Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Elektroniskā pieteikšanās studijām1. jūnijs – 12. jūlijs
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana1.–12. jūlijs
Rezultātu paziņošana16. jūlijs
Studiju līgumu slēgšana16.–23. jūlijs
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)30. jūlijs
Semestra sākums30. augusts

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 1. jūnija līdz 12. jūlijam.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts - abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 1. jūlija līdz 12. jūlijam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. jūlijā no plkst. 10.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati 

Studiju līgumu slēgšana medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās notiks no 19. jūlija līdz 23. jūlijam.

Studiju līgumu slēgšana sociālo zinātņu studiju programmās notiks no 16. jūlija līdz 23. jūlijam.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 30. jūlijam.

Pieraksties RSU jaunumiem!