Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, doktorantūras studiju programma „Psiholoģija”

Doktora studiju programmas realizācijas organizēšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija, balstoties uz psiholoģijas zinātnes nozares un RSU zinātnes attīstības stratēģiskajiem dokumentiem. ​​

2016 - pašlaik

Profesore

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Psiholoģijas nozares attīstīšana, studiju procesa vadīšana, studiju programmu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā, organizatoriskais darbs, dokumentācijas izstrāde un noformēšana.

Nozare: Izglītība.​

2014 - pašlaik

Katedras vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Administratīvais, organizatoriskais darbs un cilvēkresursu vadība; kvalitātes vadība; RSU stratēģisko mērķu īstenošanas sekmēšana un administrācijas deliģēto uzdevumu īstenošana.​​

2012 - 2016

Asociēta profesore

2012-2014 Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Sporta, pedagoģijas un uztura katedra, 2014-2016 Rīgas Stradiņa universitātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Studiju procesa vadīšana, studiju programmu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā, organizatoriskais darbs, dokumentācijas izstrāde un noformēšana.

Nozare: Izglītība.​

2014 - 2015

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, maģistrantūras studiju programma „Supervīzija”

Maģistra studiju programmas realizācijas nodrošināšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem, darba devēju aptaujām un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem.

Studiju programmas docētāju metodiskā darba un kvalitātes vadība.

Studējošo iesaistīšana pētniecībā.

Sadarbības vadīšana.​

2013 - 2014

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, maģistrantūras studiju programma „Veselības psiholoģija”

Maģistra studiju programmas realizācijas nodrošināšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem, darba devēju aptaujām un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem.

Studiju programmas docētāju metodiskā darba un kvalitātes vadība.

Studējošo iesaistīšana pētniecībā.

Sadarbības vadīšana.​

2010 - 2014

Mācībspēku grupas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes Sporta un uztura katedras psiholoģijas un mākslas terapijas mācībspēku grupas vadība

Psiholoģijas un mākslas terapijas studiju kursu īstenošanā (dažādās RSU studiju programmās) iesaistīto mācībspēku metodiskā vadība, kvalifikācijas celšanas sekmēšana. Studiju kursu satura pilnveides, aktualizācijas un mūsdienīgu mācību metodiskā darba formu ieviešanas sekmēšana, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem.

Studiju programmas docētāju metodiskā un kvalitātes vadība.

Studējošo iesaistīšana pētniecībā.

Sadarbības vadīšana.​

2009 - 2014

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, maģistrantūras studiju programma „Mākslas terapija”

Maģistra studiju programmas realizācijas nodrošināšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem, darba devēju aptaujām un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem.

Studiju programmas docētāju metodiskā darba un kvalitātes vadība.

Studējošo iesaistīšana pētniecībā.

Sadarbības vadīšana.​

1996 - 2012

Docente

1996-2006 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa. 2007-2012 Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte Sporta, pedagoģijas un uztura katedra

Studiju procesa organizēšana, studiju programmu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā, organizatoriskais darbs, dokumentācijas izstrāde un noformēšana, dalība projektu realizācijā.

Nozare: Izglītība.​

2006 - 2009

Akadēmiskās skolas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas akadēmiskā skola

Profesionālās maģistra studiju programmas "Mākslas terapija" realizācijas nodrošināšana.

Studiju programmas nepārtraukta pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem.

Studiju programmas docētāju metodiskā un kvalitātes vadība.

Studējošo iesaistīšana pētniecībā.

Sadarbības vadīšana.​

2000 - 2005

Studiju programmas vadītāja

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa (iepr. – katedra), bakalaura studiju programma” Psiholoģija”

Profesionālās bakalaura studiju programmas realizācijas nodrošināšana.

Studiju programmas pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija, balstoties uz studentu apmierinātības aptauju rezultātiem.

Studiju programmas docētāju metodiskā un kvalitātes vadība.

Studējošo iesaistīšana pētniecībā.

Sadarbības vadīšana.​

1999 - 2000

Katedras vadītāja p.i.

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas katedra.

Katedras darba nodrošināšana, administratīvais, organizatoriskais darbs un cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadība.

Katedras docētāju metodiskā vadība, mācību metodiskā darba sekmēšana.

Katedras dalības pētniecībā un projektos organizācija un vadīšana.

Augstskolas stratēģisko mērķu īstenošanas sekmēšana un vadības doto uzdevumu īstenošana.​

1996 - 1999

Lektore

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas katedra

Studiju procesa vadīšana, studiju programmu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā, dokumentācijas izstrāde un noformēšana.

Nozare: Izglītība.​

Izglītība

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā (PD E, Nr.0518)

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte.

1994 - 1998

Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (C-D Nr.001496)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts.

1996 - 1998

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Nr.003751)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.

1994 - 1996

Psiholoģijas bakalaura grāds (Nr.004518) un psihologa asistenta kvalifikācija (reģistrācijas Nr.215)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.

1993 - 1994

Pedagoģijas zinātņu maģistra grāds (Nr.000921)

Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte.

1988 - 1993

Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas specialitāte, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija (Nr.102555) un filoloģijas bakalaura grāds (Nr.000148)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Darbs ārzemēs (Erasmus projekti)

26.05.2019 – 30.05.2019. Klaipeda university, Lithuania

16.12. 2016.– 22.12.2016. Ruppin Academic Center, Israel

29.05.2016. - 01.06.2016. Hochschule für Kunsttherapie Nuertingen, Germany

24.04.2016. - 29.04.2016. Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuania.

11.11.2015. - 17.11.2015. Egde Hill University, United Kingdom.

12.05.2014.12.- 24.05.2014. Vilnius Academy of Arts, Lithuania.

18.08.2013. - 24.08.2013. University of Kaunas, Lithuania.

15.03.2013. - 28.03.2013. Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania.

10.04.2012. - 16.04.2012. Tallinn University, Institute of Fine Arts, Estonia.

10.04.2012. - 16.04.2012. Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania

11.11.2010. - 17.11.2010. Viļņas pedagoģiskā universitāte, Lithuania.

