Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai (II posms)

Projekta/līguma nr.
KC-PI-2017/24
Projekta finansējums
223 802,00 EUR, tai skaitā 201 421 EUR ERAF finansējums un 22 381 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
14.04.2018. - 14.04.2020.

Mērķis

Projekta kopējais mērķis ir ģenētiskā testa neauglības iemeslu noteikšanai attīstība un tā komercializācija

Apraksts

II posms Komercializācijas pasākumi

1. Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana

  • Izstrādnes vērtības noteikšana un licences piedāvājuma aprēķinu veikšana
  • Komercializācijas piedāvājuma informatīvo un prezentācijas materiālu izstrāde

2. Komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū

  • Dalība starptautiskajās kontaktbiržās, brokerpasākumos un izstādēs.
  • Potenciālo licenciātu uzrunāšana un ieinteresēšana
  • Tiešās (individuālās) vizītes pie potenciāliem licenciātiem

3. Rūpnieciskais pētījums

  • Klīniskais pētījums testa kvalitatīvo īpašību pārbaudei un papildu pierādījumu gūšanai

4. Licences līguma un citu juridisku dokumentu sagatavošana intelektuālā īpašuma (know-how) nodošanai

  • Ekspertu piesaiste licences līguma un citu juridisku dokumentu sagatavošanai un konsultācijām RSU intelektuālā īpašuma (know-how) tiesību nodošanai potenciālam licenciātam.

5. Projekta vadība

  • Projekta aktivitāšu ieviešanas administratīvā vadība atbilstoši MK noteikumiem, Līguma ar LIAA nosacījumiem un citiem normatīviem aktiem