Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
izglītība, pedagoģija un sports
Īsā cikla (1. līmeņa) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
fitnesa trenera kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga / Liepāja
2,5 gadi
Rīgā: piektdienās 8.00–20.00
Liepājā: piektdienās,
sestdienās
Vietu skaits:
75 maksas

20 maksas*

2200 EUR/gadā

*Maksas studiju vietu skaits Liepājā.

Šo studiju progammu iespējams apgūt Rīgā vai Liepājā.

Studiju saturs un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Vispārizglītojošie un nozares kursi – ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos, profesionālā ētika, vispārējā un sporta psiholoģija, veselības pedagoģija, anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija, biomehānika, veselības sporta pamati, veselīga uztura pamati, sporta un fitnesa terminoloģija angļu valodā, bioloģija, pirmā palīdzība, civilā un vides aizsardzība u. c.

2. studiju gads

Dažādi nozares studiju kursi – sporta teorija, treniņu teorija un metodika, kinezioloģija, fizioterapijas pamati, sporta medicīna, sporta un fitnesa uzturs, klasiskās un sporta masāžas pamati pētniecības metodoloģija, informācijpratība, profesionālie studiju kursi specializācijā Aerobika – aerobikas pamati un terminoloģija, dažādi aerobikas nodarbību veidi, specializācijā Veselības vingrošana – vingrošanas pamati un terminoloģija, pilašu pamati un terminoloģija, vingrinājumu metodes dažādiem sagatavotības līmeņiem, specializācijā Trenažieri – trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija, kardiotrenažieri, spēka trenažieri, mācību prakse.

3. studiju gads

Apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana praksē fitnesa iestādēs darbā ar klientiem, teorētiskie kursi, kas saistīti ar ekonomiku un uzņēmējdarbību, kvalifikācijas darba izstrāde.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_068AnatomijaMorfoloģijas katedraSilvija Umbraško4 / 6
SUUK_291Attīstības, sporta un saskarsmes psiholoģijaSporta un uztura katedraLāsma Spundiņa4 / 6
SUUK_218Brīvo pretestību un funkcionālās zonas treniņiSporta un uztura katedraDaina Lazdeniece2 / 3
SUUK_169Dažādi grupu nodarbību veidiSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
SUUK_226Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatiSporta un uztura katedraAnita Kokarēviča2 / 3
REK_173Fizioterapijas pamatiRehabilitācijas katedraAilī Horna-Butkeviča2 / 3
SUUK_170Grupu nodarbību pamati un terminoloģijaSporta un uztura katedraGundega Immere2 / 3
SUUK_027Ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidosSporta un uztura katedraRudīte Skroderēna2 / 3
B_023InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
SUUK_031KardiotrenažieriSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_037Kvalifikācijas darbsSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis6 / 9
SUUK_138Kvalifikācijas eksāmensSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_143Pētniecības metodoloģijaSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_213Pilates metode un veselības vingrošanaSporta un uztura katedraRudīte Skroderēna2 / 3
KPUMTK_007Pirmā palīdzība un civilā aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SUUK_069PrakseSporta un uztura katedraIndra Vīnberga16 / 24
HZK_034Profesionālā ētikaSociālo zinātņu fakultāteVija Sīle2 / 3
SUUK_244Spēka zonas treniņiSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
CFUBK_017Sporta bioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraIrina Kazuša2 / 3
SUUK_292Sporta fizioloģijas un kinezioloģijas pamatiSporta un uztura katedraUna Veseta4 / 6
REK_017Sporta medicīnaRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
SUUK_229Sporta teorija, treniņu teorija, metodikaSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
VC_032Sporta un fitnesa terminoloģija angļu valodāSociālo zinātņu fakultāteSvetlana Muhejeva2 / 3
SUUK_093Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģijaSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_217Trenažieru zāles aprīkojums un terminoloģijaSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_293Uzņēmējdarbība veselības sportāSporta un uztura katedraAnita Kokarēviča4 / 6
SUUK_168Uzturs sportā un fitnesāSporta un uztura katedraJānis Leitis2 / 3
PIC_004Veselības pedagoģijaDocētāju tālākizglītības nodaļaNora Jansone-Ratinika2 / 3
SUUK_230Veselības sporta pamatiSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
AUVMK_056Vides veselība, darba aizsardzība un ergonomikaAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga2 / 3
SUUK_123Vingrošanas pamati un terminoloģijaSporta un uztura katedraRudīte Skroderēna2 / 3

Studiju programmas saturs sadarbībā ar studentiem katru gadu tiek pilnveidots. Katru semestri tiek veikta studējošo aptauja par studiju procesa kvalitāti un studentu apmierinātību ar studiju kursu saturu un docētājiem. Balstoties uz aptauju rezultātiem un studentu ieteikumiem tiek veiktas uzlabošanas darbības un studenti tiek iepazīstināti ar veiktajām izmaiņām.