26.05.2008. - 30.05.2008 Queen Margaret University, United Kingdom.

​Konferences (beidzamie 6 gadi, nozīmīgākās)

​Piedalīšanās ar zinātnisku darbu starptautiskās zinātniskās konferencēs

2019.

 • 25.27.aprīlis, Rīga, Latvija. Riga Stradiņš University. The fifth International Scientific Practical conference Health and Personality Development: Interdisciplinary Approach.
 • 2.aprīlis, Rīga, Latvija. Riga Stradiņš University. International Interdisciplinary conference on Social Sciences.
 • 1.-.3.aprīlis, Rīga, Latvija. Riga Stradiņš University. International conference on Medical and Health Care Sciences.

2018.

 • 10.-12.oktobris, Rīga, Latvija. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare.
 • 16.-19.jūnijs, Milan, Italy. European Human Genetics Conference in conjuction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics.
 • 19.-21.aprīlis, Rīga, Latvija. Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. 4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja.

2017.

 • 12.-14. septembris, Porto, Portugal. International conference on lifelong education and leadership for all. 3th European ICLEL conference.
 • ​16. -19. jūlijs, Warsaw, Poland. International Association for Cross-Cultural Psychology. 9th European IACCP conference.
 • 26.-27. maijs, 2017, Rēzekne, Latvija. 11 International Scientific Conference “Society. Integration. Education”.
 • 27. – 29. aprīlis, Rīga, Latvija. Riga Stradiņš University. The third International Scientific Practical conference Health and Personality Development: Integrative Approach.

2016.

 • ​23. jūlijs, Timisoara, Romania. EAPP (European Association of Personality Psychology). 18th European Conference on Personality Psychology.
 • 27. – 28. maijs, Rēzekne, Latvija. 10 International Scientific Conference “Society. Integration. Education”.
 • 14 – 16. aprīlis, Riga, Latvia. Riga Stradiņš University. Second International Scientific Practical conference Health and Personality Development: Integrative Approach.

2015.

 • ​21.septembris, Kauņa, Lietuva, Dailes terapija ir muzikos terapija Lietovoje: Profesiju vystymo aktualijos. Lietovos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. (key note ziņojums)
 • 15. oktobris, Riga, Latvia, Rīga Stradiņš University. International scientific-practical conference New frontiers in health psychology.
 • 1. – 5. septembris, Limassol, Cyprus. 29th Conference of the European Society of Health Psychology Principles of Behaviour Change in Health and Illness.
 • 5. – 6. maijs, Riga, Latvia. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development.
 • 10. – 11. aprīlis, Rīga, Latvija, Riga Stradiņš University. International Scientific Practical conference Health psychology, health rehab and Art therapy for health promotion.
 • 24. – 25. aprīlis, Budapest, Hungary. ANSE Research Conference Research in Supervision and Coaching.

2014.

 • ​26. – 28. novembris, Riga, Latvia. 5th International interdisciplinary scientific conference Society Health Welfare "Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice"
 • 24. – 26. oktobris, Rīga, Latvija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai.
 • 2. – 4. oktobris, Ярославль, Россия. Международная научно-практическая конференция Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика.

​Dalība zinātnisko konferenču organizācijā

 • Rīgas Stradiņa universitāte. International scientific practical conference. Health and personality development: Intedisciplinary approach. April 25-27,2019. Konferences direktore (2018, 2019).
 • ​Rīgas Stradiņa universitāte. International scientific-practical conference. Health and Personality Development: Integrative Approach Health and Personality Development: Integrative Approach. Zinātniskās komitejas locekle (2014-2016), konferences direktore (2017).
 • Международная научно-практическая конференция Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика (Jaroslavļa, Krievija). Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
 • ​Rīgas Stradiņa universitāte. International Conference Society. Health. Welfare (2012, 2014, 2016,2018). Zinātniskās organizācijas komitejas locekle.
 • ​Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. International scientific conference. Society. Integration. Education. Psiholoģijas sekcijas organizācijas komitejas locekle (2015, 2016), psiholoģijas sekcijas konferences direktore (2017,2018, 2019).
 • ​Rīgas Stradiņa universitāte. International Scientific conference New Frontiers in Health Psychology. Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2015).
 • ​Rīgas Stradiņa universitāte. International Conference Psychology in Health Care. Konferences priekšsēdētāja (2013).
 • ​4th International Scientific Conference New Approaches to Improving Health Care Education: Today And Tomorrow (Latvija). Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2013).
 • ​International Conference Arts Therapy: Realities and Prospects (Lietuva). Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2013).
 • ​International Conference The Biopsychological Basics of Life in Education and Health (Latvija). Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2012).
 • ​International interdisciplinary scientific conference Crisis And Its Management Capabilities (Latvija). Konferences priekšsēdētāja (2011).

Darbs augstskolu koleģiālajās institūcijās

2017 – līdz šim brīdim, Padomes locekle

 • Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programmu padomes locekle
 • Dalība doktorantūras studiju programmu kvalitātes nodrošināšanā, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem

2014 - līdz šim brīdim, Padomes locekle

 • Rīgas Stradiņa universitāte, studiju kvalitātes padomes Psiholoģijas studiju virzienā (psiholoģijas studiju virziena kvalitātes padome, bakalaura un maģistra studiju kvalitātes padomes).
 • Psiholoģijas studiju programmu plānošana, atbilstoši studiju kvalitātes padomes satura indikatoriem, mūsdienīgu mācību metodiskā darba formu sekmēšana, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju un darba devēju aptauju rezultātiem.

2014 - līdz šim brīdim, ​Padomes locekle

 • Rīgas Stradiņa universitāte, studiju kvalitātes padome Pedagoģijas, izglītības un sporta studiju virzienā
 • Pedagoģijas studiju programmu plānošana, atbilstoši studiju kvalitātes padomes satura indikatoriem, mūsdienīgu mācību metodiskā darba formu sekmēšana, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju un darba devēju aptauju rezultātiem.

