Pārlekt uz galveno saturu

 23.–25. februārī notiks studiju virziena Vadība, administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība akreditācijas Latvijas un ārvalstu ekspertu vizīte, kuras laikā tiks izvērtēta studiju virziena un tā studiju programmu kvalitāte, tostarp studiju vide.

Vizītes laikā paredzētas ekspertu tikšanās ar augstskolas vadību, studiju virziena un studiju programmu vadību, docētājiem, absolventiem, studējošajiem un darba devēju pārstāvjiem. Vizītes norise ietekmē studiju virziena akreditācijas termiņu.
 
Vizītes tiks organizētas daļēji klātienē, taču lielākoties process notiks attālināti. Klātienes vizītē iesaistītajiem lūgums atbildīgi ievērot RSU noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai!

Norises vieta

Datums: -

Kontaktinformācija