Programmas uzdevumi

 • Nodrošināt fitnesa treneriem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu
 • Veicināt prasmi radoši un kritiski domāt, veidot padziļinātu izpratni par veselības sporta speciālistu lomu sabiedrībā
 • Veicināt izpratni par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā
 • Sniegt zināšanas par fizisko aktivitāšu lomu primārajā slimību profilaksē
 • Iemācīt pielietot iegūtās zināšanas un prasmes veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību
 • Iemācīt izvērtēt savas profesonālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties veselības sporta jomas attīstīšanā
 • Veicināt vispārējās prasmes: patstāvīgu mācīšanos, profesionālu pilnveidošanos, radīt motivāciju tālākizglītībai
 • Attīstīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanai
 • Veicināt prasmi pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos
 • Radīt motivāciju tālākizglītībai un apgūt prasmi patstāvīgi izglītoties visu mūžu

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Semināri
 • Prakstiskās nodarbības
 • Patstāvīgie darbi
 • Referātu un projektu sagatvošana
 • Problēmsituāciju analīze
 • Grupu darbi

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvārī 26a
vai
RSU Liepājas filiāle

Voldemas-Arnis.jpg

Fitnesa treneris ir profesija, kas kļuvusi ļoti aktuāla tieši mūsdienās, jo mūsdienu cilvēka veselība ļoti lielā mērā ir atkarīga no regulāras fiziskās aktivitātes, no pareizi izvēlētiem fiziskiem vingrinājumiem, adekvāta slodzes apjoma un intensitātes. Pēdējos gados veselības sporta (fitnesa) tendences un vadlīnijas strauji mainās. Regulāri un pareizi sportojot var būtiski uzlabot cilvēku veselību un novērst daudzas mūsdienās izplatītas saslimšanas, kas tiešā veidā saistītas ar nepietiekamu fizisko aktivitāti. Fitnesa treneris ir kļuvusi par vienu no pieprasītākajām un izplatītākajām profesijām, jo pēdējos gados strauji pieaug fitnesa iestāžu un to apmeklētāju skaits. Studiju programmu atzinīgi novērtējuši eksperti, studējošie un darba devēji.

Voldemārs Arnis, studiju programmas Veselības sporta speciālists vadītājs

RSU absolvents: "Ja tava sirdslieta ir kustība un fitness, mācies par veselības sporta speciālistu!"

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi strādā par fitnesa treneriem dažādās fitnesa iestādēs, kur tie vada nodarbības, sniedz individuālās konsultācijas, izglīto klientus par dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem un to nozīmi veselības nostiprināšanā.

Daudzi studiju programmas studenti uzsāk darbu profesijā jau studiju laikā. Vairāki absolventi atvēruši savus fitnesa klubus Rīgā, Ventspilī, Ogrē u. c.

Veselības sporta speciālists dzīvo starp sportu, veselību un radošumu

Absolventi

agnese-ansevica.jpg

Izvēlējos studēt RSU mirkļa iespaidā, tomēr ne reizi neesmu šo izvēli nožēlojusi. Tieši otrādi, lepojos ar to, ka savas zināšanas un prasmes ieguvu tieši RSU. Studijas atceros ar prieku – lekcijas bija noderīgas, praktiskās nodarbības – interesantas. Strādāju par fitnesa treneri, vadu grupu nodarbības un personāltreniņus, tādēļ iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences man ir absolūti nepieciešamas. Varu teikt, ka savā ziņā stāvu cilvēka veselības sardzē.

Agnese Anševica, studiju programmas Veselības sporta speciālists absolvente, fitnesa trenere

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības sporta speciālists reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un OSPPP vērtējums.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 70% no kopējā vērtējuma ietekmē OSPPP vērtējums.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)
 • Vispārīgais līmenis (reizina ar koeficientu 0.5)

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU bakalaura studiju programmā Veselības sports. 

Programmas direktors

Kontaktinformācija