Pārlekt uz galveno saturu

2014. gadā sāka darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+, kas ietver docēšanu un apmācību RSU darbiniekiem. Programmā apvienotas vairākas iepriekšējās ES atbalsta programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus u. c.). Programmas Erasmus+ darbības periods ir līdz 2020. gadam.

Erasmus+ mācību mobilitāte ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no 34 programmas Erasmus+ valstīm:

  • 28 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice (tikai kā partnervalsts);
  • ES kandidātvalstis: Turcija, Ziemeļmaķedonija.

Pieteikšanās

Erasmus+ darbinieku mobilitātes aktivitātes 2018./19. akadēmiskajā gadā var tikt īstenotas kā:

  • vieslekcijas (RSU mācībspēkiem);
  • pieredzes apmaiņas pasākumi;
  • darba novērošanas (ēnošanas) brauciens (visiem RSU darbiniekiem).

Rekomendētais vizītes ilgums: minimālais – divas dienas, maksimālais – četras programmas aktivitāšu dienas (neieskaitot ceļā pavadīto laiku).

Lai pieteiktos Erasmus+ mobilitātei, darbiniekam ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma veidlapa.

Sadarbības augstskolas

ERASMUS+ stipendija docēšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātēm var tikt piešķirta tikai tad, ja starp augstskolām ir noslēgts sadarbības līgums konkrētajā jomā un ja uzņemošajai augstskolai ir piešķirta Erasmus+ harta.

Saraksts ar augstskolām, ar kurām RSU ir noslēgti sadarbības līgumi:

RSU sadarbības augstskolas

Ja izvēlētā viesaugstskola ir RSU sadarbības augstskola citā jomā, tad darbiniekam, kurš pretendē uz Erasmus+ programmas finansējumu šīm aktivitātēm, jāinformē RSU Erasmus+ koordinatore.

Ja izvēlētā viesaugstskola nav RSU sadarbības augstskola, pastāv iespēja slēgt arī jaunus līgumus. Tad darbiniekam, kurš pretendē uz Erasmus+ programmas finansējumu šīm aktivitātēm, RSU Erasmus+ koordinatorei pirms apmaiņas vizītes jāiesniedz sadarbības līgums ar viesaugtskolas pārstāvja parakstu. Līguma veidlapu var saņemt Starptautisko sakaru departamentā. Pēc pieprasījuma tā var tikt arī nosūtīta elektroniski.

Kārtība, kādā Rīgas Stradiņa universitātē tiek īstenotas apmaiņas programmas