Pārlekt uz galveno saturu

Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei

Projekta/līguma nr.
2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024
Projekta finansējums
497 618,12 EUR, tai skaitā 448 502,00 EUR ESF finansējums, 48 118,68 EUR valsts budžeta finansējums, 997,43 EUR RTU un RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa (RTU)
Projekta īstenošana
01.10.2013. - 31.08.2015.

Mērķis

Veikt cilvēkresursu piesaisti, radot papildu darba vietas 6,27 PLE izteiksmē un izveidojot strapdisciplināru zinātnisko grupu jaunu, inovatīvu tehnoloģiju ar augstu pievienoto vērtību radīšanā nanostrukturētu kaulu implantu veidojošu kompozītmateriālu izstrādei ar antibakteriālām un pretosteoporozes īpašībām. Šādi materiāli nodrošinātu bojāto kaulaudu fiksāciju un atjaunošanu, vienlaicīgi novēršot infekciju risku un radot profilaktisku vai ārstniecisku iedarbību uz osteoporozes skartajiem kaulaudiem

Apraksts

Projekta pētniecības tematika atbilst tādiem valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, kā inovatīvie materiāli un tehnoloģijas un sabiedrības veselība

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus: izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem, sagatavot un iesniegt vismaz četrus oriģinālus zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos, piedalīties vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem, izstrādāt divas jaunas, inovatīvas tehnoloģijas nanostrukturētu kaulu implantu kompozītmateriālu ieguvei un pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darbavietas Rīgas Tehniskajā universitātē vismaz trim piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem


2015. gada 22. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome piešķīra Mārim Gržibovskim LR medicīnas doktora zinātnisko grādu par promocijas darbu "Signālmolekulu kvantitatīvais novērtējums dažāda vecuma cilvēku interradikulārās septas audos"

Projekta aktivitātes

 • Izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem
 • Sagatavot un iesniegt vismaz četrus oriģinālus zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos
 • Piedalīties vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem
 • Izstrādāt divas jaunas, inovatīvas tehnoloģijas nanostrukturētu kaulu implantu kompozītmateriālu ieguvei
 • Pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darbavietas Rīgas Tehniskajā universitātē vismaz trim piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem

Projekta īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta administrētājs Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Projekta rezultāti

1. Izveidotas jaunas zinātniskās grupas

 • Izveidotas jaunas darbavietas
 • Saglabātas darbavietas divus gadus pēc projekta īstenošanas beigām

2. Pētniecība

 • Sagatavotas un iesniegtas zinātniskās publikācijas
 • Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem
 • Izstrādāta tehnoloģija nanostrukturētu kaulu implantus veidojošu kompozītmateriālu ieguvei ar antibakteriālām īpašībām
 • Izstrādāta tehnoloģija nanostrukturētu kaulu implantus veidojošu kompozītmateriālu ieguvei ar pretosteoporozes īpašībām

Projekta īstenošanas vieta Rīgas Tehniskā universitāte
Zinātniskais vadītājs Līga Bērziņa-Cimdiņa
Projekta vadītāja Arta Čakša-Lapsiņa