2014 - 2016, Padomes locekle

 • Rīgas Stradiņa universitāte, Supervīzijas studiju programmas studiju kvalitātes padome
 • Pedagoģijas studiju programmu plānošana, atbilstoši studiju kvalitātes padomes satura indikatoriem, mūsdienīgu mācību metodiskā darba formu sekmēšana, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju un darba devēju aptauju rezultātiem.

2014-2016, ​Padomes locekle

 • Rīgas Stradiņa universitāte, Mākslu terapijas studiju programmas studiju kvalitātes padome
 • Studiju programma plānošana, atbilstoši studiju kvalitātes padomes satura indikatoriem, mūsdienīgu mācību metodiskā darba formu sekmēšana, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju un darba devēju aptauju rezultātiem.

2010 - 2014, ​Domes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes Dome.

 • Studiju procesa kvalitātes nodrošināšana.

​2002 – 2006, Padomes locekle

 • Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu studiju kvalitātes padome.
 • Studiju procesa kvalitātes nodrošināšana.

2000 - 2006, ​Padomes locekle

 • Latvijas Universitāte, Psiholoģijas nozares studiju kvalitātes padome.
 • Studiju procesa kvalitātes nodrošināšana.​

Dalība finansētās pētījumu programmās

2018-līdz šim brīdim. Valsts pētījumu programma (2018-2021). Latvijas valsts un sabiedrības attīstības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV). Vadošā pētniece.

2014-2017. Valsts pētījumu programma (2014-2017). Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV).

Apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā, vadošā pētniece.

2014 - 2017. Valsts pētījumu programma (2014-2017). Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE).

Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas Latvijas daudzdimensiju klīniskais personības tests izstrāde un pārnese tautsaimniecībā, vadošā pētniece.

2006. LZP grants. Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā, vadošā pētniece, projekta vadītāja.

2003.-2005. LZP grants. Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā, vadošā pētniece, projekta vadītāja.

2001.-2003. LZP grants. Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos Latvijā, vadošā pētniece, projekta vadītāja.

2003. Eksperte SIA „ITA Konsultants" organizētajā starpnozaru pētījumā „Gaisa piesārņojuma un tā pierobežu pārneses ietekme uz iedzīvotāju veselību Saldus rajonā.​

Darbs zinātnisko žurnālu redkolēģijās

2016- līdz šim brīdim International Scientific Conference “Society. Integration. Education.”

2016 - līdz šim brīdim Российский гуманитарный журнал.

2015- līdz šim brīdim International Interdisciplinary Scientific Conference. Society. Integration. Education.

2014 - līdz šim brīdim Вестник психофизиологии.

2013 - līdz šim brīdim Медицинская психология в России.

2013 - līdz šim brīdim Психология образования в поликультурном пространстве

2013 - līdz šim brīdim Bibliotherapy Review.

2010 - līdz šim brīdim International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare." Proceedings.

2009 - līdz šim brīdim Журнал Арт-терапевтической Ассоциации Исцеляющее искусство.

2010 - 2012 International Journal of Art Therapy: Inscape.​

Darbs citās padomēs un komisijās:

2015 – 2016 LR Veselības ministrijas darba grupas „Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanas un priekšlikumu izstrāde" locekle.​

Vadītie studiju kursi

Doktorantu seminārs I: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes

Doktorantu seminārs II: teorētiskās daļas apspriešana

Doktorantu seminārs III: pētnieciskās daļas apspriešana

Doktorantu seminārs IV: promocijas darba izveide

Kvantitatīvo pētījumu metodoloģija

Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un zinātniskā komunikācija

Pētījums psiholoģijā praksē

Starpkultūru psiholoģija

Zinātniskās darbības metodoloģija

Docētie studiju kursi

Individuālā konsultēšana

Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati

Maģistra darbs

Pētījuma metodoloģija

Pētījums psiholoģijā II

Pētījums psiholoģijā praksē

Zinātniskās darbības metodoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie un līdzvadītie doktora darbi:

 • ​Bortaščenoks Rolands​. Psihiskās veselības aprūpes profesionāļu sociālie priekšstati par psiholoģiskās palīdzības praksi Latvijā​
 • Paiča Inese​. Apzinātībā balstītu intervenču ietekme uz emociju regulāciju depresijas pacientiem​.
 • Purvlīce Baiba​.Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju Latvijā kolektīvās identitātes raksturojumi: kopīgais un atšķirīgais dažādās profesionālajās grupās​
 • Paičs Indulis​. Dažādu pašpalīdzības prakšu praktizētāju līdzīgās un atšķirīgās personības iezīmes un to saistība ar pašefektivitāti​

​Dalība ES projektos

2018- 2019.gads Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" supervizore

2017.gads Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" eksperte

2013. – 2015.NORDPLUS adult project NPAD-2013/10014 (pieredzes apmaiņa par supervīzijas izglītību. Dalībvalstis: Latvija, Igaunija, Norvēģija).

2014. – 2016. RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļas īstenotais „Mācību pakalpojumi projekts „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās" ietvaros" (Nr. 2014/18/B) programma „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā" B programma (līgums starp IZM un RSU).

2012. – 2013. Project Nr. 2011-1LV1-ERA10-02260. Intensive programme „Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups".

2010. – 2011. Vecākais eksperts projektā ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" pedagogu tālākizglītības programmu un kursu izdales materiālu izstrādes posma – aprobācijas – pakalpojumi" (Nr. VISC 2011/85 ESF). Psiholoģijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide.

2010. – 2011. Vecākais eksperts projektā ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales materiālu izstrāde" (Nr.VISC 2010/91 ESF/1.5.1.25).Psiholoģijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide.

2010. – 2011. Eksperte projektā ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales materiālu izstrāde" (Nr.VISC 2010/91 ESF/1.5.1.11). Veselības mācības skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide.

Sabiedriskās aktivitātes, darbība nevalstiskajās un profesionālajās organizācijās:

2018.-2019. Supervizora profesijas standarta izstrādes darba grupas locekle.

