Pārlekt uz galveno saturu

Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā - stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju, SYSTEMIC

Projekta/līguma nr.
23-11.17e/20/224
Projekta finansējums
50 000,00 EUR, ERAF finansējums 42 500,00 EUR, valsts budžeta finansējums 7 500,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.07.2020. - 30.06.2023.

Mērķis

Veicināt starptautisku un starpdisciplināru sadarbību un tīklošanos, lai katalizētu un paātrinātu pētniecību, kas integrē dažādus pārtikas sistēmu aspektus, lai adresētu klimata pārmaiņas un globālās izmaiņas un to ietekmi uz pārtikas ieguvi.

Apraksts

Projekts tiek realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projektā Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā, Nr. 1.1.1.5/17/I/002.

Projekta izpilde organizēta četrās galvenajās darba pakās (straumēs), no kurām RSU piedalās WP3 – Uzturs (Nutrition):

 • 3.3 Ilgtspējīgas diētas fizioloģiskās izpausmes;
 • 3.4. Diētas novērtēšana un uzturvielu ziņā sabalansēta diēta, kura ietvaros, notiek datu ievietošana un darbs ar zinātnisko datu bāzēm GHGE, FoodEx2, ūdens kvalitātes novērtējumiem. Balansētas diētas izstrāde, ņemot vērā klimata pārmaiņas un to, ka vairāki pārtikas produkti vairs nebūs pieejami, bet būs pieejami citi ar atšķirīgu uzturvielu un mikronutrientu sastāvu;
 • Tiks sniegts ieguldījums arī 2.3 uzdevumā: Inovatīvā pārtika, kas balstīta uz jaunām sastāvdaļām, materiāliem un procesiem. Šajā uzdevumā tiks veikti meta-pētījumi par gaļas aizstājējiem un citu inovatīvo uzturu.

Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti

 1. Esošo pārtikas tehnoloģiju izpēte saistībā ar to spējām pielāgoties pārtikas ieguves izaicinājumiem.
 2. Metožu izstrāde, kas palīdzētu pieņemt lēmumus kompromisa apstākļos šajā nozarē.
 3. Identificēt zināšanu iztrūkumus un pētniecības vajadzības un šo informāciju nodot pētniecību finansējošām aģentūrām un valdībām.
 4. Zināšanu izplatīšana industrijai, sabiedrībai, politikai, un zināšanu nodošana pārnesei uz izglītību un apmācību.

Rezultāti

 1. Pārskats par uztura avotu un uzturvielu patēriņu ES populācijā, lai raksturotu nodrošinājumu ar uzturvielām un diētas dažādību.
 2. Pārskats par esošo un iespējamo diētas modeļiem līdzsvarotam uzturam un uzturvielu uzņemšanai, ņemot vērā alternatīvos pārtikas avotus.

Pētījumu rezultāti tiks izmantoti ES stratēģijai FOOD 2030.

Projekta aktualitātes

Paveiktais līdz 31.12.2020.

Šobrīd RSU piedalās divu uzdevumu īstenošanā:

3.3. uzdevums "Ilgtspējīgas diētas fizioloģiskās izpausmes".

Uzdevuma mērķis ir sniegt informāciju par ilgtspējīga uztura fizioloģiskajiem un funkcionālajiem efektiem:

 • pierādīt, ka gan nepietiekamas, gan pārmērīgas atsevišķu uzturvielu uzņemšanas dēļ tiek traucēta vielmaiņa un fizioloģiskās funkcijas;
 • sniegt turpmāku atbalstu pārtikas sistēmu optimizēšanai, pievēršot lielāku uzmanību uztura saistībai ar optimālo funkcionēšanu, kā arī ar veselību un labklājību kopumā.

Uzdevuma izpildes ietver riska grupas noteikšanu pašlaik un nākotnē. Riska grupas populācijā  rodas saistībā ar klimata pārmaiņām, pārtikas sastāva izmaiņām un uzturvielu iespējamu neatbilstību individuālajām vajadzībām. Riski veselībai rodas, ja atbilstošas uzturvielas tiek uzņemtas nepietiekami vai pārmērīgā daudzumā. Uzsākts darbs, lai identificētu riska uzturvielas un  to saistību ar pārtikas produktu grupām. RSU zinātnieku detalizēti analizē riskus, kas saistīti ar grūtnieču uzturu  un uzturu  laktācijas periodā.

Tiek pētīta literatūra, lai noteiktu, vai jaunus pārtikas produktus var izmantot kā stratēģiju risku mazināšanai. Uzsākts darbs, lai novērtētu tradicionālo un modificēto uztura paradumu funkcionālos efektus.

2.3. uzdevums "Jaunie produkti, kas radīti izmantojot jaunas sastāvdaļas, materiālus un procesus".

Uzdevuma mērķis ir novērtēt pašreizējās nepilnības zināšanās un pārtikas ražošanas tehnoloģijās, saistīt iegūto informāciju ar citiem uzdevumiem un sniegt ieteikumus pētniecības un izglītības programmām, un politikas izstrādei.

Sakarā ar pārtikas produktu ražošanas negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi parādās vajadzība izstrādāt jaunus produktus - tas galvenokārt attiecas uz gaļas un tās izstrādājumu iespējamo aizstāšanu ar citiem olbaltumvielām bagātiem produktiem, kas neveido tik daudz siltumnīcas efektu izraisošās gāzes, piemēram, pākšaugi. Saudzējot dabas resursus, tiek attīstīta arī tādu produktu izstrāde, kas ir bagātināti ar minerālvielām, vitamīniem un antioksidantiem, lai patērētājiem būtu iespēja saglabāt un arī uzlabot veselības stāvokli, lietojot tos uzturā.

RSU zinātnieku palīdz izpētīt netradicionālu izejvielu, ražošanas procesa un galaprodukta īpašību ietekmi uz cilvēka veselību un funkcijām.