Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Anesteziologs - reanimatologs

SIA "RSU Stomatoloģijas institūts"

2016 - pašlaik

Anesteziologs - reanimatologs

SIA "ADENTA"

2013 - pašlaik

Docents

Zobārstniecības fakultāte, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

1996 - 2016

Anesteziologs - reanimatologs

VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Izglītība

2004 - 2007

Doktorantūra

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1996

Pēcdiploma apmācība anestezioloģijā - reanimatoloģijā

Latvijas Medicīnas akadēmija

1992 - 1997

Maģistratūras studijas TEMPUS JEP 04962 programmā „Development of educational system in bioengineering, biomechanics and biomaterials for substitution of damaged biological tissue”;

RSU & RTU

1989 - 1995

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

Papildu informācija

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Patenti

1.LV 14256 A. 20.12.2010. Ierīce un paņēmiens implantu piesūcināšanai un/vai pārklāšanai ar substancēm. J.Ločs, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers, D.Loča, I.Šalma, Ģ.Šalms.

2.LV 15060 B. 20.04.2016. Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā. A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, J. Vētra, S. Petronis, M. Pilmane, J.Ločs, V. Zālīte.

Vadītie studiju kursi

Biomateriāli mutes, sejas un žokļu ķirurģijā

Docētie studiju kursi

Biomateriāli mutes, sejas un žokļu ķirurģijā

Mutes ķirurģija

Projekti

Kopš 2014. gada Valsts Pētījumu programmas No. 2014.10-4/VPP-3/21 "DaudzfunkcIonālie Materiāli un kompozītI, fotonika un nanotehnoloģijaS (IMIS2)" 4. projekta "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam" apakšprojekta vadītāja.​


2012. - 2014. gads vadošais pētnieks un koordinators projektā „SONOSCA" ("Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaula reģenerācijas matricas iegūšanai"(Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold production) ietvara programmas ERA-NET projektā MATERA.


2012.- 2013. gads vadītājs RTU pētniecības projektā „Sudrabu saturošā hidroksilapatīta fizikālo un

antibakteriālo īpašību izvērtējums atkarībā no iegūšanas metodes".


2011.-2012. gads vadītājs RTU Zinātniskās pētniecības projektā „Lokālās medikamenta piegādes

sistēmas izveide, pielietojot ar gentamicīna sulfātu modificētas hidroksiapatīta biokeramikas granulas".


2010.- 2012. gads pētnieks ESF projektā „Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei", 2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090, ESF.


2010.-2011. gads vadītājs RTU Zinātniskās pētniecības projektā „Hap biokeramikas klīniskie pētījumi žokļu ķirurģijā".


Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas biedre.


Publikācijas

Raksti​​

Volumetric analysis of implanted biphasic calcium phosphate/collagen composite by three-dimensional cone beam computed tomography head model superimposition / I.Salma, G.Salms, S.Grybauskas ...[et al.] // Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. - Vol.43, No.1 (2015, Jan.), p.167-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of the physical and antimicrobial properties of silver doped hydroxyapatite depending on the preparation method / I.Salma, A.Reinis, A.Dubnika ...[et al.] // Journals of Materials Science. Materials in Medicine. - Vol.25, No.2 (2014, Febr.), p.435-444. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Autologous fibrin mixed with biphasic calcium phosphate bioceramic granules activates encapsulation in soft tissue environment / I.Salma, G.Salms, A.Skagers, M.Pilmane, L.Feldmane // International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2012). - Riga, 2013. - P.178-181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (HAP)/tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, I.Salma, A.Skagers, J.Locs // Global Research and Education : Papers of the 9th International Conference on Global Research and Education "INTERACADEMIA" (Riga, Aug.9-12, 2010). - P.251-254. - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - (Advanced Materials Research ; Vol.222 (2011)). - Starptautiski citējamā izdevumā.

3D cone beam radiodensitometry in evaluation of hydroxyapatite (HA) / tissue hybrid after maxillary sinus floor elevation / G.Salms, I.Salma, A.Skagers, J.Locs // 9th International Conference on Global Research and Education (Riga, Aug.9-12, 2010) / Riga Technical University. - Riga, 2010. - P.198-199.

Trušu trigeminālo gangliju morfoloģija pēc vienpusējas ilgstošas a.carotis communis nosiešanas / M.Pilmane, R.Tamane, K.Stāmers, I.Šalma, A.Skaģers // Zinātniskie raksti: 2004.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2005. - 166.-168.lpp.

Tēzes​​

Early and late integration of biphasic calcium phosphate bioceramics mixed with autologous mesenchymal cells in osteoporotic rabbit’s jaw / I.Cakstina, I.Salma, A.Skagers ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 229.lpp.

Local expression of osteoprotegerin (OPG) 3 and 6 months after implantation of biphasic calcium phosphate (HAp/TCP) granules in osteoporotic hip bone of rabbits / S.Petronis, M.Pilmane, A.Skagers, I.Salma, V.Zalite // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 41.lpp.

Antibacterial efficiency of biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.54. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biokeramikas un polimēru kompozītmateriālu lietošana kaulaudu aizvietošanā in vivo eksperimentā / I.Šalma, M.Pilmane, Ģ.Šalms, J.Ločs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 302.lpp.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšanas metodes ietekme uz antibakteriālo ilgumu / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 307.lpp.

Characterization of bioactive bone regeneration scaffold with and without influence of nanoparticles / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms ...[et al.] // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.30.

Effects of mesenchymal stem cells on the healing process of osteoporotic bone after biomaterial implantation / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms ...[et al.] // Tissue Engineering. Part A. - Vol.21, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S-411. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fizioloģiskās vides ietekme uz biomateriāliem ar biodegradējumu polipienskābes polimēru / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 306.lpp.

Integration of biphasic calcium phosphate bioceramics mixed with autologous mesenchymal cells in osteoporotic rabbit's jaw / A.Grishulonoks, I.Salma, A.Skagers ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 310.lpp. - T.p. krāj. "27th European Conference on Biomaterials" (Krakow, Poland, Aug.3-Sept.3, 2015) : Final Programme and Book of Abstracts. - Krakow, 2015. - P.703 ; T.p. žurn. "European Cells and Materials" [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.14. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Local recovery of bone tissue in osteoporotic rabbit hip after implantation of HAP/TCP bioceramic granules [Elektroniskais resurss] / I.Salma, S.Petronis, M.Pilmane, A.Skagers ...[et al.] // 27th European Conference on Biomaterials (Krakow, Poland, Aug.30-Sept.3, 2015) : Final Programme and Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Krakow, 2015. - P.409. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http: //www.esb2015.org

Morphometric analysis and immunohistochemical evaluation of tricalcium phosphate (TCP) scaffolds in vivo [Elektroniskais resurss] / I.Salma, M.Pilmane, J.Locs, G.Salms // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.47. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Volumetric analysis of malar augmentation with biphasic calcium phosphate [Elektroniskais resurss] / G.Salms, S.Grybauskas, J.Locs, I.Salma // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.49. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibacterial efficiency of biomaterials with open porosity of 15% and total porosity of 20% [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.O2.3. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.42. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid polymer, saturated with gentamicin [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Barcelona, Spain, May 10-13, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2014. - Abstr. No.P0316. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture%20libr…

Biomaterial antibacterial efficiency with reduced level of porosity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) : Conference Programme [Elektroniskais resurss]. - Nantes, 2014. - Abstr. No.P7.1. - Resurss aprakstīts 2015.g. 24.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: mymarketingteam.conference-services.net

Biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics – efficiency tests in laboratories, practical use, advantages and disadvantages / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.41. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 335.lpp.

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermis / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.lpp.

Biomateriālu un cilmes šūnu iespējamo efektu izpēte osteoporotisku dzīvnieku modelī / M.Pilmane, Ģ.Šalms, I.Šalma, A.Skaģers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 319.lpp.

