Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijām1.06.–22.07.2024. plkst.17
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana12.–22.07.2024.
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzētiinformācija tiks precizēta
Rezultātu paziņošana26.07.2024. no plkst. 12
Studiju līgumu slēgšana29.–30.07.2024.
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)līdz 5.08.2024.
Semestra sākums26.08.2024.

Iesniedz pieteikumu studijāmPiesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 1. jūnija līdz 22. jūlijam plkst. 17.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts - abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītību esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu no 2024. gada 2. līdz 19. janvārim izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un studiju līguma slēgšanu (ja būsi izturējis uzņemšanas konkursu).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.
Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2024. gada 5. augustam.

Pieraksties RSU jaunumiem!

Dokumenti

Uzņemšanas noteikumi īsā cikla, pirmā cikla un otrā cikla studiju programmās 2024./2025. akad. gadam

Iesniegums par uzvārda / vārda / personas koda maiņu