Pārlekt uz galveno saturu

RSU fāgu pētniecisko grupu veido dažāda veida speciālisti, kuri ikdienā veic pētījumus par bakteriofāgu iespējamu lietošanu rezistentu bakteriālu infekciju profilaksē un ārstēšanā.

Fāgu grupas zinātniskās darbības fokuss vērsts tādām multirezistentām bakterijām kā P. aeruginosa, E. coli, MRSA un citām. Tiek vērtēts bakteriofāgu lītiskais efekts baktēriju veidotajās biofilmās, kā arī bakteriofāgu iespējamās pielietošanas stratēģijas biofilmu asociētu infekciju ierobežošanā. Viens no zinātniskās darbības virzieniem ir pētīt un novērtēt bakteriofāgu mijiedarbību ar antibiotikām. Lai novērstu ar biomateriāliem asociētas infekcijas, tiek pētīti risinājumi, lai bakteriofāgus impregnētu biomateriālos.

Fāgu pētniecības grupas vadītāja

Prof. Juta Kroiča ir klīniskā mikrobioloģe, kura piedalās pētnieciskās grupas jaunu ideju veidošanā, rezultātu analīzē. Profesorei ir ilggadēja pieredze zinātnisko darbu organizēšanā un vadīšanā. Profesore grupas darbā pievēršas ar iespējamu fāgu lietošanu asociētu risku analīzē un izvērtēšanā.

Pētnieku darba grupa

Dr. Kārlis Rācenis – internists, nefrologs, kurš vada grupas ikdienas darbu, vērtē pacientu klīniskās situācijas un bakteriofāgu terapijas iespējas noteiktiem pacientiem. Nodarbojas ar pētniecību, galvenokārt vērtējot bakteriofāgu lītisko aktivitāti planktoniskās un biofilmu veidojošās baktērijās, kā arī pētot bakteriofāgu rezistences attīstību. Patlaban izstrādā promocijas darbu par bakteriofāgu lietošanu rezistentās ar biofilmu asociētās infekcijās.

Dr. Dace Rezevska – rezidente klīniskajā mikrobioloģijā. Viņas zinātniskās darbības mērķis ir bakteriofāgu kā antimikrobiālu aģentu impregnēšana biomateriālos, lai šādus inovatīvus impregnētus materiālus izmantotu ar biomateriāliem asociētu infekciju profilaksē un ārstēšanā. Dace būtiski papildina grupas zinātnisko darbību ar kompetenci klīniskajā mikrobioloģijā. Patlaban izstrādā promocijas darbu par bakteriofāgu impregnēšanu biomateriālos.

Laima Mukāne, MSc Clin. Pharm. – klīniskā farmaceite, kuras galvenie uzdevumi komandā ir pētīt un izvērtēt antibiotiku, bakteriofāgu un to kombināciju efektivitāti, kā arī sniegt farmaceitiskus ieteikumus pētnieku grupas zinātnisko metožu pilnveidošanā. Kā klīniskajam farmaceitam Laimai interesē meklēt jaunus risinājumus, lai uzlabotu ārstēšanas metodes izmantojot bakteriofāgus un to kombinācijas ar antibiotikām.

Sandis Mauriņš – Medicīnas fakultātes students, kurš iesācis pētnieka gaitas fāgu pētniecības grupā.

fagu_grupa.png

Fāgu pētniecības grupa RSU Zinātnes nedēļas 2023 laikā: Sandis Mauriņš (no kreisās), Laima Mukāne, prof. Juta Kroiča, Dace Rezevska un Kārlis Rācenis.

f_1.png

f_2.png

f_3.png

Lītiskais P. aeruginosa bakteriofāgs dubultā agara TSA plates

v6_2.jpg

Attēlā redzams Siphovirus caurstarojošā elektronimikroskopijā

11_bakteriofagi.jpg

11 dažādu bakteriofāgu lītiskais efekts uropatogēnā E. coli

Jaunākās publikācijas

  • Racenis K, Lacis J, Rezevska D, et al. Successful Bacteriophage-Antibiotic Combination Therapy against Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Left Ventricular Assist Device Driveline Infection. Viruses. 2023;15(5):1210. Published 2023 May 20. doi:10.3390/v15051210
  • Mukane L, Racenis K, Rezevska D, Petersons A, Kroica J. Anti-Biofilm Effect of Bacteriophages and Antibiotics against Uropathogenic Escherichia coli. Antibiotics (Basel). 2022;11(12):1706. Published 2022 Nov 26. doi:10.3390/antibiotics11121706
  • Racenis K, Rezevska D, Madelane M, et al. Use of Phage Cocktail BFC 1.10 in Combination With Ceftazidime-Avibactam in the Treatment of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Femur Osteomyelitis-A Case Report. Front Med (Lausanne). 2022;9:851310. Published 2022 Apr 25. doi:10.3389/fmed.2022.851310
  • Stipniece L, Rezevska D, Kroica J, Racenis K. Effect of the Biopolymer Carrier on Staphylococcus aureus Bacteriophage Lytic Activity. Biomolecules. 2022;12(12):1875. Published 2022 Dec 14. doi:10.3390/biom12121875
  • Racenis K, Kroica J, Rezevska D, et al. S. aureus Colonization, Biofilm Production, and Phage Susceptibility in Peritoneal Dialysis Patients. Antibiotics (Basel). 2020;9(9):582. Published 2020 Sep 7. doi:10.3390/antibiotics9090582

Vairāk par fāgu pētniecību RSU

Pēdējā iespēja – kā bakteriofāgu pētījumi Latvijā palīdz glābt dzīvības
Kārlis Rācenis ar kolēģiem rada alternatīvu antibiotikām
Kad antibiotikas vairs nestrādā, palīgā nāk fāgi
Bakteriofāgu terapija. Kā baktēriju «apēdāji» var palīdzēt infekciju ārstēšanā
VIDEO: Labie vīrusi – medicīnas nākotne?