Pārlekt uz galveno saturu

 

Elektroniskā pieteikšanās studijāmNo 5. jūnija līdz 24. jūlija plkst. 17.00
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaNo 12. līdz 24. jūlijam plkst. 17.00
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzētiNo 12. līdz 25. jūlijam
Rezultātu paziņošana28. jūlijā no plkst. 12.00
Studiju līgumu slēgšana31. jūlijā un 1. augustā
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)Līdz 7. augustam 
Semestra sākums28. augustā

Iesniedz pieteikumu studijāmPiesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2023. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 24. jūlijam plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts - abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītību esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu no 2023. gada 12. līdz 24. jūlijam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

IestājpārbaudījumiAtbilstīgi uzņemšanas noteikumiem iestājpārbaudījumi ir paredzēti studiju programmā Veselības sporta speciālists.

Iestājpārbaudījuma veids: OSPPP 

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti vietnē http://uznemsana.rsu.lv 2023. gada 28. jūlijā no plkst. 12.00.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2023. gada 31. jūlijā un 1. augustā.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2023. gada 7. augustam.

Pieraksties RSU jaunumiem!

Dokumenti

Uzņemšanas noteikumi īsā cikla, pirmā cikla un otrā cikla studiju programmās 2024./2025. akad. gadam

Iesniegums par uzvārda / vārda / personas koda maiņu