Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2009 - pašlaik

Bioloģijas un mikobioloģijas katedras vadītāja

Rīgas Stradiņa univesitāte

2004 - pašlaik

Profesore Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2014

Akadēmisko un starptautisko sakaru departamenta direktore

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 2009

Mikrobioloģijas katedras vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 2008

Starptautisko studiju nodaļas dekāne

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2004

Asociētā profesore Mikrobioloģijas katedrā

Rīgas Stradiņa universitāte

1993 - 1998

Docente Mikrobioloģijas katedrā

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1993

Asistente Mikrobioloģijas katedrā

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

1981 - 1986

Aspirantūra / Doktora grāds medicīnā (G-D Nr. 000372)

PSRS Zinātņu akadēmijas Virusoloģijas institūts

1975 - 1981

Diploms par augstāko izglītību / Ārsta grāds

Rīgas Medicīnas institūts / Rīgas Stradiņa universitāte

1963 - 1974

Diploms par vispārējo vidējo izglītību

Rīgas Angļu Ģimnāzija

Sasniegumi

Tālālizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Konferences​

 • Dalība ICSS 13 Starptautiskajā sociālo zinātņu konferencē Vīnē, 2017.g. 06-07.10.
 • Dalība LĀZA (Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība) 70 jubilejas konferencē Rīgā, 2017. g. 20.09.
 • Dalība daudzās starptautiskās konferencēs un kongresos Eiropā un Pasaulē ar stenda referātiem un mutisku prezentāciju ( Kanādā, ASV)
 • Dalība zinātniskās konferencēs (tēzes): pēdējos trijos gados kopā 18 tēzes​

Semināri​

 • Kvalifikācijas celšanas seminārs „Problem-Based Learning in Higher Education: Integration of the Method in the Study Process" , Andis Klegeris (Department of Biology, University of British Columbia Okanagan Campus, Kelowna, BC, Canada)', Rīga,​​ 2014. g. augusts

Kursi​

 • 2000 - 2012.g. Dalība ES valstu Starptautiskā programmā „Medicīnas izglītība un standarti līdzdiploma izglītībā Eiropā" (MEDINE) ( kopš 2000.g.)
 • 2009.g. Dalība Amerikas mikrobiologu asociācijas mācību programmā Klīniskajā mikrobioloģijā​​

Sertifikācija​

 • 2015. - 2020.g. Ārstniecības personas sertifikāts Klīniskā mikrobiologa pamatspecialitātē Nr. 65233​​
 • 2011.g. Sertifikāts Kvalitātes iekšējā auditā, kvalifikācija auditors, atbilstīgi ISO 9001:2008​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 • Latvijas augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) valdes locekle
 • RSU Profesoru padomes locekle
 • Rīgas Stradiņa universitātes Senāta priekšsēdētāja vietniece
 • Promocijas padomes locekle
 • Medicīnas nozares profesoru padomes locekle
 • Latvijas Zinātnes Padomes eksperte
 • LZP recenzents
 • LATTAK (Latvijas akreditācijas biroja) vērtētājs/eksperts
 • No 2011.g. Redkolēģijas locekle „ Journal of Microbiology & Biology Education" USA
 • No 2007.g. Amerikas mikrobiologu asociācijas biedre
 • No 2000. - 2012. g. MEDINE ( Medical Education In Europe)–Eiropas medicīnas izglītības asociācijas biedre
 • No 1997.g. Latvijas imunologu asociācijas biedre
 • No 1998.g. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību asociācijas biedre
 • No 1995.g. Latvijas medicīnas mikrobiologu asociācijas biedre​

Projekti

 • Valsts pētījumu programmas „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” projekta „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai” apakšprojekts Nr.5.6.1. 2017. g. septembris - decembris
 • Ietvarprogrammas projekta Baltinfect dalība 8. darba paketes vadītāja: 7FP: REGPOT-2012-2013-1 HEALTH; Unlocking infectious diseases research potential at Riga Stradins University (Grant agreement no: 316275). 2016 - 2017
 • Dalība Valsts Pētījumu programmā "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" projektā Nr.4 "Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai", V7642​​

Darba grupas vadītājs, A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Projekts "Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana RSU" (BALTINFECT) Nr. 316275

