Pārlekt uz galveno saturu

Trīs lekciju kurss Angļu valoda zinātnē mutvārdu pielietojumā paredzēts īpaši tiem dalībniekiem, kuri sākuši savu dalību zinātniskajās konferencēs un kuriem nepieciešami ieteikumi un iedrošinājums prezentēt savu pētījumu mutvārdos angļu valodā.

Kursa mērķis

Angļu zinātnes valodas mutvārdu aspektu aktualizācija konferences prezentācijās – problēmas, ieteikumi un risinājumi. Kursā arī tiks aplūkoti mutvārdu zinātnes valodas atšķirības un tekstveide.

Zoom saite tiks nostūtīta reģistrētājiem dalībniekiem lekcijas dienā.
Lekcijas notiks angļu valodā, un tās paredzēta RSU darbiniekiem un studējošajiem.

Kursa autors

Guntars Dreijers (attēlā) asociētais profesors salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Patlaban aktīvi sadarbojas ar augstskolām Latvijā (RSU, Ventspils Augstskola, RISEBA, Latvijas Universitāte) un citās valstīs (Dienvidbretaņas Universitāti Francijā, Serres TEI Grieķijā, Dužģes Universitāti un Bandirmas Universitāti Turcijā, Portu Universitāti Portugālē). Līdz šim nodarbības vadījis arī dažādās akadēmiskajās apmaiņas programmās, piemēram, Rietumanglijas Universitātē Lielbritānijā, piedalījies starpvalstu akadēmiskajos projektos Somijā, Čehijā, ASV. Pētnieciskā darbība saistīta ar tulkojumzinātnes jautājumiem, lingvokulturoloģiju, juridisko lingvistiku. Asociētais profesors piedalījies ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs, uzstājoties plenārsēdēs ar referātiem, darbojas vairākās ārzemju izdevniecību redkolēģijās. Patlaban aktīvi turpinās darbs Valsts pētījumu programmā Latviešu valoda, Erasmus+ programmā Tulkošana un lingvistiskā daudzveidība Eiropas Savienībā un Docētāji tālmācībā.

guntars_dreijers.jpg

Saturs

19/10

16.20–17.50

  • Mutvārdu valodas atšķirības no rakstu valodas
  • Valodas ekonomija un zinātniskā stila pazīmes mutvārdos
  • Mērķa un auditorijas loma mutvārdu teksta plānošanā

9/11

16.20–17.50

  • Prezentācijas posmi
  • Valodas, zinātniskās retorikas un vizuālo aspektu vienotība prezentācijas mērķa sasniegšanā
  • Vēstījuma nozīme

8/12

16.20–17.50

  • Zinātniskā komunikācija: jautājumu un atbilžu posms, mutvārdu prezentāciju izvērtējums un atgriezeniskā saite
Telpa
tiešsaistē Zoom
Datums:

Kontaktinformācija