2017. - 2018. Latvijas Psihologu biedrība, Psihologu Likuma komentāru izveides darba grupas vadītāja.

2012. - līdz šim brīdim Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, dibinātājbiedre (2012. - 2015. - valdes priekšsēdētāja, kopš 2014. – goda biedre).

2012. - līdz šim brīdim The European Health Psychology Society, biedre un nacionālā pārstāve Latvijā.

2013. - līdz šim brīdim Latvijas Psihologu biedrība, dibinātājbiedre un Padomes locekle (2013.- 2015; 2018.- līdz šim brīdim), kopš 2018- goda biedre.

2015. līdz šim brīdim Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, dibinātājbiedre

2012. - līdz šim brīdim Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, biedre.

2009. - līdz šim brīdim Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, biedre.

2008. - līdz šim brīdim Latvijas Supervizoru apvienība, biedre, sertifikācijas komisijas locekle (līdz 2015) (biedrība ir Association of National Organisation for Supervision in Europe pilntiesīga biedre).

2008. - līdz šim brīdim Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība, valdes locekle.

2007. - līdz šim brīdim Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība, biedre, dibinātājbiedre (2011.- 2013. – valdes priekšsēdētāja).

2003. - līdz šim brīdim Latvijas Mākslas terapijas asociācija, biedre, dibinātājbiedre (2003.-2012. - valdes priekšsēdētāja, 2012. – valdes locekle, kopš 2013. – goda biedre).

2013. - 2016 Latvijas Testu komisija un International Test Commission, biedre.

Apbalvojumi un atzinības

2018. Latvijas Psihologu biedrības pateicība par ieguldījumu izdevuma “Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri” veidošanā

2017. Veselības Ministrijas pateicības vēstule par neatlaidīgu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā un pētniecības veicināšanā veselības psiholoģijas jomā.

2016. Veselības Ministrijas pateicības vēstule par sniegto nozīmīgo ieguldījumu mākslas terapijas attīstībai Latvijā

2016. Latvijas Psihologu biedrības pateicība par radošu ieguldījumu un veiksmīgu sadarbības koordināciju 3. Latvijas psihologu kongresa sagatavošanā un norisē Psiholoģijas Dienas 2016 ietvaros

2016. Latvijas Psihoterapeitu biedrības pateicība par iniciatīvu un ieguldījumu psihoterapijas jomas attīstīšanā un popularizēšanā

2016. Latvijas Supervizoru apvienības atzinība par nozīmīgu ieguldījumu supervizora profesijas standarta izstrādē un profesijas attīstībā

2016. Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības pateicība par aktīvu darbību un ieguldījumu mākslu terapijas izglītības un profesijas attīstībā Latvijā

2014. Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu mākslu terapijas un veselības psiholoģijas attīstībā.

2014. Pateicība par ekspertīzi un profesionālajām zināšanām, veicot starptautisko studiju programmu akreditāciju Maskavas Valsts pedagoģijas universitātē.

2013. Pateicība par ieguldījumu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes attīstībā.

2012. Starptautiskās Psiholoģijas zinātņu akadēmijas Goda zīme par nozīmīgu ieguldījumu psiholoģijas attīstībā.

2011. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas balva par mākslas terapijas un veselības psiholoģijas attīstīšanu Latvijā.

2011. Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāte nominācijā par īpašu ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un studentu izglītošanā.

Publications

Raksti​​

Duhovska, J., Bergs Lusebrink, V., & Mārtinsone, K. (2018). Assessment and therapeutic application of the Expressive Therapies Continuum in music therapy: The case of Anna with cancer-related depression. In A. Zubala, & V. Karkou. Arts therapies in the treatment of depression. (pp.241-255). London: Routledge.

Girgensone B. un Mārtinsone, K. (2018). Zinātnisko redaktoru piezīmes. No K.Mārtinsone (autoru kol.vad.),

Lazdiņš, K., & Mārtinsone, K. (2018). Prediction for driving behaviour in connection with socio-demographic characteristics and individual value system. Conference proceedings “Society. Health. Welfare.”. Iegūts no https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/01/shsconf_shw2018_03009.pdf

Ļevina, J., & Mārtinsone, K. (2018). Anomia, Social Participation and Subjective Well-being: a Psychological Perspective. In S. Kruk (ed.) Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia. (67-90p). Riga: RSU.

Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S. & Sokola-Nazarenko, M. (2018). Students’ Social Activities, Values, Meaningfulness of Life and Self-Confidence. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 115-128. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3444

Ļevina, J., Perejolkina, V., Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Koļesņikova, J. (2018). The relationship between anomia and maladaptive personality traits. Conference proceedings “Society. Health. Welfare.”. Iegūts no https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/01/shsconf_shw2018_02006.pdf

Ļubenko, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Rancāns, E., & Stepens, A. (2018). The Relationship between Suicide Ideation, Depressive Symptoms and Personality Traits in Elderly: Pilot Study Results. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 129-139. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3273/3216

Majore-Dūšele, I., Paiča, I., Mārtinsone, K., & Millere, I. (2018). Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups – literature review. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 140-152. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3298/3217

Mārtinsone, K. (2018). Psihologu profesionālās organizācijas Latvijā. No K.Mārtinsone (autoru kol.vad.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (54.-70.lpp.). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2018). Psihologa izglītības sistēma Latvijā. No K.Mārtinsone (autoru kol.vad.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (25-41. lpp.). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2018). Pētnieciskie darbi studiju procesā, to veidi un izstrādes process. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (30.-33.lpp.). Rīga: RSU izdevniecība.

Mārtinsone, K., I.J.Mihailovs un Girgensone, B. (2018). Priekšvārds. No K.Mārtinsone (autoru kol.vad.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (6.-11. lpp). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Paičs, I., Mārtinsone, K., & Ļubenko, J. (2018). Self-help practices: literature review. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 196-207. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3435/3222

Paičs, I., Mārtinsoen, K. (2019). Pašpalīdzības prakšu izmantošanas iespējas psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Daugavpils universitātes sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”. IV daļa, Psihologijas aktualitātes, 2018.gada 12.-13.oktobris.

