Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docente

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sporta un uztura katedra

2007 - pašlaik

Dietoloģe

SIA ,,Veselības centrs 4"

2005 - pašlaik

Dietoloģijas dienesta vadītāja

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

2006 - 2014

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2012

Lektore (kursos)

Baltijas klīniskās barošanas klubs

2000 - 2005

Stažiere

RSU Rehabilitācijas institūta Uztura laboratorija

Izglītība

2011 - 2014

Pēcdoktorantūras studijas

Rīgas Stradiņa universitāte

2005

Dietologa sertifikāts

2001 - 2003

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011.- 2012. Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Konkrētu, argumentētu priekšlikumu iesniegšana, eksperta viedokļa paušana. Sadarbība ar Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas kardiologu biedrību, Latvijas parenterālas un enterālās barošanas asociāciju. Diskusijas masu medijos.

2012.- Konference Helsinkos ,,Rudzu spēks".

2011. IASO (International Association for the Study of Obesity: starptautiskā aptaukošanās izpētes asociācija) akreditētie kursi aptaukošanās ārstēšanā: SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) Kembridžā.​

2006.-2013. ESPEN (Eiropas klīniskās barošanas un metabolisma asociācija) kongresi Stambulā, Florencē, Gēteborgā, Barselonā, Leipcigā.

2006.-2011. ESPEN (Eiropas klīniskās barošanas un metabolisma asociācija) kursi klīniskajā barošanā (Stambulā, Florencē, Gēteborgā, Viļņā, rīgā, Tallinā). Tēmas: aptaukošanās; metaboliskais sindroms; diabēts un dislipidēmija; barojuma stāvokļa novērtēšana; vēzis; parenterālā barošana; perioperatīvā barošana; barojuma novērtēšana un metabolisms; kompromitēta zarna; orālā un enterālā barošana.

 

Vadītie studiju kursi

Uzturs veselībai dažādos dzīves posmos, funkcionālā pārtika

Docētie studiju kursi

Uzturs veselībai dažādos dzīves posmos, funkcionālā pārtika

Projekti

Vadošais pētnieks (projekti), Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sporta un uztura katedra, Projekts "Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective" (Nr.NFI/R/2014/011)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

LUSB (Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrība), valdes priekšsēdētāja

Latvijas parenterālās un enterālās barošanas asociācija, viceprezidente

Latvijas Internistu biedrība

Latvijas Endikrinologu asociācija

ESPEN (Eiropas klīniskās barošanas un metabolisma asociācija)

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Alkylresorcinol metabolites in urine and plasma as potential biomarkers of rye and wheat fiber consumption in prostate cancer patients and controls / L.Meija, V.Cauce, L.Lārmane, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // Nutrition and Cancer. - Vol.67, No.2 (2015), p.258-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Effects of food quality on trade-offs among growth, immunity and survival in the greater wax moth Galleria mellonella / V.Lietuvietis, L.Meija, I.Krams ...[et al.] // Insect Science. - Vol.22, No.3 (2015, March), p.431-439. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meija, Laila. Kā apturēt bērnu aptaukošanos? / L.Meija, J.Gailite, E.Miklaševičs ; materiāla sagat. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), [14.]-16.lpp.

Meija, Laila. Pareizs uzturs labam asinsspiedienam / L.Meija ; materiāla sagat. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. Piel. "Ārsts un aptieka" ; Nr.3 (okt./nov./dec.) - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 12.-16.lpp.

Meija, Laila. Uzturs un sāpes / L.Meija ; materiāla sagat. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. Piel. "Ārsts un aptieka" ; Nr.2 (jūl./aug./sept.) - Nr.22 (2015, jūl./aug./sept.), 12.-16.lpp.

Meija, Laila. Veselīga uztura devas : [par veselīga uztura pamatprincipiem : stāsta dietoloģe] / L.Meija ; materiāla sagat. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.20 (2015, janv./febr./marts), 76.-77.lpp.

Zute, Sanita. Investigations of the State Stende Cereal Breeding Institute on the suitability of local varieties of cereals for the production of healthy food in Latvia / S.Zute, V.Šterna, L.Meija // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.4 (2015), p.A1-A3. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Body height affects the strength of immune response in young men, but not young women [Elektroniskais resurss] / I.A.Krams, L.Meija, V.Lietuvietis ...[et al.] // Scientific Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.4 (2014), art. No.6223. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.nature.com/srep/2014/140828/srep06223/full/srep0…

Body height, immunity, facial and vocal attractiveness in young men / I.Skrinda, L.Meija, V.Lietuvietis ...[et al.] // Die Naturwissenschaften. - Vol.101, No.12 (2014, Dec.), p.1017-1025. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Alkylresorcinols in Latvian and Finnish breads / L.Meija, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol.64, No.1 (2013, Febr.), p.117-121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dietary intake and major sources of plant lignans in Latvian men and women / A.Lejnieks, V.Lietuvietis, L.Meija ...[et al.] // International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol.64, No.5 (2013, Aug.), p.535-543. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lignāni - iespējamais vēža preventīvais faktors Latvijas iedzīvotāju uzturā / V.Lietuvietis, A.Lejnieks, L.Meija ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 263.-269.lpp.

Sizova, Jevgenija. Uzturvielu nozīme kaulu slimību attīstībā / J.Sizova, L.Meija, V.Mackēvičs // Doctus. - Nr.12 (2012), 16.-19.lpp.

 

Tēzes​​

 

Impact of dietary oat intake on patients with inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome / A.Stāka, E.Bodnieks, L.Meija ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 34.lpp.

Fitoestrogēnu avoti uzturā sievietēm pēc 45 gadu vecuma / K.Ozola, V.Cauce, I.Siksna, L.Meija // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 84.lpp.

Meija, Laila. Traditional and non-traditional whole grains in Latvia as potential anti-obesogens / L.Meija, G.Havensone // 8th World Congress on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, July 2-3, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2015. - P.39.

Iekaisuma citokīnu saistība ar ķermeņa masas indeksu metaboliski veselām personām / G.Krieviņa, P.Tretjakovs, A.Jurka, L.Meija // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 62.lpp.

Lignāni uzturā - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību kavējošais faktors / L.Meija, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 292.lpp.

Cereal fiber intake in aged men and women / L.Meija, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.23.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Meija, Laila. Uzturs grūtniecības un laktācijas laikā / L.Meija, L.Balode // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 6.nod., 105.-[130.]lpp.

Saki vēzim - nē! : praktiski padomi / [D.Baltiņa, L.Meija]. - Rīga : Roche Latvija SIA ; Latvijas Ārstu biedrība, 2015. - 33 lpp.

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs