Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Asociētā profesore

Rīgas Stradiņa universitāte

2018 - pašlaik

Vadošā pētniece

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības institūts

2014 - 2018

Docente

Rīga Stradiņš University

2005 - pašlaik

Dietoloģe

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

2006 - 2013

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2014

Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas stradiņa universitāte

2005

Dietologa sertifikāts

2003

Maģistra grāds sabiedrības vadībā

Latvijas universitāte

1994

Internista sertifikāts

Rīgas Stradiņa universitāte

1991

Vispārējās prakses ārsta grāds

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Publikācijas

 

Raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos

 

Meija, Laila, Guna Havensone, and Aivars Lejnieks. "Postprandial Glycaemic and Insulinaemic Responses after Consumption of Activated Wheat and Triticale Grain Flakes." Journal of nutrition and metabolism 2019 (2019).

 

Meija L., Havensone G., Lejnieks A. Postprandial Glycaemic and Insulinaemic Responses after Consumption of Activated Wheat and Triticale Grain Flake. Journal of Nutrition and Metabolism. Article Number: 6594896   Published: 2019

 

Havensone, G., Meija, L., Balode, L., Stūrīte, I., & Lejnieks, A. Glycaemic Profile and Insulin Response after Consuming Triticale Flakes. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. De Gruyter Open, 2017: 434-439

 

Krams I.,Kecko S.,Inashkina I., Trakimas G.,  Krams R.,Elferts D.,Vrublevska J.,Jõers P.,Rantala M.J., Luoto S., Contreras‐Garduño J., Jankevica L., Meija L., Krama T. Food quality affects the expression of antimicrobial peptide genes upon simulated parasite attack in the larvae of greater wax moth. Entomologia Experimentalis et Applicata, 2017, 165.2-3: 129-137

 

Meija L, Krams I, Cauce V, Samaletdin A, Söderholm P, Meija R, Lārmane L, Lejnieks A, Lietuvietis V, Adlercreutz H. Alkylresorcinol metabolites in urine and plasma as potential biomarkers of rye and wheat fiber consumption in prostate cancer patients and controls. Nutr Cancer. 2015;67(2):258-65

 

Zute S., Šterna V., Meija L. Investigations of the State Stende Cereal Breeding Institute on the suitability of local varieties of cereals for the production of healthy food in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 2015; 69 (4): 697-699

 

Krams I, Kecko S, Kangassalo K, Moore FR, Jankevics E, Inashkina I, Krama T, Lietuvietis V, Meija L, Rantala MJ. Effects of food quality on trade-offs among growth, immunity and survival in the greater wax moth Galleria mellonella. Insect Sci. 2015 Mar;22(3):431-9

 

Skrinda I, Krama T, Kecko S, Moore FR, Kaasik A, Meija L, Lietuvietis V, Rantala MJ, Krams I. Body height, immunity, facial and vocal attractiveness in young men. Naturwissenschaften. 2014 Dec;101(12):1017-25

 

Krams IA, Skrinda I, Kecko S, Moore FR, Krama T, Kaasik A, Meija L, Lietuvietis V, Rantala MJ. Body height affects the strength of immune response in young men, but not young women. Sci Rep. 2014, 4:6223

 

Meija L., Soderholm P., Samaletdin A., Ignace G., Siksna I, Joffe R, Lejnieks A, Lietuvietis V, Krams I, Adlercreutz H. Dietary intake and major sources of plant lignans in Latvian men and women. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2013b; 64(5): 535-543

 

Meija L ., Samaletdin A., Koskela A., Lejnieks A., Lietuvietis V, Adlercreutz H. Alkylresorcinols in Latvian and Finnish breads. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2013a; 64(1): 117-121

 

Bobere N., Podjava A., Meija L., Jakobsone I. Determination of alkylresorcinols by HPLC-UV in cereals breed in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B Natural, Exact, and Applied Sciences, 2013; 67 (4/5): 389-393

 

Meija L., Ignace G., Cauce V., Siksna I., Joffe, N. Bobere, V. Lietuvietis, A. Lejnieks, P. Söderholm,  Adlercreutz. H. Consumption of the Whole-Grain Rye Bread and Progression of Prostate Cancer. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 2013; 67(4/5): 448-451

 

Nodaļa grāmatā

 

Eugène Jansen and Laila Meija. Biochemical markers in primordial prevention: premises and promises.

In: "Adolescent health and wellbeing, current strategies and future trends"

Editors: Alessandro Pingitore, Francesca Mastorci, Cristina Vassalle. Springer.