Pipere, A. un Mārtinsone, K. (2018). Monogrāfija. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (90.-92.lpp.). Rīga: RSU izdevniecība.

Pipere, A., Dambrova, M., Mārtinsone, K. un Berķis, U. (2018). Zinātnisks raksts, tā veidi. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (78.-90.lpp.). Rīga: RSU izdevniecība.

Pipere, A., Mārtinsone, K. un Spila, D. (2018). Galvenās zinātniskās izdevniecības. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (67.-69.lpp.). Rīga: RSU izdevniecība.

Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (89.-102.lpp.). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Purvlīce, B., Mārtinsone, K., Pipere, A., & Bortaščenoks, R. (2018). Identity of Professional Groups Providing Psychological Help: a Literature Review. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 229-239. Iegūts no http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3296/3225

Rozenvalde, I. un Mārtinsone, K. (2018). Zinātniskās rakstīšanas būtība un mērķi, tās kompleksais raksturs. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (18.-20.lpp.). Rīga: RSU izdevniecība.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas dažādība Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.2.nod., 138.-140.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītība Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.1.nod., 135.-138.lpp.

Hartmane, Sandra Aleksandra. Kauna izjūta supervīzijā / S.A.Hartmane, K.Mārtinsone // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.8.nod., 331.-342.lpp.

Hartmane, Sandra Aleksandra. Praktizējošo supervizoru vērtības / S.A.Hartmane, K.Mārtinsone, J.Ļevina // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 4.1.nod., 355.- 362.lpp.

Hartmane, Sandra Aleksandra. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / S.A.Hartmane, K.Mārtinsone // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.7.nod., 322.lpp.

Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 603.-616.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē / J.Koļesņikova, J.Ļevina, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 21.-22.lpp.

Latvian supervisor's value / J.Ļevina, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Inspire and be inspired : a sample of research on supervision and coaching in Europe / editors: B.Geißler- Piltz, É.Nemes, S.de Roos. - Budapest : Harmattan, 2017. - P.63-82.

Lazdiņš, Krists Jānis. Individuālo vērtību sistēmas raksturojuma un braukšanas uzvedības sakarības= Individual value system characteristics and driving behavior relationships / K.J.Lazdiņš, K.Mārtinsone // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 570.-579.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ļevina, Jeļena. Psychometric properties of the anomia questionnaire (AQ) / J.Ļevina, K.Mārtinsone // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.- 27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 580.-590.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodiskie- noradijumi-magistra-darbu-izstradei_2-izd_2017rev1.pdf

Mārtinsone, Kristīne. Priekšvārds / K.Mārtinsone // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas doktora studiju programmas raksturojums / K.Mārtinsone // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 41.-44.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra / K.Mārtinsone // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 48.-52.lpp.

Psihologs veselības aprūpes vidē / K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, I.J.Mihailovs, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 11.-20.lpp.

Koļesņikova, J., Ļevina, J., Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2017). Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē, No K. Mārtinsone (sast.). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē (21.-23.lpp). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes profesionālajā studiju programmā “Mākslas terapija” studējošo aizstāvēto maģistra darbu analīze (2009–2016) / I.Dēliņa, K.Mārtinsone, E.Vilka, J.Duhovska // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 166.-176.lpp.

Stumpe, Ieva. Mūzikas terapijas prakse Latvijā, Igaunijā un Lielbritānijā / I.Stumpe, K.Mārtinsone // Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse : rakstu krājums / sastādītāja un redaktore M.Paipare ; recenzenti: M.Zakriževska, S.Mihailova, V.Aleksiene ; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2017. - 34.- 45.lpp.

Akmane, Elīna. The initial stage of the professional identity development of an art therapist : the example of Latvia [Elektroniskais resurss] / E.Akmane, K.Mārtinsone // Approaches : an Interdisciplinary Journal of Music Therapy [Elektroniskais resurss]. - Special Issue 8 (1), (2016), p.12-25. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.sept. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://approaches.gr/special-issue-8-1-2016/

Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde : integratīvās pieejas pielietošana = Development of the second preliminary item pool of the Latvian clinical personality inventory : an integrative approach / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.- 28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 469.-482.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejiņa, L. The cultural dimensions and the usage of Internet in post-soviet countries = Культурные дименсии и использование интернета в постсоветских странах [Elektroniskais resurss] / L.Lejiņa, K.Mārtinsone, J.Ļevina // Международная научно-практическая конференция "Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность" (Москва, Россия, 25-27 апреля 2016 г.) [Elektroniskais resurss] : сборник статей / Московский государственний университет дизайна и технологии. - Москва, 2016. - Часть 4, с.182-188. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.sept. - Kopsavilkums krievu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mgudt.ru/filemanag/Uploads/onti/21-04-2016-mnpk/ЧАСТЬ%204.pdf

Ļevina, Jeļena. A model of anomia in the Baltic States [Elektroniskais resurss] / J.Ļevina, K.Mārtinsone, D.Kamerāde // The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies [Elektroniskais resurss]. - Vol.11, Issue 3 (2016, Sept.), [p.1-12]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.thesocialsciences.com

Ļevina, Jeļena. Relations between anomia and values of the inhabitants of the Baltic states / J.Ļevina, K.Mārtinsone, K.Klince // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 431.-446.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ļevina, Jeļena. The relationship between anomie and participation of Latvian inhabitants in social activities [Elektroniskais resurss] / J.Levina, K.Martinsone, D.Kamerade // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00038. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016/09/contents/contents.html

Mārtinsone, Kristīne. Ceļavārdi Latvijas deju un kustību terapijas attīstības pārskatam / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - [5.-6.]lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Mākslu terapija cilvēku uzmeklē pati / K.Mārtinsone // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 12.-26.lpp.

