Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijāmLīdz 20. augustam
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaLīdz 20. augustam
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti23. augusts
Rezultātu paziņošana24. augusts
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli vienojoties ar reflektantu
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)25. augusts
Semestra sākums30. augusts

Pieteikumu studijām var iesniegt šādās studiju programmās:

Ārsta palīgs (maksas vietās)

Māszinības (maksas vietās)

Ārstnieciskā masāža (maksas vietās)

Veselības sporta speciālists (maksas vietās)

Psiholoģija (maksas vietās)

Māszinības (4. studiju gads)

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Iesniedz pieteikumu studijāmPiesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā līdz 20. augustam plkst. 17:00.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts - abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā līdz 20. augustam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

IestājpārbaudījumiAtbilstīgi uzņemšanas noteikumiem iestājpārbaudījumi ir paredzēti studiju programmā Veselības sporta speciālists.

Iestājpārbaudījuma veids: OSPPP – pārbaudījuma veidlapa jāiesniedz kopā ar dokumentiem; intervija (attālināti)

Norises laiks: 23. augusts (laiks tiks precizēts)

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 24. augustā vietnē www.rsu.lv/rezultati 

Studiju līgumu slēgšana notiks individuāli vienojoties ar reflektantu.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 25. augustam.

Pieraksties RSU jaunumiem!