Chapter 5, p 91-105, 2020.

ISBN 978-3-030-25815-3

ISBN 978-3-030-25816-0 (eBook).https://doi.org/10.1007/978-3-030-25816-0

 

Laila Meija and Indrikis Krams. Rye.

In: “Whole Grains and their Bioactives: Composition and Health”

Editors: Jodee Johnson, Taylor C.Wallace. John Wiley & Sons Ltd

Chapter 7, p 169-208, 2019

ISBN:9781119129455

Online ISBN:9781119129486 DOI:10.1002/9781119129486

 

Citas starptautiskas publikācijas

 

Proper maternal nutrition during pregnancy planning and pregnancy: a healthy start in life (2017)

Recommendations for health care professionals – the experience from Latvia. These recommendations were prepared within the Biennial Collaborative Agreement between the Ministry of Health of Latvia and the WHO Regional Office for Europe (2016–2017) on the basis of the recommendations of the WHO Regional. Office for Europe in 2016 for good maternal nutrition.

http://www.euro.who.int/en/countries/latvia/publications/pr…

 

Nodaļa mācību grāmatā

 

Dzemdniecība, profesores Daces Rezebergas redakcijā (2016). Rīga, Medicīnas apgāds. 6.nodaļa. Meija L., Balode l. Uzturs grūtniecības un laktācijas laikā, 105. -130.lpp.

 

 

 

Projekti

 

2020 - pašlaik. LZP FLLP.   Liekais svars, uztura paradumi un D vitamīna un omega-3 taukskābju rādītāji grūtniecības laikā. Projekta vadītāja un vadošā pētniece.

 

2017.- 2019. Pētījums par Latvijas grūtnieču uztura paradumiem un tos ietekmējošiem faktoriem, ko realizē Rīgas Stradiņa universitāte un Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju. Pētījuma vadītāja.

 

2015 – 2016. Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective. Norwegian Financial Mechanism  2009-2014. Vadošā pētniece (RSU pētnieku grupas vadītāja)

 

2015. Eiropas sociālā fonda projekts Nr. 013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā. Pētniece.

 

2011 -2013.Nr. DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 ERAF; Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē. Vadošā pētniece

 

Apbalvojumi

 

2017. LZA prezidenta pateicības raksts par 2016.gada sasniegumu lietišķajā zinātnē – inovatīviem risinājumiem kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselībai

 

Dalība konferenēs

 

Lektore:

Riga, Latvia, Latvia Impact of eating disorders on Reproduction” , 9th Alice and Albert days of European society of Gynecology”, 2018

 

Jelgava, Latvia” Glycemic and insulin response after consumption different grain flakes” , Foodbalt -2017

 

Granada, Spain, “Use of traditional and nontraditional whole grains in health promotion in Latvia”, XVII International Congress of Dietetics, 2016

 

Riga, Latvia, “Research on the  potential protective effects of whole grains in Latvia”, 2nd International conference Nutrition and Health, 2016

 

Dubai, UAE, “Glycemic and insulin response after germinated rye flakes”, conference “Clinical Nutrition”, 2016

 

Riga, Latvia “Research of potential health benefits of whole grain components in Latvia”, 6th Global Summit on Medical and Aromatic Plants, 2016

 

Riga, Latvia “How can whole grains work in Latvia” conference “ Society health welfare”, 2016

 

Riga, Latvia “Traditional and non-traditional whole grains in Latvia as potential anti-obesogens’’, 8th World congress on Diabetes & Obesity, 2015

 

Riga, Latvia “Whole-grain rye bread and prostate cancer progression, 1nd International conference Nutrition and Health, 2012

 

Rome, Italy, “Dietary fiber intake and food sources in aged man and women in Latvia”, 5th International Dietary Fibre Conference, 2012

 

Starptautisko konferenču un kongresu tēzes

 

Self reported eating pattern changes and nutritional recommendations in pregnancy. MeijaL.,PuduleI.,CauceV,RūrāneA.,RezebergaD, UšpeleL.,BredaJ.
Obes Facts 2018;11 (suppl 1):1-358, P.146

 

Meija L., Cauce V., Ušpele L., Bule V., Ūdre S., Dauvarte H., Rūrāne A., Rezeberga D, Pudule I. Weight and lifestyle during pregnancy in Latvia. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2018

 

L. Meija, G. Havensone, L. Balode, A. Lejnieks. Glycemic and insulin responce after consumption of different grain flakes. 11th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food science and technology in a changing world” FOODBALT 2017 Abstract Book Jelgava April 27–28, 2017, 38

 

L. Meija, I.Jakobsone, A.Staka, E.Bodnieks, A.Pukitis, V.Lietuvietis, A.Lejnieks, S.Zute. Research of health benefits of whole grain components in Latvia. 6th Global Summit on Medicinical an Aromatic Plants, May 23-26, 2016, Riga, Latvia. Oral presentation. Abstracts, page 42.

