Pārlekt uz galveno saturu

Tā kā veselības psiholoģija ir svarīga multiprofesionālās rehabilitācijas sastāvdaļa, saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rehabilitācijas fakultātes 25 gadu jubileju visi interesenti gaidīti uz kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva atklāšanas svētkiem. Pasākums norisināsies fakultātes jubilejai veltītās svinīgās sēdes laikā, kuras programmā ietilpst gan Latvijas I Nacionālā rehabilitācijas kongresa atklāšana, gan profesora Črta Marinčeka Goda doktora inaugurācijas ceremonija, kā arī kolektīvās monogrāfijas atklāšanas svētki. 

Grāmata, kas iznākusi RSU profesores Kristīnes Mārtinsones un docentes Velgas Sudrabas zinātniskajā redakcijā, ir otrais, atjaunotais un daudzpusīgi papildinātais izdevums 2016. gadā RSU izdevniecības paspārnē iznākušajai kolektīvajai monogrāfijai. Izdevuma saturu radījuši 26 speciālisti: Ervīns Čukurs, Liāna Deklava, Jana Duhovska, Sandra Dzilna, Gunta Freimane, Anda Gaitniece-Putāne, Zane Gulbe, Jeļena Harlamova, Ēriks Kalvāns, Jeļena Koļesņikova, Aija Aira Krūmiņa, Jeļena Ļevina, Madara Lielā, Jeļena Ļubenko, Indra Majore-Dūšele, Katrīna Deja Mārtinsone, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Laura Regzdiņa, Viktorija Perepjolkina, Toms Pulmanis, Vita Savicka, Vineta Silkāne, Velga Sudraba, Kristīne Šneidere, Signe Tomsone un Anda Upmale-Puķīte. Autoru kolektīva daudzveidība skaidri iezīmē izdevuma starpdisciplināro aspektu, jo grāmatas saturu veidojuši ne vien psihologi, bet arī veselības, komunikācijas, izglītības un citu jomu eksperti.

VESELIBAS-PSIHOLOGIJA-VAKS.jpg

REHABILITACIJAS-FAKULTATES-JUBILEJU-ZIME-25.jpg

Balstoties uz jaunāko, biežāk citēto publikāciju klāstu, kolektīvajā monogrāfijā sistemātiski apkopotas veselības psiholoģijas teorijas, prakses atziņas un jaunāko pētījumu rezultāti, parādīti dažādi praktiskā darba metožu un intervenču piemēri. Kā norāda izdevuma recenzents, Pensilvānijas Pavalsts universitātes (ASV) emeritētais profesors Juris Dragūns, šis ir “gandrīz enciklopēdisks mūsdienu zināšanu apkopojums par veselības psiholoģiju starpdisciplinārā ietvarā”.

Grāmata paredzēta psihologiem, veselības aprūpē strādājošajiem, citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kā arī studentiem un visiem tiem, kurus interesē psiholoģijas un veselības zinātņu integrācijas jautājumi.

Dalībnieki

Norises vieta

Telpa
aulā
Datums: