Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju

Projekta/līguma nr.
LV-LT-TW/2016/13
Projekta finansējums
20 488,00 EUR, (25 000,00 USD), projekta ikgadējais finansējums, tai skaitā,
- Latvijas valsts budžeta finansējums 18 750,00 USD
- Ķīnas Republikas Zinātnes un tehnoloģijas ministrijas finansējums 6 250,00 USD
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.01.2017. - 30.12.2019.

Mērķis

Pielietojot katras dalībvalsts labāko kompetenci (Latvija – molekulārā virusoloģija, Lietuva – imunoloģija, Taivāna – molekulārā epidemioloģija un virusoloģija), izveidot ietvaru, lai pētītu parvovīrusa B19, HBoV1-4 un hPARV4 lomu nezināmas etioloģijas meningīta, encefalīta/meningoencefalīta un nenoteiktas izcelsmes encefalopātijas attīstībā pieaugušajiem un izstrādātu metodi ātrai parvovīrusu infekcijas noteikšanai

Apraksts

Projekta finansējumu nodrošina:
-    LR Izglītības un zinātnes ministrijas, 
-    LT Izglītības un zinātnes ministrijas,
-    Ķīnas Republikas (Taivānas) Zinātnes un tehnoloģijas ministrijas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds. 

Projekta partneri

 • Dr. M.Murovska (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija)
 • Dr. R.Petraitytė Burneikienė (Viļņas Universitāte, Lietuva)
 • Assoc.Prof. Hsin-Fu Liu (Mackay Memoriālā slimnīca, Taivāna)

Projekta aktivitātes

 • Izveidot pacientu ar infekciozo meningītu/meningoencefalītu, vaskulāro encefalopātiju (pētāmā grupa) un posttraumatisko encefalopātiju (kontroles grupa) klīnisko un laboratorisko datu bāzi, kā arī biobanku tālākiem molekulāri-bioloģiskiem, seroloģiskiem un ģenētiskiem pētījumiem;
 • Noteikt B19, HBoV un PARV4 genoma sekvences, vīrusu slodzi un transkriptus, lietojot dažādas polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR);
 • Izstrādāt specifiskas un jutīgas monoklonālās antivielas (mAbs), izmantojot vīrusam līdzīgās daļiņas (VLPs);
 • Izstrādāt PPV (Positive Predictive Value) seroloģiskos testus;
 • Noteikt IgM un IgG klases antivielas un antigēnu imūnekspresiju, lietojot izstrādātos seroloģiskos testus un mAbs;
 • Analizēt vīrusu genomu un evolūcijas filodinamiku;
 • Organizēt seminārus, piedalīties vietējos/starptautiskos kongresos un konferencēs, sagatavot zinātniskās publikācijas;
 • Projekta ietvaros sagatavot maģistra un doktora darbus.

Projekta aktualitātes

2017.gads

Projekta partneru tikšanās Viļņā, 2017.gada 27.-29.septembrī

2017.gada 27.-29.septembrī Viļņas universitātē, Dzīvības zinātņu centrā, Biotehnoloģijas institūtā, Lietuvā tikās visu trīs sadarbības valstu pētnieki, lai pārrunātu projekta īstenošanas gaitu. Tika prezentēti provizoriskie rezultāti un ziņojumi par metožu izstrādes gaitu saskaņā ar projekta pirmā gada uzdevumiem, un apspriesti galvenie uzdevumi nākamajam projekta īstenošanas gadam.

Semināra programma

Projekta rezultāti prezentācijas starptautiskās konferencēs (mutiska uzstāšanās un 3 plakātu prezentācijas)

 • 9.Starptautiskias Viroloģijas kongress un Expo, 2017.gada 13.-14.marts, Londona, Apvienotā Karaliste 

Presence of human parvovirus B19 genomic sequence in tissue DNA of post-mortem individuals with unspecified encephalopathy
A.Vilmane, A.Terentjeva, I.Sedleniece, S.Rasa, N.Sūna, M.Murovska, Z.Nora-Krūkle; 

 • 10.starptautiskā konference HHV-6 & 7, 2017. gada 24.-26.jūlijs, Berlīne, Vācija

Cellular localization of HHV-7 and B19 in the frontal and temporal lobes of the elderly, 
S.Skuja, A.Vilmane, Š.Svirskis, V.Groma, M.Murovska 

 • 9.Baltijas Morfoloģijas konference, 2017.gada 27.–29.septembris, Tartu, Igaunija

Morphological evaluation of frontal and temporal lobes of the elderly in the case of B19 infection
 S.Skuja, I.Beinaroviča, S.Roga, V.Groma, M.Murovska;
 

 • Konference Modern Concepts & Methods in Microbiology, Virology & Immunology, 2017.gada 2.–3.novembris, Minska, Baltkrievija

Presence of Parvovirus B19 Genomic Sequences and Expression of B19 Antigens in Tissue from Post-mortem Individuals with Unspecified Encephalopathy
A.Vilmane, S.Skuja, S.Roga, S.Rasa, Z.Nora-Krūkle, M.Murovska

2018.gads

Projekta partneru tikšanās Rīgā, 2018.gada 28.jūnijā

2018.gada 28.jūnijā pētījuma partneru pārstāvji tikās ikgadējā seminārā Rīgas Stradiņa universitātē, lai prezentētu sasniegtos rezultātus un metožu ieviešanas gaitu atbilstoši projekta otrā  gada uzdevumiem. Tika apspriesti nākošā projekta īstenošanas perioda katra partnera galvenie uzdevumi un efektīvākās sadarbības stratēģijas, kā arī izstrādāta manuskriptu sagatavošanas un publicēšanas stratēģija.

Semināra programma

Projekta rezultāti prezentācijas starptautiskās konferencēs

 • Starptautiskā konference Viruses 2018 – Breakthroughs in Viral Replication, 2018.gada 7.-9.februārī, Barselona, Spānija 

Immunohistochemical Evidence of Human Parvovirus B19 Infection in the Post-Mortem Brain Tissue of the Elderly (plakātu prezentācija) 
S.Skuja, I.Beinaroviča, V.Groma, Modra Murovska  

 • RSU zinātniskā konference 2018. gadā 22. -23. martā, Rīgā, Latvija

Cilvēka parvovīrusa B19 genoma sekvences sastopamības biežums DNS paraugos no post-mortem indivīdiem ar neprecizētu encefalopātiju
A.Vilmane, Z.Nora-Krūkle, S.Rasa, S.Čapenko, S.Roga, M.Murovska 

 • 21.European Society for Clinical Virology ikgadējā sanāksme, 2018.gada  23.-26.septembris, Atēnas, Grieķija

Presence of human parvovirus B19, human bocaviruses and human parvovirus 4 genomic sequences in DNA of patients with meningitis/meningoencephalitis 
A.Vilmane, A.Terentjeva, I.Sedleniece, S.Rasa, N.Sūna, M.Murovska, Z.Nora-Krukle

Presence of human bocaviruses and parvovirus 4 genomic sequences in post mortem individuals with unspecified encephalopathy
Z.Nora-Krukle, A.Vilmane, I.Sedleniece, S.Rasa, S.Roga and M.Murovska
 

Publikācija

Evidence of Human Parvovirus B19 Infection in the Post-Mortem Brain Tissue of the Elderly. Skuja S, Vilmane A, Svirskis S, Groma V, Murovska M. 
Viruses. 2018 Oct 25;10(11). pii: E582. doi: 10.3390/v10110582