The theoretical integrative model for the Latvian Clinical Personality Inventory / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 388.-398.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015 : a comparative study / J.Ļevina, K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.Gintere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [577.]-587.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas supervizoru vērtības : pilotpētījuma rezultāti = The values of supervisors in Latvia : the results from the pilot study / K.Mārtinsone, J.Ļevina, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 4.daļa, [115].-126.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ļevina, Jeļena. Anomia as a factor predicting subjective well-being = Индивидуальная аномия как фактор, прогнозирующий субъективное благополучие [Elektroniskais resurss] / J.Levina, K.Martinsone, D.Kamerade // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.3 (2015). - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru/archiv_global/2015_3_32/nomer07.php - Teksts paralēli angļu un krievu valodā.

Ļevina, Jeļena. Sex and age differences in levels of anomia of Latvian inhabitants / J.Ļevina,

K.Mārtinsone, D.Kamerāde // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [567.]-576.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Annual Report - Latvia / K.Martinsone // The European Health Psychologist. - Vol.17, No.4 (2015, Aug.), p.227-229. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.ehps.net/ehp/index.php/contents/article/view/807/pdf_84

Mārtinsone, Kristīne. Maģistra darbs : ievada jautājumi [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 5.-6.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Mārtinsone, Kristīne. Priekšvārds / K.Mārtinsone, A.Miltuze // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.- 16.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" (Daugavpils, 2014.g. 17.-18.okt.) materiāli = Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the materials of the International scientific conference “Social sciences for regional development 2014" (Daugavpils, Oct.17-18, 2014) / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. - Daugavpils : Saule, 2015. - 4.daļa : Psiholoģijas aktualitātes, 48.-57.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā = Beginning and development perspectives of supervision education and research in Latvia : [referāts 17. starptautiskajā zinātniskajā konf. "Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" Liepājas Universitātē (2014.g. 22.-23.maijs)] / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2015. - XVII [sēj.], 159.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.

Nikolajeva, Jeļena. Психофизиологические основания психосоматических изменений (обзор исследований) / Е.И.Николаева, К.Э.Мартинсоне // Психология образования в поликультурном пространстве. - Т.2, N 30 (2015), с.53-63.

Schizophrenia through the lens of functional status : biopsychosocial approach = Шизофрения в контексте функционального состояния : биопсихосоциальный подход [Elektroniskais resurss] / A.Hofmane, K.Martinsone, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.6 (2015). - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru/archiv_global/2015_6_35/nomer09.php - Teksts paralēli angļu un krievu valodā.

Akmane, Elīna. Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās Latvijā / E.Akmane, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 62.-75.lpp.

Ciganoska, Sanita. Mākslas terapijas formālo elementu skala : tās pielietojums dažādās klientu/pacientu grupās / S.Ciganovska, L.Veide-Nedviga, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 238.- 245.lpp.

Duhovska, Jana. Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem / J.Duhovska, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 312.-321.lpp.

Dzene, Daiga. Zīmējumu sērijas skalas adaptācijas Latvijā pirmais posms / D.Dzene, E.Dakse, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 222.-237.lpp.

Dzilna-Šilova, Ilze. Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā : piemērs ar vardarbībā cietušu bērnu / I.Dzilna-Šilova, K.Mārtinsone, A.Upmale // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 259.-279.lpp.

Garnaka, Rita. Drāmas terapija pacientiem ar Pārkinsona slimību trauksmes simptomu mazināšanai / R.Garnaka, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 363.-374.lpp.

Hartmane, Sandra. Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai : pilotpētījums / S.Hartmane, K.Mārtinsone, V.Sudraba // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 352.-363.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Aktuālās profesionālās darbības un attīstības problēmas mākslu terapijā / K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 32.-47.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Annual Report - Latvia / K.Martinsone // The European Health Psychologist. - Vol.16, No.6 (2014, Dec.), p.276-280.

Mārtinsone, Kristīne. Ceļa vārdi rakstu krājumam mūzikas terapijā / K.Mārtinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 7.-9.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Kurp aizvedis pirmais solis : par studiju programmām "Mākslu terapija", "Veselības psiholoģija", "Supervīzija" / K.Mārtinsone // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 75.-84.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Map of the inner world / K.Mārtinsone // Supervision Training Toolkit / Nordplus Adult project. - Tallinn, 2014. - P.47.

Mārtinsone, Kristīne. Model of the expressive therapies continuum / K.Mārtinsone // Supervision Training Toolkit / Nordplus Adult project. - Tallinn, 2014. - P.43-46.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 86.-93.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti = The competence and professional practice of supervisor in Latvia: the results of pilotsurvey / K.Martinsone, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2014.g. 23.-24.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2014. - 1.daļa, 192.-199.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija Lavijā : izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. - Liepāja, 2014. - XVI [sēj.], 262.-269.lpp.- Kopsav. angļu val.

Meluškāne, Sindija. Pārskats par Mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas drāmas terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam / S.Meluškāne, D.Lindiša, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 203.-221.lpp.

Mihailova, Sandra. Mākslu terapija un psiholoģija : robežas un krustpunkti / S.Mihailova, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 94.-99.lpp.

Paiča, Inese. Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā / I.Paiča, K.Mārtinsone, V.Karkuva // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 48.-61.lpp.

Pārskats par Mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas deju un kustību terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam / Z.Kušnareva, S.Silniece, L.Ķince, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 152.-185.lpp.

Pārskats par Mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam / Z.Veitnere, I.Grīnberga, M.Mazkalne, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 115.-151.lpp.

Šķone, Naira. Mākslā balstītās izvērtēšanas instrumenta "Putna ligzdas zīmējums" adaptācijas pirmais posms Latvijā / N.Šķone, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 246.-258.lpp.

Sudraba, Velga. Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients : before Minnesota program, after program treatment and six months later / V.Sudraba, K.Martinsone, V.Arnis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00045-p.1-00045-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Sudraba, Velga. Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji / V.Sudraba, K.Mārtinsone // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 345.-351.lpp.

Šuriņa, Sanita. Pārskats par Mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas mūzikas terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2006. līdz 2013. gadam / S.Šuriņa, Dž.Eglīte, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 186.-202.lpp.

