Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

1. jūlijs – 3. augusts

Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana

24. jūlijs – 3. augusts

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

4. augusts

Rezultātu paziņošana

7. augusts

Līgumu slēgšana 

8. un 10. augusts

Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)

12. augusts

Semestra sākums

31. augusts

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā

Iesniedz elektronisko pieteikumu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 3. augstam RSU e-Uzņemšanā *.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādu dokumentu kopijas un apliecinājumi:

 • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts);
 • CE sertifikātu kopijas;
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma ar medicīnas māsas kvalifikāciju kopija (piesakoties studijām profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa);
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija; 
 • Citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai.

* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas, laikā posmā no 2020. gada 24. jūlija līdz 2020. gada 3. augustam tavu elektronisko pieteikumu izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.
Piesakies studijām ar drošu elektronisko parakstu

Iesniedz pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūti to Uzņemšanas komisijai uz e-pastu studentuservissatrsu[pnkts]lv no 2020. gada 24. jūlija līdz 2020. gada 3. augustam.

E-pasta sūtījuma pieteikumam tev ir jāpievieno:

 • Reflektanta pieteikuma apliecinājuma anketa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (veidlapa pamatstudiju programmām);  
 • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts);
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma ar medicīnas māsas kvalifikāciju kopija (piesakoties studijām profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa);
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija; 
 • Maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta;
 • Citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
 • Digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai.
Piesakies studijām uz vietas Rīgas Stradiņa universitātē (Liepājas filiālē Liepājā, Riņķu ielā 24/26 vai Rīgā, Dzirciema ielā 16)

Piesakies studijām uz vietas universitātē no 2020. gada 24. jūlija līdz 2020. gada 3. augustam.

Dokumentu pieņemšana klātienē notiks pēc iepriekšēja pieraksta.

Dokumentu pieņemšana notiks šādos laikos:
P., O., C., Pk. 9.00–17.00
T. 8.00–19.00
S. 9.00–16.00 (25. jūlijs, 1. augusts)

Ierodoties RSU, Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus;
 • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma ar medicīnas māsas kvalifikāciju kopija (piesakoties studijām profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ar specialitāti ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa), uzrādot oriģinālus;
 • Pases vai personas apliecības (abas puses) kopija, uzrādot oriģinālu; 
 • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta;
 • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Pilnvarotajai personai ir jābūt līdzi oriģinālai notariāli apstiprinātai vai reflektanta sastādītai rakstiskai vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītai pilnvarai (pilnvara vai tās kopija jāiesniedz kopā ar reflektanta dokumentiem). 

Iestājpārbaudījumi 

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti (realizācijas vieta - Liepāja), notiks Liepājā 2020. gada 4. augustā no plkst. 9.00–18.00, katram reflektantam nosakot individuālu laiku. 

OSPPP (Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums) studiju programmā Veselības sporta speciālists veidlapa iesniedzama kopā ar dokumentiem - pārbaudījuma veidlapa

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 7. augustā no plkst. 10.00:

 • e-Uzņemšanas portālā http://uznemsana.rsu.lv 
 • Rezultāti tiks nosūtīts uz reflektanta  e-pasta adresi, kura norādīta uzņemšanas pieteikumā
Studiju līgumu slēgšana ar drošu elektronisko parakstu

Studiju līgumu iespējams noslēgt un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Uzņemšanas konkursu izturējušie reflektanti studiju līgumu ar drošu elektronisko parakstu varēs parakstīt uzņemšanas sistēmā.

Studiju līgumu slēgšana notiks no 2020. gada 8. līdz 10. augustam.

Studiju līgumu slēgšana klātienē

Studiju līgumu varēs noslēgt arī klātienē (Liepājā vai Rīgā) pēc iepriekšēja pieraksta.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2020. gada 8. un 10. augustā no plkst. 10.00–17.00.

​​Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2020. gada 12. augustam.

Pieraksties RSU jaunumiem!