RSU studentu Zinātnes mēneša noslēguma pasākums "Excellent Science: how? Pārlekt uz galveno saturu

RSU Studējošo pašpārvalde rīko tradicionālo Zinātnes mēnesi, kura mērķis ir rosināt interesi par sabiedrībā aktuālām un ar zinātni saistītām tēmām, parādīt inovatīvas pieejas zinātnē un to praktisko pielietojumu, kā arī veicināt studējošo kritisko domāšanu.

ZM2018.jpg

Atrašanās vieta kartē