Lekciju cikls "Fizikālie redzes orgānu funkcionēšanas pamati un to diagnostikas un terapijas" Pārlekt uz galveno saturu

RSU Fizikas katedra sadarbībā ar Pedagoģiskās izaugsmes centru rīko vieslekciju ciklu, kurā docētājiem un studējošajiem būs iespēja iepazīties ar fizikālajiem momentiem cilvēka maņu orgānos – galvenokārt redzes orgānos.

Lekcijās aplūkosim elektriskos procesus acs fotoreceptoros, receptoriem absorbējot gaismas kvantus, fototransdukciju, kā arī ķīmiski regulējamās pozitīvās un negatīvās atgriezeniskās saites, kas nodrošina spēju redzēt pustumsā un neapžilbt spēcīgā apgaismojumā. Lektors stāstīs arī par galvenajiem un vienkāršākajiem paņēmieniem acs anatomijas diagnostikā, par pamata piemēru izmantojot galvenokārt neinvazīvo ultraskaņas tehniku un analoģiskajiem pielietojumiem nedzidro audu diagnostikās. Lekciju cikla noslēgumā iepazīsimies ar jaunākajām mūsu klīnikās pieejamajām fizikālajām oftalmiskās terapijas metodēm, lai labotu redzes optiskos kropļojumus un novērstu patoloģiskās izmaiņas acī.

LaiksTemats

13. aprīlis, 15.00–17.00

Acs un redzes procesa fizikālais raksturojums

27. aprīlis, 15.00–17.00

Transdukcija, redzes uztveres sākotnējā informācijas ģenerēšana acī, kā arī redzes receptoru membrānas potenciāla darba punkta izmaiņa

18. maijs, 15.00–17.00

Oftalmiskā ultraskaņa

25. maijs, 15.00–17.00

Izmeklētas modernās tehnoloģijas oftalmijas diagnostikā un terapijā un to paralēlie pielietojumi

Par lektoru

Māris Ozoliņš ir profesors Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātņu nozares nodaļā un vadošais pētnieks Cietvielu fizikas institūtā.

M. Ozoliņam ir pieredze pētījumos materiālzinātnē, lāzeru fizikā, fizioloģiskajā optikā, acu optisko struktūru pētījumos un to diagnostikā, kā arī pētījumu eksperimentālās bāzes radīšanā. Viņa pētījumu joma skar jaunās tendences vizuālo stimulu uztverē, to apgaismojumam īpaši lietojot ekonomiskos gaismas avotus uz gaismas diožu LED bāzes. Tai skaitā gadījumos, kad vizuālos stimulus rada gaismu izstarojošie OLED vai AMOLED elementi, kurus tagad plaši pielieto mobilajos vizuālās informācijas izvada paneļos. Tiek pētīti dažādie redzes uztveres kropļojumi, kuru pamatā varētu būt starojuma joslas veida spektrālais sastāvs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta acīs nonākošā zilā spektrālā rajona izstarojuma ietekmei, kas var radīt nelabvēlīgas sekas, ilgstoši lietojot tik populāros mobilos telefonus.

Tā kā vieslekciju cikla saturs veidots pēctecīgi, lūdzam RSU e-studijās reģistrēties uz visām nodarbībām kopumā (uz katru reģistrējoties atsevišķi) līdz ceturtdienai, 12. aprīlim, pa e-pastu picatrsu[pnkts]lv.

Par visu tematiskajā ciklā iekļauto aktivitāšu apmeklējumu akadēmiskā personāla pārstāvjiem RSU e-studijās tiks reģistrētas 11 akadēmiskās stundas.

Atrašanās vieta kartē

Telpa
130. telpa