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

Promocijas darbu vadīšana: 7

 • Kārlis Rācenis Bakteriofāgu antibakteriālā efekta izvērtējums invitro un in vivo sistēmās, efektīva bakteriofāgu diagnostiskā algoritma izveide pret no pacienta materiāla izdalītiem E.coli un Enterococcus spp. mikroorganismiem.
 • Mohits Kakars “Kompleksa klīniska, molekulārbioloģiska un mikrobioloģiska izpēte bērna vecuma akūta komplicēta apendicīta gadījumā”
 • Renāta Klagiša ''Hroniska tonsilīta agrīnas diagnostikas iespējas''
 • Aigars Reinis ''Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes noteikšana uz oriģināli sintezētu biomateriālu virsmas in vitro un in vivo pētījumos un to ietekme uz iekaisuma citokīnu ekspresiju audos''
 • Ingus Skadiņš ''Ar antibiotiskām vielām impregnētu kompozītmateriālu antibakteriālā darbība in vitro un in vivo''
 • Dagnija Rostoka ''Halitozes diagnostika un ārstēšana''
 • Viktorija Priedīte ''Laboratory Examination of patients with suspected food intolerance, including celiac disease, by detecting HLA Class II DQA1*05:01, DQB1*02:01, DQA1*03:01, DQB1*03:02 Alleles and Antigen Specific IgG4 Antibodies, defense expected in 2017

Apbalvojumi un atzinības

 • LR IZM Atzinības raksts par sasniegumiem ārvalstu studentu piesaistē 18.09.2015.
 • RSU Atzinības raksts „ Par nozīmīgu un neatlaidīgu ieguldījumu RSU Akadēmisko un starptautisko sakaru departamenta attīstībā" 2014.g.
 • LR MK Atzinības raksts par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā 14.09.2010.
 • 2009 Amerikas mikrobiologu asociācijas un UNESCO prēmija par nopelniem akadēmiskajā un pedagoģiskajā darbā mikrobioloģijā
 • 2007 Amerikas mikrobiologu asociācijas Morrison Rogosa prēmija par sasniegumiem zinātniskajā darbā​

Docētie studiju kursi

Klīniskā mikrobioloģija un hospitālo infekciju kontrole

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Vadītie studiju kursi

Medicīnas mikrobioloģija

Publikācijas

Raksti​​

Elective course for medical students : topicality, development, implementation, benefits / R.Koka, T.Koķe, J.Kroiča, L.Meškovska // 13th International Conference on Social Sciences (ICSS) (Vienna, Austria, Oct.6-7, 2017) : Conference Proceedings / European Center for Science Education and Research (EUSER). - Vienna, 2017. - Vol.2, p.650-655. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "European Journal of Social Sciences Education and Research". - Vol.11, No.2 (2017, Sept./Dec.), p.175-181.

In vitro characterization perspectives using Fourier Transform Infrared Photoacoustic Spectroscopy (FTIR PAS) and Diffuse Reflectance Infared Spectroscopy (DRIFT) / A.Brangule, I.Skadiņš, A.Reinis, K.A.Gross, J.Kroiča // Bioceramics, vol.29 : selected, peer reviewed papers from the 27th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (ISCM) (Toulouse, France, Oct.25-27, 2017). - Zurich, 2017. - P.273-277. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutes mikrobioma īpatnības bezdūmu tabakas lietotājiem / S.Miļuna, D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, V.Priedīte, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 284.-291.lpp.

Simultaneous identification of amorphous calcium phosphate and S.epidermidis bacteria by photoacoustic spectroscopy / A.Brangule, K.A.Gross, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča // Bioceramics 28: Multifunctional Bioceramics for Innovative Therapy : selected, peer reviewed papers from the 28th Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (ISCM) (Charlotte North Carolina, USA, Oct.18-21, 2016). - Zurich, 2017. - P.125-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The level of inflammatory cytokines and antimicrobial peptides after composite material implantation and contamination with bacterial culture / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // Engineering Materials and Tribology XXV : selected, peer reviewed papers from the 25th International Baltic Conference of Engineering Materials and Tribology (BALTMATTRIB) (Riga, Latvia, Nov.3-4, 2016). - Zurich, 2017. - P.245-250. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The oral microbiome of smokeless tobacco users in Latvia / D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.1/2 (2017), p.33-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid and polycaprolactone polymers saturated with antibiotics / J.Kroiča, I.Skadiņš, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.220-226. - Starptautiski citējamā izdevumā.

In vitro bioactivity and bacteriostasis effect of thermally treated and UV-light irradiated TiO2 ceramics / A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica ...[et al.] // Key Engineering Materials. - Vol.674 (2016) : 24th International Baltic Conference on Engineering Materials and Tribology (BALTMATTRIB and IFHTSE 2015) (Tallinn, Estonia, Nov.5-16, 2015)), p.121-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālā mikroflora un tās nozīme ārpus mutes lokalizētu slimību etioloģijā / J.Kroiča, D.Rostoka, A.Reinis, I.Skadiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2016, marts), 27.-34.lpp.

Antigen specific IgG4 in patients with gastrointestinal complaints [Elektroniskais resurss] / V.Priedite, J.Nikiforenko, N.Kurjane, J.Kroica // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.1 (2014, Jan.), p.194-201. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=215&id=12

Mikroorganismu biofilmas un to ietekme uz implantātu biosaderību / J.Vētra, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 84.-88.lpp.

Report of the MEDINE2 Bachelor of Medicine (Bologna First Cycle) tuning project / M.T.Ross, N.Nikolic, J.Kroiča ...[et al.] // Medical Teacher. - Vol.36, No.4 (2014, Apr.), p.314-321. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between Lactobacillus species and bacterial vaginosis-related bacteria, and bacterial vaginosis scores in small population of pregnant Latvian women [Elektroniskais resurss] / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.5 (2013, May), p.255-264. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/may2013.htm

Development of poly(vinyl alcohol) cryo-systems with medicines and their comparative study of antimicrobial activity and cytotoxicity / A.Reinis, L.Berzina-Cimdina, J.Kroica ...[et al.] // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.113-118. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Adhesion and colonisation intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on a composite material surface of hydroxyapatites and titanium dioxide [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica, D.Rostoka, J.Vetra // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 12 (2012, Dec.), p.2065-2076.

An in vitro and in vivo study on the intensity of adhesion and colonization by Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on originally synthesized biomaterials with different chemical composition and modified surfaces and their effect on expression of TNF-α, β-defensin 2 and IL-10 in tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Vētra, J.Kroiča, D.Rostoka, G.Salms ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.560-565. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa adhesion intensity on a TiO2 ceramic in an in vitro study / A.Reinis, J.Kroica, A.Pavlova ...[et al.] // Global Research and Education : Papers of the 9th International Conference on Global Research and Education "INTERACADEMIA" (Riga, Aug.9-12, 2010). - P.301-304. - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of oral anaerobic bacteria, and influence of social and health factors in halitosis aetiology / D.Rostoka, J.Kroiča, A.Reinis, V.Kuzņecova // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.65, Nr.3/4 (2011), 102.-109.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Dažādu ēteriskās eļļas saturošo līdzekļu efektivitāte halitozes ārstēšanā / D.Rostoka, J.Kroiča, V.Īriste, A.Reinis, V.Kuzņecova, U.Teibe // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 504.-517.lpp.

In vitro and in vivo examinations for detection of minimal infective dose for biomaterials / A.Reinis, J.Vetra, J.Kroica, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010) (Singapore, Aug.1-6, 2010) : [Proceedings]. - P.1204-1207. - (IFMBE Proceedings ; Vol.31). - (IFMBE Proceedings ; Vol.31). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence of patient care with invasive devices on risk of healthcare-associated infections / D.Platace, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere ...[et al.] // Microorganisms in Industry and Environment : from scientific and industrial research to consumer products / editor A.Mendez-Vilas. - [UK], 2010. - P.492-496.

Nozokomiālo infekciju attīstību ietekmējošie faktori perifērās vēnas kanilēšanas un aprūpes laikā / D.Platace, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 451.-456.lpp.

Staphylococcus epidermidis and pseudomonas aeruginosa adhesion intensity on a TIO2 ceramic in an in vitro study / A.Pavlova, A.Reinis, L.Berzina-Cimdina, J.Kroica // 9th International Conference on Global Research and Education (Riga, Aug.9-12, 2010) / Riga Technical University. - Riga, 2010. - P.164-165.

Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes novērošana uz biomateriāliem ar dažādas kristalizācijas pakāpi un modificētu virsmu in vitro pētījumā / A.Reinis, J.Kroiča, V.Kuzņecova, J.Vētra, D.Rostoka ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 457.-468.lpp.

The risk factors of device-related infection in nurse practice / D.Platace, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Klava, I.Millere // Review of Global Medicine and Healthcare Research. - Vol.1, N1 (2010), p.170-178. - Proceedings of the 2010 International Online Medical Conference.

Tēzes​​

A promising method for S.aureus treatment and decolonization in peritoneal dialysis patients / L.Avotins, L.Saulkalne, K.Racenis ...[et al.] ; trustee of the paper: J.Kroica // 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 11-14, 2017) : Abstract Book. - Warsaw, 2017. - P.123.

Association between multiple HPV infection, HPV E6/E7 expression and cervical precancerous lesions severity [Elektroniskais resurss] / D.Rezeberga, L.Eglīte, J.Žodžika, O.Plisko, J.Kroiča ...[et al.] // 2nd ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) Congress (Vienna, Austria, Oct.26-29, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Vienna, 2017. - Abstract No.OC04. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.events.mondial.at/ei/2017/Downloads/Isidog_Abstr…

First steps in phage treatment among bacterial biofilms / K.Racenis, D.Matīsa, A.Pētersons, J.Kroiča // 1st German Phage Symposium (Stuttgart, Germany, Oct.9-11, 2017) : Program and Abstract Book. - Stuttgart, 2017. - P.104.

In vitro characterization perspectives in using Fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR PAS) / A.Brangule, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča, K.A.Gross // 29th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS29) (Toulouse, France, Oct.25-27, 2017) : Book of Abstracts. - Toulouse, 2017. - P.133.

Smokeless tobacco (snus) users and smokers premalignant lesions in oral cavity : a pilot study / M.Pilmane, J.Kroica, D.Rostoka ...[et al.] // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.27.

Vaginal flora changes and HPV infection association with abnormal cervical cytology [Elektroniskais resurss] / O.Plisko, D.Rezeberga, J.Zodzika, J.Kroica, L.Eglite ...[et al.] // 2nd ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) Congress (Vienna, Austria, Oct.26-29, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Vienna, 2017. - Abstract No.P04. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.events.mondial.at/ei/2017/Downloads/Isidog_Abstr…

Bacteriophages as potential treatment for infections in S.aureus colonised nephrological patients: an in vitro study : [abstract] / K.Rācenis, L.Eglīte, L.Avotiņš, V.Kuzema, A.Pētersons, J.Kroiča ...[et al.] // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.28.

Bakteriofāgu lītisko spēju raksturojums in vitro / K.Rācenis, L.Eglīte, J.Kroiča ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 135.lpp.

Prevention of bioceramics against bacterial contamination using bacteriophages / K.Racenis, L.Eglite, A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica // 4th World Congress on Targeting Infectious Diseases “Phage Therapy 2016’’ (Paris, France, June 2-3, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - P.67.

Antibacterial efficiency of biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.54. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between vaginal pH and Lactobacillus species and bacterial vaginosis associated microorganisms in small population of women in their first trimester of pregnancy / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP7.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšanas metodes ietekme uz antibakteriālo ilgumu / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 307.lpp.

Fizioloģiskās vides ietekme uz biomateriāliem ar biodegradējumu polipienskābes polimēru / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 306.lpp.

Types of vaginal microbiota in small population of pregnant women / N.Bērza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP9.

Antibacterial efficiency of biomaterials with open porosity of 15% and total porosity of 20% [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.O2.3. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.42. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid polymer, saturated with gentamicin [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Barcelona, Spain, May 10-13, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2014. - Abstr. No.P0316. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture%20libr…

Biomaterial antibacterial efficiency with reduced level of porosity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.P7.1. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Biomaterial associated infections – causative agents and mechanisms / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, I.Skadiņš, N.Bērza, D.Rostoka // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.33. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics – efficiency tests in laboratories, practical use, advantages and disadvantages / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.41. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 335.lpp.

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermis / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību - 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 334.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību 15% antibakteriālā efektivitāte in vitro / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 336.lpp.

Maksts floras tipi grūtniecēm pirmajā trimestrī / N.Bērza, J.Žodžika, J.Kroiča, A.Reinis, I.Skadiņš ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 197.lpp.

Vaginal flora types in pregnant women in their first trimester / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse, O.Vasina // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.2. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Association between Lactobacillus species, bacterial vaginosis-related microbesand pH in a small population of pregnant women in Latvia / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // 8th European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (ESIDOG) (London, UK, Oct.25-27, 2013) : Abstract Book. - London, 2013. - P.25-26.

Association between vaginal flora type on wet mount microscopy and polymerase chain reaction results in pregnant women / N.Berza, J.Zodzika, D.Rezeberga, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse ...[et al.] // 8th European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (ESIDOG) (London, UK, Oct.25-27, 2013) : Abstract Book. - London, 2013. - P.27.

Adhesion and colonisation intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on a composite material surface of hydroxyapatites and titanium dioxide [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica, D.Rostoka, J.Vetra // 6th International Online Medical Conference (IOMC) (Nov.23-25, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/conference/

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu titāna dioksīdu (TiO2) un hidroksilapatītu (HAp) saturošu kompozītmateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 318.lpp.

Bakteriālās adhēzijas un kolonizācijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu hidroksilapatītu (HAp) un sudrabu (Ag) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 319.lpp.

Evaluation of bacterial adhesion and colonisation on originally synthesized composite material containing hydroxylapatite (Hap) and silver (Ag) / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.47. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Evaluation of bacterial adhesion on originally synthesized composite material surfaces containing titan dioxide (TIO2) and hydroxylapatite (Hap) / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.46. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Evaluation of bacterial colonisation of biomaterials and its effect on TNF-a,-b defensin-2 and IL-10 expression in tissues in vivo study, after a 2 and 4 week, and 3 month exposure in rabbit tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // 1st Congress of Baltic Microbiologists (Riga, Latvia, Okt.31-Nov.4, 2012) : Scientific Program & Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.P05.

In vitro and in vivo study of bacterial adhesion and colonisation on different biomaterials : [abstract] / A.Reinis, J.Kroica, J.Vētra, M.Pilmane, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.22.

Mikrobioloģiska klīniskā materiāla izmeklēšana ar PĶR halitozes slimniekiem / D.Rostoka, J.Kroiča, A.Reinis, I.Skadiņš, N.Bērza // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 185.lpp.

Rostoka, Dagnija. Mikrobiological PCR examination of a clinical material in halitosis patients / D.Rostoka, J.Kroiča, A.Reinis // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.50. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Skadiņš, Ingus. Analysis methods of antibacterial afficiency of retainers impregnated with antibiotics : [abstract] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.25.

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz dažāda sastāva oriģināli sintezētu hidroksiapatītu (HAP) un trikalcijfosfātu (TCP) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 334.lpp.

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu titāna dioksīdu (TiO2) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 333.lpp.

Biomateriālu bakteriālās kolonizācijas izvērtējums un tās ietekme uz TNFα, β-defensīna-2 un IL-10 ekspresiju audos in vivo pētījumā pēc 2 un 4 nedēļu ekspozīcijas truša audos / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka, Ģ.Šalms ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 332.lpp.

Evaluation of bacterial colonisation of biomaterials and its effect on TNF-A, -B defensin-2 and IL-10 expression in tissues, in vivo study, after 2- and 4- week exposure in rabbit tissues : [abstract] / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroica, J.Vetra, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) & 27th International Congress of Chemotherapy (ICC) (Milan, Italy, May 7-10, 2011). - Milan, 2011. - Abstr. N P1786.

Polivinilspirta (PVS) gēla matricu paraugu un to analogu mikrobioloģiskā testēšana / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 335.lpp.

Factors that influence the risk of healthcare-associated infections in patients care with tracheostomy or intubation tube : [abstract] / D.Platace, J.Kompa, A.Reinis, V.Kuznecova, J.Kroica, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.40.

In vitro and in vivo examinations for detection of minimal infective dose for biomaterials / A.Reinis, J.Vetra, J.Kroica, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 6th World Congress of Biomechanics in conjunction with 14th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME) & 5th Asian Pacific Conference on Biomechanics (APBiomech) (Singapore, Aug.1-6, 2010) : Abstracts. - Singapore, 2010. - P.520.

Metabolic products of anaerobic oral bacteria / D.Rostoka, J.Kroica, A.Reinis, V.Kuznecova, I.Kerevica // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 181.lpp.

Nozokomiālās infekcijas attīstību ietekmējošie faktori urīnpūšļa katetrizācijas un aprūpes laikā / D.Platace, I.Kļava, A.Reinis, V.Kuzņecova, J.Kroiča, I.Millere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 184.lpp.

Strepmane, Ilze. Par sekmīgu mācību procesa organizāciju / I.Strepmane, J.Kroiča, K.Lapiņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 451.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Mihailova, Inese. Klīniskā imunoloģija / I.Mihailova, J.Kroiča // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 1.nod., 13.-172.lpp.

Zinčenko, Ludmila. Medicīniskā helmintoloģija / L.Zinčenko, A.Krūmiņa ; zinātniskais konsultants J.Kroiča ; zinātniskais recenzents M.Kirjušina. - Rīga : Vītola izdevniecība, 2010. - 200 lpp., [3] lp. il.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja