Pārlekt uz galveno saturu

2024. gadā izveidotā Sociālo zinātņu fakultāte ir pirmā Latvijā, kas ieviesusi inovatīvu pārvaldības sistēmu un intensīvi strādā pie starpdisciplinārās pētniecības apvāršņu paplašināšanas. Tās struktūra un darbības principi aizgūti no ASV augstskolām – Bufalo Universitātes un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta, kur RSU docētāji vairākkārt devušies pieredzes apmaiņā.

Projekts nr. KPVIS 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija. 

finanse_es_nacionalais_attistibas_plans.jpg

Jaunā fakultāte veidota, apvienojot trīs līdzšinējās – Juridisko, Komunikācijas un Eiropas studiju fakultāti. Šo fakultāšu apvienošana rada jaunu starpnozaru sinerģiju un nodrošina efektīvāku resursu izmantošanu, kas ir svarīgi ne tikai zinātniekiem un pētniekiem, docētājiem un studentiem, bet arī industrijai un sabiedrībai kopumā.

Viens no jaunās fakultātes balstiem ir Sociālo zinātņu pētījumu centrs, kas ļaus attīstīt starpdisciplināru sociālo zinātņu pētniecību, kā arī paplašinās robežas un risinās sarežģītus sabiedrības problēmjautājumus. Tas veicina arī veiksmīgāku pētniecības integrēšanu studijās, kas RSU kā zinātnes universitātei ir prioritāte.

karina_palkova_sq.png

Sociālās zinātnes ir dinamiskas un daudzšķautņainas. Digitālajā laikmetā tās piedzīvo globālu transformāciju, veidojot spēcīgāku dialogu un sadarbību ar citām zinātnes nozarēm. Esmu pārliecināta, ka starpdisciplināritāte sociālajās zinātnēs sniegs plašāku ieskatu sociālajos procesos un tādējādi veicinās inovāciju attīstību un jaunradi kopumā. Pielietojot pasaules labākajās augstskolās, Bufalo Universitātē un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā, gūto pieredzi, ar spēcīgu komandu esam izveidojuši nākotnes fakultāti, kuras darbības priekšplānā izvirzīta mūsdienās pieprasītā starpdisciplinaritāte gan studiju procesā, gan pētniecībā. RSU Sociālo zinātņu fakultāte ir fakultāte ar ambīcijām, un tā sniedz atbildes uz lielajiem, globāliem jautājumiem, tādejādi piedāvājot risinājumus sabiedrības attīstībai ilgtermiņā.

Doc. Karina Palkova,
Sociālo zinātņu fakultātes dekāne

Studijas

Bizness un ekonomika

Studiju programmas tiem, kuri grib veidot savu biznesu, izprast ilgtspējīgas ekonomikas principus, kā arī darboties mārketinga vadības virzienā.

Studiju procesā nodrošinām mūsdienīgu, inovatīvu, attīstību veicinošu studiju vidi. Studējošie var veikt zinātniskos pētījumus, integrējot to rezultātus uzņēmumu un dažādu institūciju darbības uzlabošanai

Programmu grupā Bizness un ekonomika sagatavojam augsti kvalificētus un darba tirgū pieprasītus speciālistus ar padziļinātām zināšanām starptautiskā biznesa vadībā, mārketingā, reklāmā un jaunuzņēmumu (start-up) jomā, kuri spēj sasniegt augstus darba rezultātus gan privātajā, gan valsts sektorā.

arba devēji novērtē mūsu absolventu lieliskās zināšanas un izcilās prasmes darboties proaktīvi un radoši.

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomikaPilna laika studijas3 gadi1
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbībaPilna laika studijas3 gadi0
Starptautiskais mārketings un reklāmaPilna laika studijas3 gadi2

2. cikls (maģistrantūra)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadībaPilna laika studijas2 gadi1
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadībaPilna laika studijas1,5 gadi1
Starptautiskais bizness un tiesībasPilna laika studijas1,5 gadi1
Starptautiskais bizness un tiesībasPilna laika studijas2 gadi1

 

Liene Štoka
Mācību procesa organizatore, Sociālo zinātņu fakultāte
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
C-1.a

Pieņemšanas laiks:

P.–C. 9.00–17.00
Pk. 9.00–16.00
+37167409184
liene [pts] stokaatrsu [pts] lv
Iekšējā drošība

Iekšējās drošības akadēmijas, kas ir vairāku institūciju (Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte) apvienība, programmas kopēja mērķa sasniegšanai: apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

Studiju process tiek īstenots Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Valsts policijas koledžā, kopīgi izmantojot partnerorganizāciju studiju infrastruktūru un iesaistot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla resursus.

