Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 sabiedrības veselības efektu modelēšana gados vecākiem cilvēkiem Latvijā un Norvēģijā

Projekta/līguma nr.
FM2021/23 (EEZ/NOFI/DIV)
Projekta finansējums
49 987,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.04.2021. - 30.09.2022.

Mērķis

Iniciatīvas mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Norvēģiju, sekmējot zinātniski un sociālekonomiski nozīmīgu sadarbību, izmantojot inovatīvas metodes Covid-19 izraisītās krīzes seku izprašanā un pārvarēšanā gados vecākiem cilvēkiem.

Apraksts

Projekts tiek īsenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu Instrumenta 2014.-2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas ietvaros. 

Iniciatīvas mērķis ir stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalsti – Norvēģiju, sekmējot zinātniski un sociālekonomiski nozīmīgu sadarbību, izmantojot inovatīvas metodes Covid-19 izraisītās krīzes seku izprašanā un pārvarēšanā gados vecākiem cilvēkiem. 

Sadarbība plānota starp Norvēģijas un Latvijas zinātniskajām institūcijām, lai izprastu Covid-19 radīto ietekmi uz gados vecākas sabiedrības daļas veselību, sociālpsiholoģiskajiem aspektiem un ekonomiskajām iespējām. 

Latvijā 2020. gadā pirms un pēc pandēmijas tiek veikts lauka darbs, kas veido datu bāzi “Pētījumā par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā” (SHARE 8. posma pētījums visā Eiropas Savienībā notika 2020. gadā). Viena no galvenajām metodēm ir statistiskā modelēšana, izmantojot Latvijas un Norvēģijas datu bāzes no sabiedrības veselības, epidemioloģijas un sociālpsiholoģijas perspektīvas.
Galvenā uzmanība pētnieciskajā darbā būs vērsta uz sociālās atstumtības, veselības pakalpojumu pieejamības, ekonomiskā stresa, psiholoģiskās veselības un labbūtības jautājumiem. Norvēģijas sabiedrības novecošanas pētījums NorLag ir pieejams arī citu valstu pētniekiem, līdzīgi kā SHARE datu bāze, kas atvieglo sadarbību starp dažādu valstu pētniekiem. 

Projektā plānotās aktivitātes ietver sadarbības uzsākšanas un stiprināšanas, kā arī plānošanas semināru Norvēģijā, ar tam sekojošu statistiskās modelēšanas semināru Latvijā RSU datorklasē kopā ar Norvēģijas ekspertiem. Latvijā ir arī paredzēti sabiedrības izglītošanas un informēšanas semināri, pulcējot interesentus no dažādām valsts pārvaldes un sabiedrības grupām.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norwegian Social Research (NOVA) /OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Projekta aktivitātes

  • Latvijas un Norvēģijas ekspertu tikšanās Norvēģijā
  • SHARE datu apstrāde un interpretācija par Covid-19 ietekmi
  •  Datu modelēšanas praktisks seminārs Latvijā un tālāka sadarbība datu apstrādē un interpretācijā, prakse
  • Semināri pētniekiem, ieinteresētajām pusēm un sabiedrības novecošanas politikas veidotājiem Latvijā un Norvēģijā
  • Zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas sagatavošana
  • Projekta administrēšanas nodrošināšana 
  • Zvērināta revidenta vai iestādes iekšējā audita struktūrvienības izmaksas iniciatīvas pamatojošo dokumentu pārbaudei