Pārlekt uz galveno saturu

Ortopēdija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ORTK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; OrtopēdijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortopēdijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andris Jumtiņš
Kontaktinformācija:Rīga, Duntes iela 22, 1. korpuss, ortopedkatatrsu[pnkts]lv, +371 67399345, +371 67399353, +371 67399254
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.
Mērķis:
Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Traumatoloģijas un ortopēdijas vēsture. Slēgti un vaļēji lūzumi un to ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
2Iespējamie sarežģījumi pēc kustību un balsta aparāta traumām un saslimšanām.Lekcijas1.00auditorija
3Mugurkaulāja traumas un saslimšanas.Lekcijas1.00auditorija
4Termiskā trauma.Lekcijas1.00auditorija
5Politrauma.Lekcijas1.00auditorija
6Deformējošais osteoartrīts.Lekcijas1.00auditorija
7Osteomielīts.Lekcijas1.00auditorija
8Augšējās ekstremitātes traumas, to diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Augšējās ekstremitātes saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Mugurkaulāja traumas un saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Iegurņa un augšstilba traumas. To diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Apakšstilba un pēdas traumas. To diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Apakšējās ekstremitātes saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Traumatoloģijas un ortopēdijas vēsture. Slēgti un vaļēji lūzumi un to ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
2Iespējamie sarežģījumi pēc kustību un balsta aparāta traumām un saslimšanām.Lekcijas1.00auditorija
3Mugurkaulāja traumas un saslimšanas.Lekcijas1.00auditorija
4Termiskā trauma.Lekcijas1.00auditorija
5Politrauma.Lekcijas1.00auditorija
6Deformējošais osteoartrīts.Lekcijas1.00auditorija
7Osteomielīts.Lekcijas1.00auditorija
8Augšējās ekstremitātes traumas, to diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Augšējās ekstremitātes saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Mugurkaulāja traumas un saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Iegurņa un augšstilba traumas. To diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Apakšstilba un pēdas traumas. To diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Apakšējās ekstremitātes saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar traumatoloģijas-ortopēdijas speciālo literatūru, interneta resursiem un e-studiju materiāliem.
Vērtēšanas kritēriji:
Iespējamā pārbaudes metode nodarbībās – kontroldarbs. Tas netiek vērtēts ar atzīmi, kļūdas tiek analizētas un novērstas. Gala vērtējumu 100% sastāda eksāmena atzīme. Pie eksāmena students tiek pielaists, ja ir apmeklētas vai atstrādātas visas nodarbības.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot studijas ortopēdijā students mācēs: • atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi; • izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus; • uzskaitīt blaknes; • novērtēt prognozi.
Prasmes:Students pratīs: • ievākt pacienta anamnēzi; • veikt izmeklēšanu; • noteikt diagnozi; • sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu; • veikt transporta imobilizāciju.
Kompetences:Pabeidzot studiju kursu, students varēs patstāvīgi strādāt ar ievainotajiem un ortopēdiskajiem pacientiem fizioterapijas praksē, kā arī varēs turpināt savu tālākizglītību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A.Jumtiņa redakcijā “Traumatoloģija un ortopēdija”. Rīga. 2016. RSU
Papildu literatūra
1Lācis A., Lācis G. Augšējās ekstremitātes un pleca joslas kaulu lūzumi. Jāņa Rozes apgāds. Rīga. 2007.
2Ejubs L., Peredistijs A. Slimību sindromu, testu un muskuloskeletālu bojājumu eponīmiskā vārdnīca. Rīga, 2006, Nacionālais apgāds.
3Jakušonoka R., Jodzeviča H., Gibners R. Transporta imobilizācija. Pārsēji. Rīga. 2008. Rīga. MULTINEO.
4Jumtiņš A. Kaulu lūzumi. Metodiskās rekomendācijas studentiem. Rīga, 2009, RSU.
5Savicka M. Apdeguma trauma Rīga. Nacionālais apgāds. 2004.
6David J. Dandy, Dennis J. Edwards „Essential Orthopaedics and Trauma”, Churchill Livingstone, 2009.
7David J. Magee „Orthopaedic Physical Assessment” Fourth edition. Saunders, 2006.
8Ronald Mc Rae „Orthopaedics and Fractures” Churchill Livingstone, 2008.
9Browner,Bruce D.Skeletal Trauma:Basic Science,Management,and Reconstruction,Sixth Edition,Elsevier 2020.
Citi informācijas avoti
1• AO Foundation Home www.aofoundation.org/ -
2• American Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS www.aaos.org/
3• The Journal of Bone & Joint Surgery | Home jbjs.org/
4• Mayo Clinic www.mayoclinic.com/
5• Osteoarthritis - Arthritis Foundation www.arthritis.org › Diseases
6www.instantanatomy.net
7www.anatomyatlases.org/