Combination of biomaterial and stem cell implants for treatment of osteoporotic bone in experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms, A.Skagers, D.Loca // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.8, Issue Suppl.s1 (2014, June), p.305. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Effects of combination of biomaterial and stem cell implants on the hard and soft tissue of experimental animals [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, I.Salma, S.Petronis ...[et al.] // 26th Annual Conference European Society for Biomaterials (Liverpool, UK, Aug.31-Sept.3, 2014) : Final Programme [Elektroniskais resurss]. - Liverpool, 2014. - Abstr. No.P29. - Resurss aprakstīts 2015.g. 4.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esb2014.org/full_programme.pdf

First results of the bone tissue morphological after implantation of new polymer and tricalcium phosphate scaffoolds coated with resorbable nano hydroxyapatite : [abstract] / I.Salma, M.Pilmane, G.Salms ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.8, Issue Suppl.s1 (2014, June), p.409-410. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību - 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 334.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību 15% antibakteriālā efektivitāte in vitro / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 336.lpp.

Morphological evaluation of polymer and tricalcium phosphate (TCP) scaffolds coated with resorbable nano hydroxyapatite (HAP) for bone replacement / I.Salma, G.Salms, M.Pilmane ...[et al.] // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.1063.

Šalma, Ilze. Morphological evaluation of polymer and tricalcium phosphate (TCP) scaffolds coated with resorbable nano hydroxyapattite (HAP) for bone replacement / I.Salma, G.Salms, M.Pilmane ...[et al.] // XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (Prague, Czech Republic, Sept.23-26, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.1063.

Šalma, Ilze. Truncus coeliacus thrombosis in a patient after radical prostatectomy : case report / I.Salma, A.Strautmane, A.Menis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A26. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bone response in case of different controls to the biomaterial implantation [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, G.Salms, A.Skagers // 25th European Conference on Biomaterials ESB-2013 (Madrid, Spain, Sept.8-12, 2013) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - 1 p., e-poster No. T2P023. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esb2013.org

Evaluation of bioceramic bone substitutes - hydroxyapatite (HAP), tricalcium phosphate (TCP) and biphasic ceramic (HAP/TCP) in vivo / I.Šalma, M.Pilmane, Ģ.Šalms ...[et al.] // NAME 2013 : Nano and advanced materials workshop and fair (Warsaw, Poland, Sept.16-19, 2013) : Abstract Book. - Warsaw, 2013. - P.42.

Evaluation of bioceramic bone substitutes in vivo / I.Šalma, M.Pilmane, Ģ.Šalms ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.48.

Molecular events around biomaterials under the influence of mesenchymal stem cells and plasma components / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 286.lpp.

Programmed cell death and local defence reactions around the biomaterials covered by mesenchymal stem cells and fibrin emulsion / M.Pilmane, I.Chakstina, A.Skagers, G.Salms, I.Salma // TERMIS-EU 2013 (Istanbul, Turkey, June 17-20, 2013) : Abstracts. - Istanbul, 2013. - P.527.

Tissue reactions around different implants in different time period and after different inducers / M.Pilmane, Ģ.Šalms, I.Šalma, A.Skaģers ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.20.

Autologous fibrin/bioceramic scaffold for bone tissue engineering : [abstract] / I.Salma, A.Skagers, M.Pilmane, V.Zalite // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.30.

Bioceramics in orthognathic surgery : [abstract] / S.Grybauskas, I.Salma, J.Locs, G.Salms // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.19.

Bone regenerative potential after HAP implantation in to maxillary sinus using immunohistochemistry : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skagers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.10. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characterization of biocompatibility after different biomaterial implantation in bone of experimental animals : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skaģers // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characterization of tissue after implantation of biomaterials covered by stem cells in subcutis of experimental animals : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skaģers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.221-222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of polymer coated hydroxyapatite ceramic scaffolds : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.37-38. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integration of calcium phosphate bioceramics in maxillary sinus floor : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skagers, M.Sokolova // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.37.

Kaulaudu morfoloģisks novērtējums pēc dažāda sastāva biokeramikas materiālu implantācijas eksperimenta dzīvnieku žokļa kaulā / A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane, V.Zālīte // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 315.lpp.

Morphological evaluation of bone after implantation of bioceramic bone substitutes - hydroxyapatite (HAP), tricalcium phosphate (TCP) and biphasic ceramic (HAP/TCP) in experiment : [abstract] / G.Salms, I.Salma, M.Pilmane, A.Skaģers ...[et al.] // Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2012, Sept.), p.4-5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Morphological evaluation of bone after implantation of hydroxyapatite and biphasic ceramic bone substitutes : [abstract] / I.Salma, G.Salms, M.Pilmane, A.Skagers, J.Locs // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.23.

Selective changes in biocompatibility after implantation of different biomaterials in bone of experimental animals [Elektroniskais resurss] / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // 9th World Biomaterials Congress "Innovative biomaterials and crossing frontiers in biomaterials and regenerative medicine" (Chengdu, China, June 1-5, 2012) : [Abstract Book] [Elektroniskais resurss]. - Chengdu, 2012. - P-SAT-B-001, 1p. on CD-ROM.

Sintētiskā hidroksilapatīta (HAp) biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc subperiostālas un intraosālas implantācijas trušiem / A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane, J.Vētra, L.Feldmane ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 314.lpp.

Time-depending tissue changes after implantation of biomaterials covered by stem cells in subcutis and subperiostaly of experimental animals : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, G.Salms, I.Salma ...[et al.] // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.27.

Trīskāršs apstiprinājums sintētiskā hidroksilapatīta (HAp) keramikas implantātu bioaktivitātei kaulaudu vidē / M.Pilmane, A.Skaģers, Ģ.Šalms, I.Šalma, L.Feldmane ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 321.lpp.

Imūnhistoķīmijas un koniskā stara datortomogrāfijas metožu izmantojums kaula kvalitātes novērtēšanā pirms un pēc augšžokļa dobuma paaugstināšanas operācijām / Ģ.Šalms, I.Šalma, M.Pilmane, A.Skaģers ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 97.lpp.

Kaula kvalitātes novērtēšana pirms augšžokļa dobuma paaugstināšanas operācijām ar imūnhistoķīmijas metodi / I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane, L.Neimane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 326.lpp.

Reactogenicity of synthetic porous HAp bioceramic materials after intraosal and subperiostal implantation in rabbits / A.Skagers, I.Salma, G.Salms, M.Pilmane, L.Feldmane, L.Berzina-Cimdina // 24th European Conference on Biomaterials (Dublin, Ireland, Sept.4-9, 2011) : Abstract Book. - Dublin, 2011. - P.816.

Time-dependent cytokine expression in bone of experimental animals after hydroxyapatite (Hap) implantation / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // International conference "Functional materials and nanotechnologies" (FM&NT) (Riga, Latvia, Apr.5-8, 2011) : Conference program & Book of abstracts / Institute of Solid State Physics University of Latvia. - Riga, 2011. - P.153.

Time-dependent reactivity of bone after hydroxyapatite (Hap) implants in jaw medicine of experimental animals / M.Pilmane, G.Salms, I.Salma, A.Skagers // Anatomy : International Journal of Experimental and Clinical Anatomy. - Vol.5, Suppl. (2011), p.S42. - Abstracts from the Joint Meeting of Anatomical Societies (Bursa, Turkey, May 19-22, 2011).

Tripple confirmation for bioactivity of synthetic hydroxyapatite (HAp) in bony environement / A.Skagers, I.Salma, M.Pilmane, G.Salms, L.Feldmane ...[et al.] // Histology and histopathology = Cellular and Molecular Biology. - Vol.26, Suppl.1 (2011), p.55. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Žokļu kaulu morfoloģija pēc lokālu zāļu ievades sistēmu pamatņu implantācijas / I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 325.lpp.

Application of synthetic calcium phosphate bioceramic materials in oral and maxillofacial surgery / A.Skagers, G.Salms, I.Salma, G.Zigurs, M.Pilmane, J.Vetra, V.Groma, L.Feldmane // 7th ScanBalt Forum & ScanBalt Biomaterials Days (Vilnius, Lithuania, Sept.24-26, 2008) : Abstracts. - Vilnius, 2008. - P.44.

Inflammatory and regenerative response of contact tissue after subperiostal implantation of synthetic HAp bioceramic materials saturated with dexamethasone and lidocaine / I.Salma, M.Pilmane, J.Vetra, G.Salms, A.Skagers // 7th ScanBalt Forum & ScanBalt Biomaterials Days (Vilnius, Lithuania, Sept.24-26, 2008) : Abstracts. - Vilnius, 2008. - P.46-47.

Augšanas faktori un apoptoze siekalu dziedzeros eksperimentāliem dzīvniekiem pēc a. carotis communis liģēšanas / K.Stāmers, I.Šalma, A.Skaģers, M.Pilmane // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 220.lpp.

Eksperimentālo dzīvnieku zemādas reaktogenitāte pēc hidroksiapatīta un auss skrimšļa perihondra implantēšanas / M.Pilmane, A.Skaģers, I.Šalma, J.Vētra // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 203.lpp.

Morphofunctional response of tissue after intraosaly implanted synthetic hydroxyapatite ceramic materials / I.Salma, M.Pilmane, L.Berzina-Cimdina, A.Skaģers // Baltic Morphology 4th Scientific Conference (Riga, Latvia, Nov.19-20, 2007) : Abstract Book / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - P.55.

Reactogenety of subcutaneous tissue in experimental animals after implantation of hydroxyapatite (HAP) and ear cartilage : [abstract] / M.Pilmane, A.Skagers, I.Salma, J.Vetra // IV Tissue Engineering Symposium "Stem cells bone tissue engineering imaging" (Tampere, Finland, March 12-14, 2007). - Tampere, 2007. - P.48.

The 2nd influence of the technological parameters on the crystal structure of hydroxyapatite : [abstract] / I.Salma, L.Berzina-Cimdina, A.Stunda, A.Skagers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.38-39. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Transforming growth factor ß (TGF ß) in rabbit jaw after intraosaly implanted synthetic hydroxyapatite (HA) ceramic materials : [abstract] / I.Salma, M.Pilmane, J.Vetra, L.Berzina-Cimdina // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Suppl.1 (2007), p.54. - The 2nd Baltic Scientific Conference in Dentistry (Riga, Nov.8-10, 2007).

Growth factors and apoptosis in salivary glands of experimental rabbits after long lasting ligation of a.carotis communis : [abstract] / K.Stāmers, M.Pilmane, I.Šalma, A.Skaģers // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.24-25. - 8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

Morphology of trigeminal ganglions (TG) and different salivary glands after unilateral long-lasting ligation of arteria carotis communis : [abstract] / I.Salma, K.Stamers, A.Skagers, M.Pilmane // Growth factors in craniofacial development and repair : Joint Meeting of the Working Group 1-4 and the Management Committee (Helsinki, Finland, May 4-7, 2006). COST Action B23, "Oral facial development and regeneration" - Helsinki, 2006. - P.53.

Pilmane, Māra. Functional activity, growth factors and apoptosis in salivary glands after reduced circulation / [abstract] / M.Pilmane, I.Salma, A.Skagers // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.34, Suppl.1 (2006), p.200. - XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (Barcelona, Spain, Sept.12-15, 2006).

Vispārējās un vietējās anestēzijas ietekme uz trigeminālā ganglija funkcionālo morfoloģiju eksperimenta dzīvniekiem / I.Šalma, A.Skaģers, K.Stāmers, M.Pilmane // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 38.lpp.

Immunohistochemical assessment of trigeminal ganglion for monitoring of nociception in oro-facial region / M.Pilmane, I.Salma, K.Stamers, N.Makarova, A.Skagers // 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (Kusadasi, Turkey, Sept. 7-10, 2005): Abstract Book. - Kusadasi, 2005. - P.230.

Morphology of trigeminal ganglions and salivary glands after unilateral long-lasting ligation of arteria carotis communis / M.Pilmane, I.Salma, K.Stamers, A.Skagers // European Neuropeptide Club 15th Annual Meeting (Riga, May 19-21, 2005) : Abstract and Paper Book. - Riga, 2005. - P.56.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja
Ingrīda Čēma
Katedras vadītāja, Docētāja
Una Soboļeva
Katedras vadītāja, Docētāja
Andris Ābeltiņš
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gundega Jākobsone
Katedras vadītāja, Docētāja
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ieva Bāgante
Docētāja, Vecākā speciāliste mācību darbā