Pārlekt uz galveno saturu

Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā (LEECH)

Projekta/līguma nr.
2008-3466/001-001
Projekta finansējums
Eiropas komisijas finansējums
Projekta īstenošana
01.01.2008. - 31.12.2011.

Mērķis

Apmācību galvenais mērķis:
1. Sniegt mērķa auditorijai plašāku priekšstatu par nodarbināto ar zemu izglītības līmeni (LEE) raksturojumu un atšķirībām starp LEE un vidējo darbaspēku
2. Apgūt zināšanas par specifiskām veselības izglītības metodēm darbam ar konkrēto nodarbināto grupu
3. Apmācīt dalībniekus, lai tie spētu nodot iegūtās zināšanas citām personām, kas ir ieinteresētas LEE izglītošanā par veselības jautājumiem un veselības veicināšanu

Apraksts

Projekts “Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā” (akronīms: LEECH) ir starptautisks pētniecības un īstenošanas projekts, kas laika posmā no 2008. gada decembra līdz 2011. gada februārim noritēja vienlaikus četrās ES dalībvalstīs – Spānijā (ES), Latvijā (LV), Polijā (PL) un Slovēnijā (SI) – mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas ietvaros.

Projekta koordinēšanu nodrošināja Nofera Arodmedicīnas institūta Veselības veicināšanas darbā valsts centrs (Polija) ar sekojošām partneriestādēm:

  • Valensijas Invalīdu aprūpes institūts
  • Slovēnijas Universitātes medicīnas centrs
  • Arodmedicīnas, satiksmes un sporta medicīnas klīniskais institūts
  • Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts

Projekta aktivitātes

  • Identificēt konkrētus veidus kā LEE izprot veselību un tās noteicošos faktorus, zināšanu līmeni un uzskatus par veselīgu uzvedību un izvēli veselības jomā
  • Apkopot esošās un definēt papildu rekomendācijas par efektīvām LEE izglītošanas metodēm veselības jomā (īpaši satura, atbilstošu stratēģiju un izglītības metožu ziņā) ES un partnervalstīs
  • Analizēt izglītības sistēmu specifiku, kas ir pieejamas katrā partnervalstī strādājošām personām darba vecumā (t. i., esošie mehānismi, iestādes, iespējamie apmācību veidi), kas var tikt izmantoti veselības izglītības īstenošanai LEE
  • Projekta (LEECH) rokasgrāmatas (monogrāfijas) sagatavošana personām/iestādēm, kas nodrošina veselības izglītību par efektīvām metodēm, kā veicināt veselīgu dzīvesveidu LEE
  • Personu, kas nodrošina izglītību veselības jomā apmācības projekta partnervalstīs (aptuveni 120 personas) par LEE paredzētām atbilstošām veselības izglītības un veicināšanas stratēģijām un veidiem, kā nodot prasmes tādām iedzīvotāju grupām, kurām šis temats ir saistošs
  • Izplatīt projekta rezultātus mērķa grupas pārstāvju vidū.