Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olga Boka-Veide
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

veicināt zināšanu apguvi par patoloģisku dzemdību norisi un operatīvām metodēm dzemdību palīdzības sniegšanā, anestezioloģiskās un reanimatoloģiskās aprūpes nepieciešamību; veidot izpratni par patoloģisku pēcdzemdību perioda norisi; iegūt kompetenci biežāko dzemdību un pēcdzemdību perioda akūtu komplikāciju diagnostikā un ārstēšanā.

Priekšzināšanas

Sievietes anatomijā, patoloģiskajā anatomijā, zināšanas par fizioloģisku grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi, patoloģiska grūtniecības norise.

Rezultāti

Zināšanas

Students saprot un māk izskaidrot patoloģisku dzemdību norisi, dzemdību palīdzības organizācijas principus patoloģisku dzemdību gadījumā un galvenos dzemdību palīdzības kvalitātes rādītājus, māk izskaidrot pēcdzemdību skumjas un depresijas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie apgūst un praktiski prot pielietot sekojošas iemaņas:
- aprakstīt iegurņa anatomiju - plaknes, izmērus; augļa galviņas anatomiju, izmērus;
- aprakstīt un demonstrēt dzemdību biomehānismu pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veidā;
- novērtēt partogrammu dzemdību darbības anomālijas gadījumā;
- novērtēt augļa stāvokli – izklausīt augļa sirdstoņus ar stetoskopu, fetālo Doppleru, novērtēt kardiotokogrammu augļa hipoksijas/distresa gadījumā;
- rīkoties asiņošanas gadījumā dzemdībās un agrīnā pēcdzemdību periodā;
- diagnosticēt un vadīt dzemdības ar augļa nepareizu priekšguļu;
- raksturot vaginālu operatīvu dzemdību metodes, indikācijas, kontrindikācijas, tehniku, komplikācijas, atšķirības;
- raksturot ķeizargrieziena indikācijas, kontrindikācijas, tehniku, komplikācijas, prot pacientu sagatavot operācijai un novērot pēcoperācijas periodā;
- raksturot starpenes un maksts plīsumu sašūšanas principus, brūces kopšanu pēcdzemdību periodā;
- risināt problēmas dažādās klīniskās situācijās pēcdzemdību periodā.

Kompetences

Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs:
- veikt pamata antenatālo aprūpi;
- pieņemt lēmumu par operatīvo vaginālo dzemdību nepieciešamību;
- pieņemt patoloģiskas dzemdības;
- nodrošināt primāro reanimāciju neatliekamo stāvokļu gadījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts