Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē: aktualitāte, pieredze, izaicinājumi

Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs
Rīgas Stradiņa universitāte, 2022

Mākslu terapija (atkārtotais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, red.
RaKa, 2021

Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva

Kristīne Mārtinsone, red., Anita Pipere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās

Kristīne Mārtinsone, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Veselības psiholoģija: teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Kristīne Mārtinsone, Velga Sudraba
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai

Sastādītājas: Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Veselības psiholoģija

Kristīnes Mārtinsones un Velgas Sudrabas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Zvaigzne ABC, 2016

Psiholoģijas vēsture

Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā.
Zvaigzne ABC, 2016

Pētniecība: teorija un prakse

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2016

Psiholoģija. 1. daļa. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Psiholoģija. 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Искусствотерапия

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Речь, 2014

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām

Sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2012

Pieaugušo izglītība

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2012

Mākslu terapija

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
RaKa, 2011

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2011

Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes

Anita Pipere
RaKa, 2011

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2010

Pētījumi mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2010

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2009

Mākslas terapija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Drukātava, 2009

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs, RSU Ētikas komisijas priekšsēdētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dins Šmits
Prorektors akadēmiskajā darbā, Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Agita Melbārde-Kelmere
Maģistra studiju programmas “Māszinības” direktore, Docētāja
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas direktore, Pētniece