Pārlekt uz galveno saturu

23. aprīlī 7. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferencesVeselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja ietvaros notiks divu jaunu izdevumu – Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam (sast. Kristīne Mārtinsone) un Supervīzija izglītības vidē (sast. Baiba Pumpiņa)– prezentācija.

Šodien, transformāciju laikā, ir būtiski mainījusies katra cilvēka ikdiena. Nenoteiktība, nepieciešamība pielāgoties biežajām pārmaiņām, izmaiņas privātās dzīves un darba balansā ietekmē katru no mums. Lai saglabātu personīgās un profesionālās un mācību dzīves balansu, ikdienas rutīnā jāiekļauj dažādas atbalsta metodes pašpalīdzībai un pašvadībai. Īpaši svarīgi tas ir palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvjiem, kuri sniedz atbalstu citiem. Pedagogi pieder pie profesionāļu grupām, kuras šajā laikā piedzīvo izaicinājumus, un viņu labizjūta ietekmē kvalitatīvu mācību procesu, attiecību veidošanos ar skolēnu, viņa vecākiem un sabiedrību kopumā. Supervīzija kā atbalsts profesionāļiem ir ļoti nozīmīgs resurss stresa un izdegšanas mazināšanai, profesionālās pilnveides un kapacitātes vairošanai.

Abi izdevumi ir veidoti, RSU Veselības un psiholoģijas pedagoģijas katedras kolēģēm sadarbojoties ar citu RSU struktūrvienību pārstāvjiem un valsts pārvaldes un citu institūciju speciālistiem.

Ceram, ka izdevumos apkopotās teorētiskās atziņas un praktiskie risinājumi sniegs iedvesmu, vairos katra labizjūtu gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē!

skatīties prezentāciju zoom

paspalidziba_cvr.png

supervizija_izglitibas_vide_cvr.png

Telpa
tiešsaistē
Datums:

Kontaktinformācija