Pārlekt uz galveno saturu

 

Elektroniskā pieteikšanās studijāmno 1. jūnija līdz 11. jūlijam (plkst. 17.00)
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanano 4. jūlija līdz 11. jūlijam
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzētino 8. jūlija līdz 12. jūlijam (attālināti)
Rezultātu paziņošana15. jūlijā
Studiju līgumu slēgšana18. un 19. jūlijā
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)līdz 28. jūlijam
Semestra sākums29. augustā

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijāmPiesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 11. jūlijam plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts - abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītību esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā no 2022. gada 4. jūlija līdz 2022. gada 11. jūlijam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

IestājpārbaudījumiAtbilstīgi uzņemšanas noteikumiem iestājpārbaudījumi ir paredzēti studiju programmā Veselības sporta speciālists.

Iestājpārbaudījuma veids: OSPPP – attālināti

Norises laiks: 8., 11., 12. jūlijā no plkst. 9:00 (individuāls laiks)

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 15. jūlijā no plkst. 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati , reflektanta pieteikumā un e-pastā.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2022. gada 18. un 19. jūlijā.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2022. gada 28. jūlijam.

Pieraksties RSU jaunumiem!