 

L. Meija, G. Havensone, L. Balode, E. Straumīte, A. Kronberga. Use of traditional and nontraditional wholegrainsinhealthpromotioninLatvia,Oralpresentation. XVIIInternationalCongressofDietetics; September 6-10, 2016 Granada, Spain

 

G.Havensone,A.Kronenberga,D.Klava,L.Meija,L.Balode,E.Straumite Fibercontentindifferent varieties of traditional and non-traditional grain flakes as factor predicting glycemic and insulin responses. Poster presentation. XVII International Congress of Dietetics, 6-10 September 2016, Granada, Spain.

 

Meija, D.Rezeberga. Development of Latvian National Recommendations on nutrition during pregnancy. 2nd International conference Nutrition and Health, October 5-7, 2016, Riga, Latvia. Oral presentation. Book of Abstracts, page 34

 

Kiploka , V.Cauce, L. Meija. Orange Juice in nutrition of the elderly. 2nd International conference Nutrition and Health, October 5-7, 2016, Riga, Latvia. Oral presentation. Book of Abstracts, page 42

 

6..Kvasova, V.Cauce, L. Meija. Effect of different types of breads on blood glucose in swimmers. 2nd InternationalconferenceNutritionandHealth,October5-7, 2016,Riga,Latvia.Oralpresentation. Book of Abstracts, page 45

 

Rozite Viskinte, L. Meija, V.Cauce, D.Segliņa. Effects of apple fiber consumption on LDL-C concentration in the elderly. 2nd International conference Nutrition and Health, October 5-7, 2016, Riga, Latvia. Oral presentation. Book of Abstracts, page 50

 

L. Meija, I.Jakobsone, A.Staka, E.Bodnieks, A.Pukitis, G.Havensone, V.Lietuvietis, A.Lejnieks, S.Zute. Researchonthe potentialprotectiveeffectsofwholegrainsinLatvia.2ndInternationalconference NutritionandHealth,October5-7,2016, Riga,Latvia.Oralpresentation.BookofAbstracts,page55

 

Havensone, L. Meija, L. Balode, T. Kince, A. Lejnieks. Glycemic and insulin response after consuming barley and germinated hull-less barley flakes. 2nd International conference Nutrition and Health, October 5-7, 2016, Riga, Latvia. Oral presentation. Book of Abstracts, page 64

 

M.Kaplane, L. Meija. Pregnant women`s knowledge of the risks of excess weight in pregnancy in

 

Riga.2ndInternationalconferenceNutritionandHealth,October5-7, 2016,Riga,Latvia.Poster presentation. Book of Abstracts, page 79

 

I.Krams, P.Joers, T.Krama, S.Kecko, G.Trakimas, R.Krams, L.Meija, S.Luoto, M.Rantala. The Effects of Diet Diversity on Activation of the Immune System: What Can We Learn from Animal Models? 6th International Interdisciplinary Scientific conference “Society health welfare ”. 23-25 November, Riga, Latvia. Oral presentation. Abstracts, page 56-57

 

L.Meija, G.Havensone. How Can Wholegrains Work in Latvia. 6th International Interdisciplinary Scientific conference “Society health welfare”. 23-25 November, Riga, Latvia. Oral presentation. Abstracts, page 73

 

D.Rezeberga, L.Meija. Pregnancy Nutrition – Situation in Latvia. 6th International Interdisciplinary Scientific conference “Society health welfare”. 23-25 November, Riga, Latvia. Oral presentation. Abstracts, page 96

 

Laila Meija, Guna Havensone, Aivars Lejnieks. Glycemic and insulin response after germinated rye flakes. Oral presentation, Conference “Clinical Nutrition 2016”, December 8-10, 2016, Dubai, J Nutr Food Sci, Volume 6, Issue 8 (Suppl), Page 46

 

Meija L., Havensone G. Traditional and non-traditional whole grains in Latvia as potential anti- obesogens.8thWorldcongressonDiabetes&Obesity 2015-Rīga,Latvia,Abstractbook,2015,39

 

L. Meija, G. Ignace, V. Cauce, I. Siksna, R. Joffe, V. Lietuvietis, A. Lejnieks, P. Söderholm, H. Adlercreutz. Major dietary factors and prostate cancer risk: a case control study // International conference “Nutrition and health” Riga, Latvia, September 4-6, 2012. Book of Abstracts; 57.