Vilka, Evija. Rīgas Stradiņa universitātes Mākslas terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā no 2009. līdz 2013. gadam aizstāvēto maģistra darbu analīze / E.Akmane, K.Mārtinsone // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 100.-114.lpp.

Ārija Karpova and psychology in Latvia : voices from past and present / A.Pipere, K.Martinsone, S.Sebre, A.Vorobjovs // International Journal of Business: Innovations, Psychology and Economics = Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika. - Vol.4, No.1 (2013, June), p.18-32.

Dzilna-Šilova, Ilze. Art-based assessment within structure of the expressive therapies continuum in art therapy with abused children / I.Dzilna-Silova, K.Martinsone, A.Upmale // Erasmus intensive programme "Arts therapies for different client / patient groups" (Riga, June 30 - July 9, 2012) : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Riga, 2013. - P.84-94.

Lusebrink, Vija. The Expressive Therapies Continuum (ETC) : interdisciplinary bases of the ETC / V.Lusebrink, K.Mārtinsone, I.Dzilna-Šilova // International Journal of Art Therapy : Inscape. - Vol.18, No.2 (2013, July), p.75-85. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mārtinsone, Kristīne. Psihes un ķermeņa attiecības : daži jautājumi ievirzei = mind-body relations : reflections for orientation / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu krājums / [zin. red. un krājuma sast.: S.Mihailova, I.J.Mihailovs]. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 13.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mārtinsone, Kristīne. Quo vadis arts therapies : relevant issues of the professional practice and further development / K.Martinsone, I.Vaverniece, J.I.Mihailovs // Erasmus intensive programme "Arts therapies for different client / patient groups" (Riga, June 30 - July 9, 2012) : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Riga, 2013. - P.34-49.

Paiča, Inese. The practice of arts therapies in Latvia : findings from a nation-wide survey / I.Paica, K.Martinsone, V.Karkou // Meno terapija: realijos ir perspektyvos : Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga = Arts therapy: realities and prospects : proceedings of the International Scientific Conference / Siauliai University. Continuing Studies Institute, Lithuanian Arts Therapy Association. - Siauliai, 2013. - C.67-75. - Kopsav. angļu un krievu val.

The expressive therapies continuum: an integrative systemic approach to visual expression and its historical background = Модель последовательности уровней выражения с исторической точки зрения [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, I.Dzilna-Šilova, V.B.Lusebrink, L.Veide-Nedviga // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.5 (2013), [p.1-9]. - Resurss aprakstīts 2014.g. 17.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru- Teksts paral. angļu un krievu val.

Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā = The reasons for the establishment of the health psychology in Latvia / K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Mihailova, I.J.Mihailovs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2013.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2013. - 2.daļa, 593.-602.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bergs Lusebrink, Vija. The Expressive Therapies Continuum (ETC): interdisciplinary bases of the ETC [Elektroniskais resurss] / V.Bergs Lusebrink, K.Mārtinsone, I.Dzilna-Šilova // International Journal of Art Therapy: Formerly Inscape [Elektroniskais resurss]. - (2012), DOI:10.1080/17454832.2012.713370, [p.1-11]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17454832.2012.713370

Patient groups in art therapies : a case study of the health care field in Latvia / A.Upmale, K.Martinsone, I.Vaverniece, K.Vende // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00036-p.1-00036-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Sudraba, Velga. Social intelligence indicators for addiction disorder patients = Sociālā intelekta rādītāji narkoloģiskiem pacientiem / V.Sudraba, K.Martinsone // 7th Annual International Scientific Conference "New dimensions in the development of society" dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences (Jelgava, Latvia, Oct.6-7, 2011) : Proceedings / Latvia University of Agriculture.

Faculty of Social Sciences. - Jelgava, 2012. - P.201-214. - Pieejams arī tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/new-dimensions-develop/2011/

Supervīzija, koučings un mentorings pieaugušo izglītībā / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, I.Lāss ...[u.c.] // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 150.-166.lpp.

Uz problēmu balstītā pieeja pieaugušo izglītībā / I.Upeniece, K.Mārtinsone, V.Arnis, I.Ķīsis // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 129.-136.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Mārtinsone, K. un Freimane, G. (2019). Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 66 lpp.

Mārtinsone, K. (Autoru kol.vad.). (2018). Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 368 lpp.

Mārtinsone, K. un Pipere A. (red.). (2018). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 301 lpp.

Pāvulēns, J., Mārtinsone, K. un Mihailova, S. (2018). Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 80 lpp.

Sudraba V. un Mārtinsone, K. (2018). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 176 lpp.

Mārtinsone, K. (sast.). (2017). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 119 lpp.

https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Psihologijas-izglitibas-10-gadi-RSU_2017.pdf

Briško, B., Daniela, L., Girgensone, B., Grīnis, E., Ģērmane, S., Kraģe, G., Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J., Mihailova, S., Pāvulēns, J., Pēterkopa, A., Rubene, Z., Studente, A., Štekele, I., Trūpa ,K., Zagorskis, A., Zaķe un D., Zālīte, R. (2017). Metodoloģiskās vadlīnijas darba projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/001). Rīga: Izglītības kvalitātes valsts dienests, 108 lpp.

Lejiņa, Linda. Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas studiju programmā [Elektroniskais resurss] / L.Lejiņa, K.Šneidere ; [konsultante K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 79 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/metodiskie_noradijumi_kursa_bakalaura_darbu_i zstradei_psih_2017.pdf

Mārtinsone, Kristīne. Ievads / K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 13.-18.lpp.

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodiskie-noradijumi-magistra-darbu- izstradei_2-izd_2017rev1.pdf

Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, Dr.psych., S.Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: M.Zakriževska, Dr.psych., L.Deklava, Dr.med. ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 422 lpp.

Supervizora profesionālā kompetence / J.Ļevina, K.Mārtinsone, B.Pumpiņa ...[u.c.] // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 4.3.nod., 370.-384.lpp.

Vaivade-Kalnmeiere, Līga. Supervizora profesionālā identitāte / L.Vaivade-Kalnmeiere, K.Mārtinsone // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 4.2.nod., 362.- 370.lpp.

