Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE), pirmā fāze

Projekta/līguma nr.
763721
Projekta finansējums
56 280,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2017. - 31.12.2018.

Mērķis

BBCE projekta galvenais mērķis ir izveidot vienotu Baltijas Biomateriālu ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveice) un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāti (Vācija), no vienas puses, un Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, no otras puses.
Kopējais projekta finansējums: 397 623,75 EUR

Apraksts

Projekta sadarbības partneri

  • Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU, Latvija) – Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs
  • Rīgas Stradiņa universitāte (RSU, Latvija) – Stomatoloģijas institūts un Gatavo zāļu formu laboratorija
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI, Latvija) - Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorija
  • AO Pētniecības institūts Davosā (AO Research Institute Davos – ARI, Šveice)
  • Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāte (FAU, Vācija) – Biomateriālu institūts

Projekta aktivitātes

  • RTU, RSU un OSI pētniecības kapacitātes izvērtēšana. Tiks izvērtēta pašreizējā BBCE Latvijas pamatinstitūciju pētniecības ekselence, kapacitāte, infrastruktūra un cilvēkresursi. Notiks vadošā personāla īstermiņa sadarbības vizītes Latvijā, Šveicē un Vācijā, kā arī tiks veikta tirgus izpēte.
  • BBCE stratēģijas izstrāde. Tiks izveidota BBCE ilgtspējīgas izaugsmes un pētniecības ekselences sasniegšanas stratēģija, nodrošinot pilnu biomateriālu izstrādes ciklu no laboratorijas līdz klīnikai. Katra no BBCE Latvijas pamatinstitūcijām izstrādās savu stratēģiju attiecīgajā biomateriālu pētniecības jomā: RTU – biomateriālu izstrāde, sintēze un materiālu raksturošana; OSI – biomateriālu analīze in vitro un in vivo; RSU – biomateriālu pārbaude pacientiem un ieviešana klīnikā, kā arī biomateriālu kā zāļu piegādes sistēmu izvērtēšana.
  • Biznesa plāna izstrāde. Biznesa plāns tiks vērsts uz BBCE izveidi, tajā tiks ietverta detalizēta partneru analīze, darba plāns un plānoto infrastruktūras investīciju priekšizpēte saskaņā ar ilgtermiņa stratēģisko redzējumu.
  • Informācijas izplatīšana. Tiks nodrošināta akadēmisko aprindu, valsts institūciju, sabiedrības un nozares pārstāvju informētība ES līmenī par BBCE aktivitātēm.