Pārlekt uz galveno saturu

2014. gadā sāka darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+, kas ietver docēšanu un apmācību RSU darbiniekiem. Programmā apvienotas vairākas iepriekšējās ES atbalsta programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus u. c.). Programmas Erasmus+ darbības periods ir līdz 2020. gadam.

Erasmus+ mācību mobilitāte ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no programmas Erasmus+ valstīm.

Programmā Erasmus+ piedalās Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, EEZ dalībvalstis Islande, Norvēģija un Lihtenšteina, kā arī ES kandidātvalstis Turcija, Ziemeļmaķedonija un Serbija.

Pieteikšanās

Erasmus+ darbinieku mobilitātes aktivitātes var tikt īstenotas kā

  • vieslekcijas (RSU mācībspēkiem);
  • pieredzes apmaiņas pasākumi;
  • darba novērošanas (ēnošanas) brauciens (visiem RSU darbiniekiem).

Rekomendētais vizītes ilgums: minimālais – divas dienas, maksimālais – četras programmas aktivitāšu dienas (neieskaitot ceļā pavadīto laiku).

Pieteikties

Sadarbības augstskolas

Erasmus+ docēšanas aktivitāte var tikt īstenota tikai tad, ja starp augstskolām ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums noteiktā jomā un uzņemošajai augstskolai ir piešķirta Erasmus+ harta.

Augstskolas, ar kurām RSU ir noslēgti sadarbības līgumi

Medicīnas un veselības aprūpes jomā

Sociālo zinātņu jomā

Ja izvēlētā viesaugstskola nav RSU sadarbības augstskola, pastāv iespēja slēgt arī jaunus līgumus. Tad darbiniekam, kurš pretendē uz Erasmus+ programmas finansējumu šīm aktivitātēm, RSU Erasmus+ koordinatoram pirms apmaiņas vizītes jāiesniedz sadarbības līgums ar viesaugtskolas pārstāvja parakstu. Līguma veidlapu var saņemt Starptautisko sakaru departamentā. Pēc pieprasījuma tā var tikt arī nosūtīta elektroniski.

Kārtība, kādā Rīgas Stradiņa universitātē tiek īstenotas apmaiņas programmas