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Policijas darbsNepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi20 / 80

2. cikls (maģistrantūra)
ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Ekonomiskā drošībaNepilna laika studijas2,5 gadi0
Ekonomiskās drošības aizsardzībaNepilna laika studijas2 gadi0

Iekšējās drošības akadēmija

 

Sanita Vīksne
Mācību procesa organizatore, Sociālo zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu pētniecības centrs
Kuldīgas iela 9c, Rīga, LV-1007
A-109.

Pieņemšanas laiks:

P.–C. 9.00–17.00
Pk. 9.00–16.00
+37167061593
sanita [pts] viksneatrsu [pts] lv
Komunikācija un mediji

Studiju programmas tiem, kuri grib izprast daudzveidīgo komunikācijas jomu, sabiedrībā notiekošos procesus un to kontekstu.

Bakalaura līmenī sagatavojam žurnālistus ar prasmēm strādāt dažādos žanros un mediju formātos, multimediju (audio, video, foto, animācija) satura speciālistus, sabiedrisko attiecību speciālistus, preses sekretārus un sociālo mediju satura veidotājus. Maģistra līmenī sagatavojam nākotnes komunikācijas ekspertus – spējīgus komunikācijas procesu vadītājus, vērotājus un pētniekus. 

Mūsu sniegtā izglītība ļauj pārliecināties, kā teorija strādā praksē, attīsta spēju kritiski domāt un iesaistīties aktuālu vietējo un globālo procesu analīzē un pētniecībā. To nodrošina profesionāli vietējie un ārvalstu docētāji un pieredzējuši nozares eksperti. 

Mēs lepojamies ar spēcīgām un sevi apliecinājušām informācijas un komunikācijas virziena bakalaura studiju programmām Multimediju komunikācija, Sabiedriskās attiecības un Žurnālistika un studentu mediju Skaļāk, kas nākotnes komunikācijas profesionāļiem jau studiju procesā ļauj praktizēties simulētā redakcijas vidē un veidot savu portfolio. Maģistra līmenī lepojamies ar studiju programmām Komunikācija un mediju studijas un Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība.

Nāc studēt kādā no mūsu studiju programmām un kļūsti par prasmīgu komunikācijas profesionāli mūsdienu mainīgajā un tieši tāpēc arī bezgala aizraujošajā pasaulē!

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Multimediju komunikācija Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas3 gadi / 4 gadi2
Sabiedriskās attiecībasPilna laika studijas3 gadi1
ŽurnālistikaPilna laika studijas3 gadi1

2. cikls (maģistrantūra)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Komunikācija un mediju studijasPilna laika studijas2 gadi1
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadībaPilna laika studijas2 gadi1

 

Psiholoģija

Sagatavojam psiholoģijas bakalaurus un liekam pamatu tālākai psiholoģijas vai mākslas terapijas apguvei maģistrantūras līmenī, nodrošinot padziļinātu izpratni par fundamentāliem jautājumiem, kā arī individuālu pieeju un modernas mācības metodes.

Programma piedāvā paplašināt savu zināšanu spektru, attīstīt prasmes un iegūt pieredzi, kas kalpos par pamatu veiksmīgai karjerai un personīgai izaugsmei psiholoģijas vai mākslas terapijas jomā.

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
PsiholoģijaPilna laika studijas / Nepilna laika studijas3 gadi / 3,5 gadi2

 

Sandra Alksne
Mācību procesa organizatore, Sociālo zinātņu fakultāte
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
C-215.

Pieņemšanas laiks:

P.–T. 8.30–16.30
Pk. 8.30–15.30
+37167062641
sandra [pts] alksneatrsu [pts] lv
Starptautiskā politika un sabiedrības studijas

Dinamiskas un daudzveidīgas studiju programmas tiem, kurus interesē globālās politikas izaicinājumi un sabiedrības attīstība – tiem, kuri grib izprast un veidot mūsu pasauli.

Ja interesē politikas vai starptautisko attiecību jautājumi, ir vēlme darboties pārvaldes institūcijās vai diplomātiskajā dienestā, vai arī kļūt par ekspertu antropoloģijā, aicinām būt par daļu no mūsu saimes un studēt bakalaura studiju programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas vai kādā no trim maģistra programmām: Starptautiskās attiecības un diplomātija, Krievijas un Eirāzijas studijas (nākotnē – Starptautiskās sistēmas transformācijas studijas) vai Sociālā antropoloģija.

Sniegsim nepieciešamos instrumentus ceļā uz sapņu karjeru, un visi kopā veidosim mūsu rītdienas pasauli! 

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Starptautiskās attiecības – Eiropas studijasPilna laika studijas3 gadi2

2. cikls (maģistrantūra)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Krievijas un Eirāzijas studijas (EN)Pilna laika studijas2 gadi10
Sociālā antropoloģijaPilna laika studijas2 gadi1
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija (EN)Pilna laika studijas2 gadi0
Starptautiskās attiecības un diplomātijaPilna laika studijas2 gadi1

 

Ilze Speķe
Mācību procesa organizatore, Sociālo zinātņu fakultāte
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
C-1.a

Pieņemšanas laiks:

P.–T. 8.30–16.30
Pk. 8.30–15.30
+37167409161
ilze [pts] spekeatrsu [pts] lv
Tiesību zinātne

Studiju programmas tiem, kuri grib būt mūsdienu juristi, iegūt unikālas starpdisciplinārās prasmes, kas nepieciešamas modernajā jurisprudences tirgū. Programmas sagatavo studentus veiksmīgai karjerai un veicina tiesību zinātnes jomas attīstību.

Tiesību zinātnes studijas ir lielisks veids, kā stiprināt tiesiskumu valstī, aizsargāt citu personu intereses, rūpēties par kārtību sabiedrībā un iegūt interesantu, spraigu, izaicinājumu pilnu un visos laikos vajadzīgu darbu. Ir iespēja studēt bakalaura studiju programmā, akadēmiskā maģistra studiju programmā un profesionālā maģistra studiju programmā, iegūstot jurista kvalifikāciju. Studiju programmās papildus tiesību zinātnes vispārīgajiem kursiem apgūsiet tādus kursus kā Kriminālistika, Pacientu tiesības, Digitālie veselības dati, datu bāzes un analītika, Datu analīze un mākslīgais intelekts veselības aprūpē. Studijas notiek modernās auditorijās, kriminālistikas laboratorijā, tiesas sēžu izspēļu zālē.

1. cikls (pamatstudijas)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Tiesību zinātnePilna laika studijas3 gadi2
Tiesību zinātneNepilna laika studijas3,5 gadi0
Tiesību zinātneNepilna laika tālmācība3,5 gadi0

2. cikls (maģistrantūra)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Tiesību zinātne (prof.)Pilna laika studijas2 gadi2

 

Ināra Telnere
Mācību procesa organizatore, Sociālo zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu pētniecības centrs
Kuldīgas iela 9c, Rīga, LV-1007
A-209.

Pieņemšanas laiks:

P.–C. 9.00–17.00
Pk. 9.00–16.00
+37167061594
inara [pts] telnereatrsu [pts] lv

 

Inga Minkeviča
Mācību procesa organizatore, Sociālo zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu pētniecības centrs
Kuldīgas iela 9c, Rīga, LV-1007
A-210.

Pieņemšanas laiks:

P.–C. 9.00–17.00
Pk. 9.00–16.00
+37167060876
inga [pts] minkevicaatrsu [pts] lv
Veselības vadība

Unikālas studiju programmas tiem, kurus interesē veselības sistēmu globālie izaicinājumi un kuri grib iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un digitālās transformācijas vadībā.

Programmas sagatavo augsti kvalificētus speciālistus veselības nozares politikas veidošanā un pārvaldībā, stratēģiskajā, finanšu, cilvēkresursu un kvalitātes vadībā, veselības datu pārvaldībā, veselības komunikācijā un veselības ekonomikas metožu izmantošanā. Programmas absolventi ir mūsu veselības aprūpes sistēmas attīstības un ilgtspējas garants!

2. cikls (maģistrantūra)

ProgrammaProgrammas grupas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Veselības komunikācijaPilna laika studijas2 gadi1
Veselības vadībaPilna laika studijas2 gadi8
Veselības vadība (EN)Pilna laika studijas2 gadi0

 


Studentu medijs Skaļāk

RSU studentu medija Skaļāk mērķis ir piedāvāt publiskajā telpā unikālu studenta balsi, veicināt radošu sadarbību dažādu nozaru studentu vidū un radīt ieskatu dinamiskajā studentu dzīvē.

Sociālo zinātņu fakultātes studentiem medijs Skaļāk ir iespēja īstenot savas trakākās, drosmīgākās idejas un nopulēt savas profesionālās stāstnieka prasmes – veidot raidierakstus, videostāstus, intervijas, vizuālos stāstus, tādējādi izmantojot simulācijā balstītu izglītības pieeju.

skalak_logo_ar_rami.png

Lasīt plašāk

Medijs Skaļāk ir vieta, kur studentu stāsti kļūst par piedzīvojumiem, kas spēj ieinteresēt dažādu nozaru pārstāvjus, profesionāļus un vienlaikus arī veidot nākotnes naratīvus. Tā ir vieta, kur tiek radīts jauns, aizraujošs, neatkarīgs un vērtīgs saturs. RSU studentu medijs Skaļāk gadu gaitā ir kļuvis par pamanāmu spēlētāju Latvijas publiskajā komunikācijā, un tas ir apliecinājums tam, ka topošo profesionāļu balsis ir vērts sadzirdēt.

Studentu pētnieciskās žurnālistikas žurnāls Inquisitio

Inquisitio jeb Izmeklēšana (tulkojumā no latīņu valodas) ir Latvijā vienīgais pētnieciskās žurnālistikas žurnāls, ko studiju kursā Pētnieciskā žurnālistika veido žurnālistikas studiju programmas trešā kursa studenti.

Tā mērķis ir dot iespēju jau studiju procesā strādāt pie nopietniem žurnālistikas pētījumiem, uzņemties atbildību par rūpīgā darbā atklāto un ar sabiedrību diskutēt par žurnālistikas iespējām. Žurnāla Inquisitio veidošanas process atbilst simulācijas pieejai studiju procesā. Vienīgā atšķirība – mūsu žurnāls ir reāls un unikāls mediju produkts.

rsu_inquisitio-5_cvr.jpg

Lasīt plašāk

Drukātais un digitālais izdevums katru gadu pavasarī nonāk pie lasītājiem, ļaujot spriest par topošo žurnālistu idejām, prasmēm, atklājumiem. Žurnāla spēku veido tā galvenā vērtība – atbildīga un profesionāla žurnālistika, ar kuru izgaismojam sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.

Žurnālu veido vairākas svarīgas sadaļas. Katrā žurnālā ir pētījumi, izmantojot eksperimenta metodi un atklājot slēptus procesus. Inquisitio autori padziļināti pievēršas sabiedrības, mediju, sociālajiem, ekonomikas, kultūras un sporta norisēm. Piemēram, iepriekšējos žurnālos atklātas dziļas problēmas, ko studentu un viņu ģimeņu likteņos rada nebanku kreditēšanas pakalpojumu izmantojums. Vairākos numuros studenti analizējuši dezinformācijas un manipulācijas ar sabiedrisko domu jaunākās tehnikas. Jaunie žurnālisti pētījuši patērētāju paradumus, kas varētu samazināt klimata pārmaiņas, atklājuši tīmekļa iepirkšanās "melnos caurumus", kritiski vērtējuši populāru veselības uzlabošanas mārketinga projektu efektivitāti.

Inquisitio izveidots 2014. gadā, izmantojot bijušās RSU Komunikācijas fakultātes (pašlaik – Sociālo zinātņu fakultāte) absolventa Ralfa Šēniņa bakalaura darba rezultātus. Iedvesmojoties no kursā Pētnieciskā žurnālistika uzzinātā, ka 20. gs sākumā ASV veidojās pētnieciskās žurnālistikas žurnāli, mūsu students nolēma, ka šī ideja ir pielāgojama 21. gs. iespējām. Bakalaura darbā tika veikta auditorijas izpēte un izveidots žurnāla formāts. Daļa no paveiktā kļuva par Inquisitio pamatu. Katru gadu studenti ir žurnāla redakcija, kas kursa vadītājas, RSU profesores Andas Rožukalnes vadībā iesaistās žurnāla veidošanā, sākot no pirmajām pētījumu idejām līdz žurnāla prezentācijai un diskusijai par žurnālu ar Latvijas pētnieciskās žurnālistikas profesionāļiem.

RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļa nodrošina, lai studentu veidotie rakstu faili pārtaptu par modernu drukāto izdevumu Inquisitio. Tā popularizēšanu nodrošina RSU Komunikācijas departaments. Žurnāls bez maksas pieejams RSU, Inquisitio regulāri tiek izplatīts dažādos pasākumos un jauniešu pulcēšanās vietās. Žurnāla digitālā versija lasāma RSU studentu medija Skaļāk vietnē skalak.rsu.lv.