Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie temati

  • Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskais raksturojums un uzvedība Covid-19 pandēmijas laikā
  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana profesionālajā darbībā
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
  • Profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība

Konferences programmā

  • 22. aprīlī simpozijs būs veltīts pētījumu rezultātiem par Latvijas iedzīvotāju dzīvesspēka veicināšanu Covid-19 pandēmijas laikā. Pēc simpozija darbs turpināsies četrās tradicionālajās sekcijās, kas veltītas tādiem tematiem kā psiholoģiskā izpēte, darbs ar dažādām klientu un pacientu grupām, kā arī jautājumiem par profesionālo identitāti un kompetenci, kam sekos arī meistarklases
  • 23. aprīlī vairākās plenārsēdēs būs iespēja dzirdēt vieslektoru referātus par psiholoģiskās izpētes digitalizācijas jautājumiem (Sonia Montemurro), jaunu objektīvo datu ieguves un apstrādes prasmēm (Yuri Pavlov), par dažādām psiholoģiskās palīdzības mūsdienu aktualitātēm, tostarp darbu grupā un attīstības teoriju psihiatrijā (Thijs de Moor, Marcela Andrade del Corro), kā arī citu vieslektoru uzstāšanos
  • 24. aprīlī norisināsies vairākas paralēlās darba grupas par profesionāli nozīmīgiem tematiem

Precizēta programma tiks publicēta vēlāk.

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Konferencē aicināti piedalīties studējošie, psihologi, veselības aprūpes speciālisti, supervizori, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji.

Dalība konferencē – bez maksas.

  • Konferences referentiem tiks piešķirts sertifikāts par uzstāšanos ar zinātnisku darbu.
  • Konferences apmeklētājiem tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti (12 punktu par katru dienu un četras akadēmiskās stundas par katru meistarklasi). Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz dalībnieka reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi viena mēneša laikā pēc konferences.

Reģistrācija

Dalībai konferencē ar prezentāciju varēs pieteikties no 18. janvāra līdz 25. februārim, sūtot uzstāšanās autoru, tēmu un anotāciju (150 vārdi) pa e-pastu conference[pnkts]hepiaatrsu[pnkts]lv.

Klausītāja pieteikums konferencei tiks publicēts RSU mājaslapā 10. martā.  

Kontaktinformācija: conference[pnkts]hepiaatrsu[pnkts]lv, tālr. 67062704

Priecāsimies redzēt jūs konferencē, lai kopīgi diskutētu par aktuāliem psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas jautājumiem, kā arī par psiholoģiskās palīdzības un pārraudzības pakalpojumu uzlabošanu Latvijā!