 

L. Meija, G. Ignace, Z. Rūsa, R. Joffe, V. Lietuvietis, A. Lejnieks. Vitamin D status in prostate cancer patients and aged man // Abstracts of the 34th ESPEN Congress Barcelona, Spain, 8-11 September 2012. Clin Nutr. 2012; 7 (1); 243. Piešķirts novērtējums: „Outstanding abstract”

 

Latvijas zinātnisko konferenču tēzes

 

Dzelzs deficīta anēmijas un dzelzs preparātu lietošana grūtniecības laikā Līva Ušpele, Vinita Cauce, Dace Rezeberga, Biruta Lindemane, Laila Meija RSU 2018.gada zinātniskā konference, 2018. Tēzes.,61.lpp.

 

B grupas vitamīni Latvijas grūtnieču uzturā.
Biruta Lindemane, Vinta Cauce, Līva Ušpele, Laila Meija RSU 2018.gada zinātniskā konference. 2018.Tēzes, 49.lpp

 

G. Havensone, L. Meija, V. Cauce, A. Lejnieks . Auzu un kailgraudu auzu pārslu ietekme uz glikēmiju. RSU zinātniskā konference, 2017. Tēzes. 255.lpp

 

Ozola K., Cauce V., Siksna I., Meija L. Fitoestrogēnu avoti uzturā sievietēm pēc 45 gadu vecuma // RSU 2015. gada Zinātniskā konference. Tēzes, 2015; 84

 

L. Meija, V. Cauce, G. Ignace, R. Joffe, I. Siksna, V. Lietuvietis, A. Lejnieks. Lignānu metabolisms priekšdziedzera vēža pacientiem un kontroles grupā. RSU Zinātniskā konference. Tēzes, 2013; 243

 

Dalība biedrībās, organizācijās

 

LUSB (Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrība), valdes priekšsēdētāja

Latvijas klīniskās barošanas un metabolisma asociācija

Latvijas Internistu biedrība
Latvijas Endokrinologu asociacija
Latvijas Gastroenterologu asociācija

 

 

Akadēmiskā darbība

 

Izstrādāju un vadu studiju kursus:
“Uztura terapijas praktiskie aspekti”
“ Uzturs dažādos dzīves posmos un funkcionālā pārtika”

Izstrādāju un vadu rezidentūras programmu dietoloģijā.

Lekcijas ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) Baltic Course in Clinical Nutrition organizētajos kursos Rīgā, Tallinā, Viļņā (2013. -2018.g.). Tēmas: “Nutritional screening and assesment”, “Malnutrition”, “Hospital Diet and Oral Nutritional Supplements”

Vadīti 16 maģistra darbi: K. Ozola, A. Šitova, G. Zīberga, S. Jākobsone, I. Pole, K. Kiploka, N. Zasimuka, L. Indrane, S. Buivice Buivide, A. Osokina, N. Luksa, Z. Melluma, J. Rozīte Viškinte, M. Kaplane, K.Klaramunta Antila, A.Kvasova.

Vadu divus doktora darbus: G. Havensone and A. Zauers

 

Cita informācija

 

LZP eksperts.

VM Uztura padomes locekle.

Piedalīšanās valsts pārvaldes darbā, likumdošanas procesos, kas saistīti ar uztura jautājumiem sadarbībā ar VM un ZM.

Ekspertu darba grupas locekle Veselības veicināšanas un slimību profilakses politikas īstenošanas stratēģiskā ietvara izstrādei, 2017.

Asociētā redaktore starptautiski citējamā žurnālā Clinical Nutrition ESPEN.

Esmu recenzējusi  rakstus zinātniskos citējamos žurnālos-Nutrition and Cancer: An International Journal; Journal of Agricultural and Food Chemistry; Journal of the American College of Nutrition; Nutrition Journal; Proceedings of the Latvian Academy of Sciences.

Recenzētas Uzbekistānas VM izstrādātās grūtnieču uztura rekomendācijas sadarbībā ar PVO.

ESPEN vadlīniju “Hospital Food” izstrādāšanas darba grupas dalībniece.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks