognitions in connection with PTSD and comorbid panic attacks. Proceedingsof the 2( th) Annual International conference on Cognitive and BehaviouralPsychology., Singapūra, stenda referāts.

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012). PTSTsaistība ar panikas lēkmēm un posttraumatiskām negatīvām pārliecībām. Biopsychological basics of life in educationand health, RPIVA starptautiskā konferencē. Referats.

Harlamova, J.,& Sebre, S.. (2012). Posttraumatic Negative Cognitions Within the PanicAttack-Posttraumatic Stress Disorder Model. 30thInternational Congress of Psychology, Keiptaunā (DĀR), stenda referāts.

Harlamova, J., & Sebre, S. (2012).Posttraumatic Negative Cognitions within the Posttraumatic Stress Disorder. 15th Conference of Bridging Eastern andWestern Psychiatry, Maskavā (Krievija). Stenda referāts

Harlamova,J., & Brice, M. (2011). Cognitive-behavioral treatment of PTSD: approachesand availability in Latvia. 5. ikgadējā BaltijasMilitāro psihologu konferencē ”Pēctraumatiskais stresa sindroms karavīriem.Karavīra sadarbība ar psihiskās veselības speciālistiem”, Rīga. Referāts.

Harlamova J.,& Sebre S.(2010). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestasvardarbības ģimenē smaguma pakāpi. LU RMK 3. starptautiskā zinātniskā konference „Aktualitātes veselības aprūpesizglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”. Referāts.

HarlamovaJ.,& Sebre S. (2010). Posttraumatic cognitions in relation to severity ofphysical and sexual abuse. Starptautiskākonference „Posttraumatic disorders – risk factors, concepts and treatment”.Varšavas Universitāte, Polija.Stenda referāts.

Vietējas konferences un kongresi

Harlamova, J., Zdanovskis, N.,Čukurs, E. un Krūmiņa, G. (2015). Kognitīvās produktivitātes saistība arhipokampa volumetriskajām izmaiņām. RSU2015. gada zinātniskā konference

Harlamova, J., Čukurs, E. unKostiks, A. (2015). Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālās unpatoloģiskās novecošanas kontekstā. RSU 2015. gada zinātniskā konference

J.Harlamova (2011). Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spējutests atmiņas novērtēšanai. LatvijasNeirologu biedrības un Latvijas Psihiatru asociācijas kopējā konference,"Demences", Rīgā. Referāts.

J.Harlamova (2011). Vieglu kognitīvu traucējumu psiholoģiskāsizvērtēšanas iespējas. Latvijas Neirologubiedrības rīkotā konference neirologiem un ģimenes ārstiem „Viegli kognitīvitraucējumi – krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību”, Rīga.Referāts

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks