Pārlekt uz galveno saturu

Patoloģiskā un operatīvā dzemdniecība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Natālija Vedmedovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sievietes anatomijā, patoloģiskajā anatomijā, zināšanas par fizioloģisku grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi, patoloģiska grūtniecības norise.
Mērķis:
veicināt zināšanu apguvi par patoloģisku dzemdību norisi un operatīvām metodēm dzemdību palīdzības sniegšanā, anestezioloģiskās un reanimatoloģiskās aprūpes nepieciešamību; veidot izpratni par patoloģisku pēcdzemdību perioda norisi; iegūt kompetenci biežāko dzemdību un pēcdzemdību perioda akūtu komplikāciju diagnostikā un ārstēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dzemdību distocija – iegurņa anomālijas, dzemdību darbības anomālijas. Sievietes iegurņa tipi. Placentas apskate pēc dzemdībām, placentas anomālijas, indikācijas patohistoloģiskai izmeklēšanai, atradne. Placentas manuāla ablācija – tehnika, anestēzija.Nodarbības1.00MITC
2Augļa novērošana dzemdībās, augļa hipoksija, tā izpausmes, diagnostikas metodes, ārstēšanas iespējas, taktika. Dzemdību atsāpināšana – metodes, indikācijas, blaknes.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Asiņošana dzemdībās un agrīnā pēcdzemdību periodā, diagnostika, taktika. Asins aizvietošanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Augļa nepareiza priekšguļa, augļa nepareiza guļa. Diagnostika. Grūtniecības un dzemdību vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Operatīvās vaginālās dzemdības. Dzemdību stangas. Vakuumekstrakcija, indikācijas, kontrindikācijas, tehnika. Epiziotomija, starpenes plīsums dzemdībās, dzemdes kakla plīsumi, sašūšanas principi, brūces kopšana pēcdzemdību periodā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Ķeizargrieziena operācija. Veidi. Indikācijas, riski un komplikācijas. Pēcdzemdību perioda vadīšana pēc ķeizargrieziena operācijas. Vaginālas dzemdības pēc ķeizargrieziena. Dzemdes plīsums – etioloģija, patoģenēze, diagnostika, komplikācijas, taktika.Lekcijas1.00laboratorija
7Patoloģisks pēcdzemdību periods – dzemdes subinvolūcija, infekcijas, asiņošana, u.c sarežģījumi, profilakses pasākumi. Laktostāze, mastīts. Pēcdzemdību skumjas, depresija.Lekcijas1.00MITC
8Neatliekamie stāvokļi dzemdniecībā - trombembolija, augļa ūdeņu embolija, posthemorāģisks šoks, neatliekamās palīdzības algoritms.Lekcijas1.00klīniskā bāze
9Dvīņu grūtniecības diagnostika, daudzaugļu grūtniecības komplikācijas, dvīņu dzemdību norise un vadīšana. Feto-fetālas transfūzijas sindroms.Lekcijas1.00klīniskā bāze
10Priekšlaicīgas dzemdības, riska faktori, diagnostiskie kritēriji, profilakse. Taktika. Priekšlaicīgu dzemdību aizkavēšana. Komplikācijas. Pārnesta grūtniecība. Dzemdību indukcija, indikācijas, metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Praktisko iemaņu patstāvīga apgūšana kā laboratorijas darbs pasniedzēja vadībā, klīniskās dzemdību vēstures un partogrammas uzrakstīšana un aizstāvēšana patoloģisko dzemdību gadījumā.
Vērtēšanas kritēriji:
nodarbību apmeklējums, daudzatbilžu jautājumu testu rezultāti, nobeigumā tests, kas sastāv no 30 daudzatbilžu jautājamiem un praktisko iemaņu pārbaude.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:students saprot un māk izskaidrot patoloģisku dzemdību norisi, dzemdību palīdzības organizācijas principus patoloģisku dzemdību gadījumā un galvenos dzemdību palīdzības kvalitātes rādītājus, māk izskaidrot pēcdzemdību skumjas un depresijas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūst un praktiski prot pielietot sekojošas iemaņas: - aprakstīt iegurņa anatomiju - plaknes, izmērus; augļa galviņas anatomiju, izmērus; - aprakstīt un demonstrēt dzemdību biomehānismu pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veidā; - novērtēt partogrammu dzemdību darbības anomālijas gadījumā; - novērtēt augļa stāvokli – izklausīt augļa sirdstoņus ar stetoskopu, fetālo Doppleru, novērtēt kardiotokogrammu augļa hipoksijas/distresa gadījumā; - rīkoties asiņošanas gadījumā dzemdībās un agrīnā pēcdzemdību periodā; - diagnosticēt un vadīt dzemdības ar augļa nepareizu priekšguļu; - raksturot vaginālu operatīvu dzemdību metodes, indikācijas, kontrindikācijas, tehniku, komplikācijas, atšķirības; - raksturot ķeizargrieziena indikācijas, kontrindikācijas, tehniku, komplikācijas, prot pacientu sagatavot operācijai un novērot pēcoperācijas periodā; - raksturot starpenes un maksts plīsumu sašūšanas principus, brūces kopšanu pēcdzemdību periodā; - risināt problēmas dažādās klīniskās situācijās pēcdzemdību periodā.
Kompetences:Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs: - veikt pamata antenatālo aprūpi; - pieņemt lēmumu par operatīvo vaginālo dzemdību nepieciešamību; - pieņemt patoloģiskas dzemdības; - nodrošināt primāro reanimāciju neatliekamo stāvokļu gadījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2009.
2Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
Papildu literatūra
1Williams Obstetrics, atkārtoti izdevumi
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāls.
2RSU bibliotēkas resursi
3www.pubmed.com