Pārlekt uz galveno saturu

Mūsdienu zinātniskā domāšana un zinātniskā metodika īpaši attīstījās pēdējo 400 gadu laikā, lai gan pirmsākumi meklējami jau Senajā Grieķijā. Kopš tā laika zinātniskā filozofijas un zinātnes metodes doma ir ļoti mainījusies. Vebināru cikls Zinātniskie pamati piedāvā iepazīties ar dažiem būtiskiem posmiem šo ideju attīstībā studējot literatūtu un piedalīties diskusijās par dzirdēto un izlasīto materiālu.

Saturs

4/03

14.30–16.00

1. vebinārs. Zinātniskās domas un metodes attīstības idejas

Saturs balstīts uz zinātnisko ideju un tās sastāvdaļu definēšanu. Tas ietver izpratni par materiālisma, ideālisma, empīrisma, racionālisma, pragmatisma, pozitīvisma idejām zinātniskajā pētniecībā. Stundu ilgai lekcijai sekos diskusija, refleksijas un iespējas uzdot jautājumus. 

22/04

12.30–14.00

2. vebinārs. Karla Popera galvenās idejas zinātnes un pseidozinātnes atšķiršanā

K. Popers tiek uzskatīts par vienu no dižākajiem 20. gadsimta zinātnes filozofiem. Šajā vebinārā dalībniekiem tiek piedāvāta diskusija pēc mājasdarbā izlasītiem materiāliem, apspriežot tādas Popera idejas kā falsifikācija, deduktīvā procedūra, pseidozinātne, demarkācija, teorijas apgāzšana un indukcijas kritika.

Izmantojamā literatūra

Papildu literatūra

13/05

14.30–16.00

3. vebinārs. Tomasa Kūna idejas par zinātnisko revolūciju struktūru

Dalībniekiem būs diskusija un iespējas noskaidrot T. Kūna teorijas būtību (zinātniskā revolūcija, paradigma, paradigmu maiņa, parastā zinātne).

Literatūra

3/06

14.30–16.00

4. vebinārs. Karla Popera un Tomasa Kūna ideju salīdzinājums – kopīgais un atšķirīgais

Noslēguma refleksija par zinātniskās domāšanas būtiskiem raksturlielumiem.

Literatūra

Papildu literatūra

Zoom saite tiks nostūtīta reģistrētājiem dalībniekiem lekcijas dienā.

Lektors

Dr. med. Artūrs Utināns – RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents, sertificēts psihiatrs un psihoterapeits. Pasniedzēja stāžs RSU – 24 gadi. Aizstāvēts promocijas darbs Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas biežuma un izteiktības maiņa medicīnas studiju procesā.

Triju grāmatu autors

  • Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas (izdevniecība Nacionālais apgāds, 2005. g.)
  • DNS, matrice un cilvēka uzvedība (izdevniecība Nacionālais apgāds, 2007. g.)
  • Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi (izdevniecība Medicīnas apgāds, 2008. g.)

Apbalvojumi

  • Ministru kabineta atzinības raksts 2005. g.
  • Latvijas Ārstu biedrības Sudraba nozīme 2009. g.
  • Valsts probācijas dienesta pateicība par nozīmīgu ieguldījumu Valsts probācijas dienesta veidošanā un attīstībā darbā ar dzimumnoziedziniekiem 2015. g.
  • Latvijas Republikas tieslietu sistēmas III pakāpes goda zīmes diploms un medaļa, 2021. g. 
Telpa
tiešsaistē Zoom
Datums:

Kontaktinformācija