Pārlekt uz galveno saturu

veselibas-psihologija-gramatas-vaks.jpgAicinām uz grāmatas Veselības psiholoģija: Psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma (RSU izdevniecība) atvēršanas svētkiem, kas notiks sestdien, 12. janvārī, plkst. 11.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, 133. telpā). Grāmatas autores Kristīne Mārtinsone un Gunta Freimane ir sagatavojušas apkopojošu izdevumu par veselības psiholoģiju, tās izveidi un attīstību Latvijā.

Grāmatas priekšvārdā Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības prezidents prof. Aivars Vētra pauž atzinību "RSU kolēģu paveiktajam psiholoģijas zinātnes un psihologu profesijas attīstīšanā", norādot, ka "somatisko klīniku un rehabilitācijas iestāžu praktiskā nepieciešamība mazināt funkcionēšanas ierobežojumus, izmantojot multiprofesionālo un multidisciplināro pieeju, ir pamats veselības psiholoģijas turpmākai attīstīšanai".

Savukārt Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. Inga Millere uzsver, ka "veselības psiholoģijas kā profesionālās darbības jomas attīstība, kam pamatā ir uz pierādījumiem balstīta teorija", sekmēs "sabiedrības veselības uzlabošanu nākotnē".

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents prof. Elmārs Tērauds apliecina, ka "veselības psihologi ieņem arvien būtiskāku vietu gan psihologu saimē, gan veselības aprūpes sistēmā" un pauž cerību, ka "2019.–2020. gadā varētu tikt rasts papildu finansējums, lai klīnisko un veselības psihologu pakalpojumi būtu pieejami valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā".

NRC Vaivari valdes priekšsēdētāja Anda Nulle norāda, ka "rehabilitācijas medicīnas un citu klīnicistu veiksmes formula vairs nav iedomājama bez veselības psihologa ciešas iesaistes. (..) Veselības psihologi palīdz mūsu pacientiem un mums pašiem būt laimīgākiem."

Grāmatas recenzenti ir Dr. psych. Anita Pipere un Dr. med. Velga Sudraba, redaktore – Inta Rozenvalde. Izdevums būs noderīgs psihologiem un tiem profesionāļiem, ar kuriem veselības psihologi sadarbojas, kopā strādājot monoprofesionālā vai multiprofesionālā komandā, kā arī īstenojot dažādus projektus.

Grāmata būs pieejama arī elektroniski.

Atrašanās vieta kartē

Telpa
133. telpa
Datums:

Kontaktinformācija