Bite, Ieva. Priekšvārds / I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 15.-26.lpp.

Dzilna, Sandra. Priekšstati par veselību un slimību dažādos vēstures periodos / S.Dzilna, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.1.nod., 27.-33.lpp.

Dzilna, Sandra. Veselības jēdziens dažu filosofijas paradigmu kontekstā / S.Dzilna, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.2.nod., 33.-36.lpp.

Kamerāde, Daiga. Pētījuma process / D.Kamerāde, K.Mārtinsone // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 6.1.nod., 418.- 437.lpp.

Karpova, Ārija. Psiholoģijas attīstība Latvijā / Ā.Karpova, K.Mārtinsone // Psiholoģijas vēsture / K.Mārtinsone, A.Lasmane, Ā.Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 5.nod., 472.-516.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore- Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Krūmiņa, Aira Aija. Pacientu izglītošana / A.A.Krūmiņa, I.J.Mihailovs, K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.5.nod., 168.-177.lpp.

Ļevina, Jeļena. Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija : [mācību līdzeklis] / J.Ļevina, K.Mārtinsone ; [recenzentes: N.Ivanova, A.Dudkina] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 73 lpp.

Majore-Dūšele, Indra. Konsultanta un psihoterapeita personība / I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 52.-64.lpp.

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē : no ieceres līdz profesijai / sastādītājas: J.Duhovska, K.Mārtinsone ; redaktore: I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 183 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievada vietā / K.Mārtinsone // Psiholoģijas vēsture / K.Mārtinsone, A.Lasmane, Ā.Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 9.-25.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Ievads veselības psiholoģijā / K.Mārtinsone, G.Freimane, I.J.Mihailovs // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 1.nod., 15.-25.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Integratīvi eklektiskā pieeja konsultēšanā un psihoterapijā / K.Mārtinsone // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 449.-486.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Materiāla izklāsta loģika / K.Mārtinsone // Psiholoģijas vēsture / K.Mārtinsone, A.Lasmane, Ā.Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 26.-32.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Pārdomas par psiholoģiju šodien / K.Mārtinsone // Psiholoģijas vēsture / K.Mārtinsone, A.Lasmane, Ā.Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 6.nod., 517.-528.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Priekšvārds / K.Mārtinsone // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 9.-11.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas vēsture / K.Mārtinsone, A.Lasmane, Ā.Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 544 lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Supervīzija profesionālajā darbībā / K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 65.-76.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Vadošās psiholoģijas skolas Eiropā un ASV 20. gadsimtā / K.Mārtinsone // Psiholoģijas vēsture / K.Mārtinsone, A.Lasmane, Ā.Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 4.nod., 338.-471.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Veselības koncepcijas mūsdienās un veselības psiholoģija / K.Mārtinsone, G.Freimane // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 2.3.nod., 36.-41.lpp.

Mārtinsone, Kristīne. Zinātne un pētniecība : jautājumi ievirzei / K.Mārtinsone // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 1.1.nod., 25.-45.lpp.

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / S.Mihailova ; [recenzenti: V.Karkuva, K.Martinsone, G.Svence ; konsultanti: I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, 2016. - 111 lpp.

Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: J.G. Draguns, Ģ.Dimdiņš]. - Rīga : RaKa, 2016. - 546 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Silniece, Sanita. Sistemātiskie pārskati / S.Silniece, K.Mārtinsone // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 7.2.nod., 478.- 493.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Dragūns, Juris. Psiholoģija un kultūra / J.Dragūns, K.Mārtinsone // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 14.nod., 245.-287.lpp.

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 96 lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Mihailova, Sandra. Motivācija / S.Mihailova, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 6.nod.,197.-215.lpp.

Miltuze, Anika. Ievads psiholoģijā / A.Miltuze, K.Mārtinsone // Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 1.nod., 23.-64.lpp.

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Psiholoģija : [kolektīva monogrāfija] / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze ; [autoru kolektīva vad.: K.Mārtinsone]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 3 sēj. - 1. sēj. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. - 358 lpp. ; 2. sēj. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. - 304 lpp. ; 3. sēj. Lietišķās jomas.

- 166 lpp. - Kopsavilkums angļu val.

Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica ;

Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. - 382 lpp.

Mihailova, Sandra. Dance and movement therapy in Latvia / S.Mihailova ; [scientific reviewer: V.Karkou, K.Mārtinsone, G.Svence ; consultant: I.Majore-Dūšele]. - Rīga : Drukātava, 2014. - 67 lpp.

Искусствотерапия / [К. Мартинсоне ...[и др.] ; под ред. К. Мартинсоне ; перевод с латышского А. Карповой]. - Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 351 с. - Teksts krievu val., anotācija angļu val.

Arts therapies for different client/patient groups : Erasmus Intensive programme : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 189 lpp. - Iepriekšējais izdevums (2012) latviešu un angļu valodā ar nosaukumu: Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām.

Navaitis, Gediminas. The approach towards the economy of happiness in the Baltic States / G.Navaitis, K.Martinsone, G.Labutis // Outlines of social innovations in Lithuania / European Scientific Institute. - Kocani : ESI Publishing, 2013. - Part 3, Chapter 2, p.196-208. - Pieejams arī tiešsaistē: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Agota.pdf

Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 216 lpp.

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 320 lpp.

Grāmatas

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana(otrais,papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Kristīne Mārtinsone, red., Viktorija Perepjolkina, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Pētniecība: teorija un prakse

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2016

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Zvaigzne ABC, 2016

Psiholoģijas vēsture

Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā.
Zvaigzne ABC, 2016

Psiholoģija. 1. daļa. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Psiholoģija. 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Искусствотерапия

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Речь, 2014

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām

Sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Pieaugušo izglītība

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2012

Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes

Anita Pipere
RaKa, 2011

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2011

Mākslu terapija

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
RaKa, 2011

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2010

Pētījumi mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2010

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2009

Mākslas terapija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Drukātava, 2009

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs