Pārlekt uz galveno saturu
Kursa apjoms
48 izglītības stundas
Cena
€192.00
Norises laiks
Tiek paziņots pēc grupu nokomplektēšanas
Otrdienās, ceturtdienās 17.00–19.00
Valoda
Latviešu

Kursa mērķis ir attīstīt angļu valodas prasmes vidējā līmenī (B1, B2), lai varētu komunicēt lielākajā daļā situāciju, kas saistītas ar darbu, izglītību, ceļojumu, pakalpojumu sniegšanu un pieprasīšanu un citiem gadījumiem. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūtas standarta frāzes, vārdu krājums un gramatiskās struktūras, kas nepieciešamas gan mutvārdu, gan rakstiskai saziņai, lai aprakstītu notikumus, uzskatus, pārdzīvojumus, plānus, kā arī sniegtu detalizētāku informāciju par interesējošiem tematiem. Kursa dalībniekiem jābūt gataviem iesaistīties dialogos, diskusijās un aktīvā viedokļu apmaiņā.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 6–10 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).