Pārlekt uz galveno saturu

Ievads pasaules un Eiropas autorkino

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_101LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vēlams apgūt kursu Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā.
Mērķis:
Radīt izpratni par autorkino teoriju, pasaules kino nozīmīgākajiem režisoriem – autoriem un viņu darbiem, kas tapuši laika posmā no XX gs. vidus līdz mūsdienām. Francijas “jaunā viļņa” kinoteorētiķu radītais jēdziens “autorkino” un tā teorija ir pateicīga metode, lai izprastu būtiskas kinovēstures parādības, kā arī mūsdienu kino procesus. Autorteorija ļauj izsekot nozīmīgu pasaules kinorežisoru veikumam, izprotot, ar ko katra konkrēta autore (režisora) metode – stilistiskie paņēmieni, rokraksta īpatnības, darbu tematika atšķiras no komerciāli orientēta kinematogrāfa piedāvājuma, kas izmanto klasiskā Holivudas stila nosacījumus un klasiskās narācijas paņēmienus. Autorteorijas jēdziens tika radīts Eiropā, Francijā XX gs. 50.-60. gadu mijā, uzsverot, ka spilgta, individuāla kinematogrāfiskā rokraksta iezīmes ir saskatāmas gan Eiropas režisoru darbos, gan arī atsevišķu Amerikā strādājošu autoru darbos. Kursa mērķis: apskatīt un analizēt nozīmīgu XX gs. autoru darbus, kas radījuši būtisku ieguldījumu pasaules kinematogrāfa attīstībā, tā daudzšķautņainībā un stilistiskajā daudzveidībā. Iepazīstināt ar būtiskāko XX gs. nogales un XXI gs. kino autoru veikumu, aptverot gan Eiropas, gan Amerikas, gan arī vairāku Āzijas režisoru darbus, kuru autori jau kļuvuši par būtiskiem jēdzieniem pasaules kinematogrāfā. Apskatīt nozīmīgākos kinoteorijas tekstus, kas ļauj daudzšķautņaināk vērtēt autorkino praksi, tā attiecības ar klasiskā naratīva principiem un žanriskajām konvencijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Autorkino jēdziens, autorteorijas principi (Fransuā Trifo, Endrū Sarriss). Klasiskie autori, modernisma autori.Lekcijas1.00auditorija
2Autorkino un auditorijas. Auditoriju tendences Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Eiropas festivālu struktūra. Festivāli kā autorkino izplatīšanas sistēma. Citas izplatīšanas platformas. Netflix piemērs.Lekcijas1.00auditorija
4Amerikas autorkino personības. Deivids Linčs, autorība atšķirīgos žanros, formātos un mediju kanālos.Lekcijas1.00auditorija
5Autorkino attīstība kopš XX gs. 80. gadiem – ASV (Dž. Džarmušs, brāļi Koeni, K. Tarantīno, V. Andersons, T. Bērtons u.c.).Lekcijas1.00auditorija
6Eiropas autorkino režisori – P. Almodovars, L. fon Trīrs, F. Ozons u.c.Lekcijas1.00auditorija
7Autorkino attīstība pasaulē (Āzijā u.c.).Nodarbības1.00auditorija
8Latvijas kino Eiropas autorkino kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
9Aktualitātes Eiropas autorkino – filmas skate.Nodarbības1.00auditorija
10Aktualitātes Eiropas autorkino. Filmas analīze.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Autorkino jēdziens, autorteorijas principi (Fransuā Trifo, Endrū Sarriss). Klasiskie autori, modernisma autori.Lekcijas1.00auditorija
3Eiropas festivālu struktūra. Festivāli kā autorkino izplatīšanas sistēma. Citas izplatīšanas platformas. Netflix piemērs.Lekcijas1.00auditorija
4Amerikas autorkino personības. Deivids Linčs, autorība atšķirīgos žanros, formātos un mediju kanālos.Lekcijas1.00auditorija
5Autorkino attīstība kopš XX gs. 80. gadiem – ASV (Dž. Džarmušs, brāļi Koeni, K. Tarantīno, V. Andersons, T. Bērtons u.c.).Lekcijas1.00auditorija
6Eiropas autorkino režisori – P. Almodovars, L. fon Trīrs, F. Ozons u.c.Lekcijas1.00auditorija
8Latvijas kino Eiropas autorkino kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
9Aktualitātes Eiropas autorkino – filmas skate.Nodarbības1.00cits
10Aktualitātes Eiropas autorkino. Filmas analīze.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros apgūtās zināšanas aprobēt patstāvīgi veiktas viena autora vairāku (3 – 4) filmu analīzē un prezentācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
• Līdzdalība lekcijās. • Līdzdalība un aktivitātes semināros. • Noslēguma semināra darbs – konkrēta autora vismaz 3 – 4 filmu analīze, akcentējot autorstila kontinuitāti izvēlētā režisora darbos, (četras A4 lapas) un prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:• iegūt zināšanas par nozīmīgākajiem pasaules kino autoriem, viņu daiļrades un rokraksta īpatnībām; • iegūt zināšanas par pasaules kino procesu aktualitātēm; • iegūt zināšanas par autorkino teoriju un izprast nozīmīgākos kinoteorijas pētījumus dotajā laukā; • prast saskatīt mūsdienu audiovizuālās kultūras saikni ar dažādos laika posmos veiktajiem teorētiskajiem un praktiskajiem sasniegumiem.
Prasmes:• prasme orientēties autorteorijas būtībā un piedalīties diskusijā par autorteorijas izmantojumu mūsdienu praksē; • prasme analizēt atšķirīgu stilistisko paņēmienu un kinovalodas līdzekļu izmantojumu dažādu autoru darbos; • prasme orientēties būtiskāko XX gs. – XXI gs. mijas autoru darbos; • prasme orientēties nozīmīgākajos pasaules kinofestivālos un izprast to nozīmi plašākā kontekstā; • prasme novērtēt kinomākslas ietekmi uz mūsdienu masu medijiem; • iemaņas analizēt autoru darbus un kinomākslas paraugus; • iemaņas interpretēt kinomākslas ietekmi uz sabiedrības komunikāciju; • iemaņas izmantot kinomākslas vēstījumu pieejas multimediju komunikācijā.
Kompetences:• kompetence izvērtēt dažādu autoru audiovizuālos darbus; • kompetence atpazīt atšķirīgu kinovalodas izmantojumu dažādu autoru darbos; • kompetence orientēties klasiskos kinovalodas principos, kā arī tam alternatīvajā modernisma principu izmantojumā; • kompetence orientēties galvenajos autorkino attīstības posmos un dominējošos stilistiskos principos; • kompetence saskatīt mūsdienu audiovizuālās kultūras saikni ar būtiskiem kinomākslas attīstības posmiem, un dažādos laika posmos veiktajiem teorētiskajiem un praktiskajiem sasniegumiem; • kompetence orientēties autorkino izplatīšanas platformās, tai skaitā Eiropas festivālu sistēmā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sarris, Andrew. Notes on the Auteur Theory in 1962. In Film Theory and Criticism. Introductory Readings (Fifth Edition). Edited by Leo Braudy, Marshall Cohen. New York, Oxford. Oxford University Press, 1999.
2 Wollen, Peter. The Auteur Theory. In: Movies and Methods. Volume I. Edited by Bill Nichols. Berkley, Losangeles, London. University of California Press. 1976
3Truffaut, Francois. A Certain Tendency of the French Cinema. In: Movies and Methods. Volume I. Edited by Bill Nichols. Berkley, Losangeles, London. University of California Press. 1976
4Bordwell, David. The Art Cinema as a Mode of Film Practice. In Film Theory and Criticism. Introductory Readings (Fifth Edition). Edited by Leo Braudy, Marshall Cohen. New York, Oxford. Oxford University Press, 1999.
5Williams, Linda. Film Bodies: Gender, Genre and Excess. In Film Theory and Criticism. Introductory Readings (Fifth Edition). Edited by Leo Braudy, Marshall Cohen. New York, Oxford. Oxford University Press, 1999
6 Rietuma, Dita, Naumanis, Normunds. Personības. Parādības. Personīgi. Rīga: Dienas grāmata, 2009
Papildu literatūra
1 Wood, Robin. Ideology, Genre, Auteur. In Film Theory and Criticism. Introductory Readings (Fifth Edition). Edited by Leo Braudy, Marshall Cohen. New York, Oxford. Oxford University Press, 1999
2 Todd, Anthony. Authorship and the films of David Lynch. Aesthetic receptions in contemporary Hollywood, New York: I.B. Taurus Publishers, 2012
3 Плахов, Андрей. Всего 33. Звёзды мировой кинорежиссуры. Аквилон, 1999.
4 Плахов, Андрей. Режиссеры настоящего. В 2 томах. Amfora, 2008
5 Rietuma, Dita, Naumanis, Normunds. 500 visu laiku filmu filmas. Rīga: Dienas grāmata, 2015