Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2010 - pašlaik

Direktors

Darba drošības un vides veselības institūts

2008 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Darba drošības un vides veselības institūts

Izglītība

2001 - 2008

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs: Kokapstrādē nodarbināto arodslimības un preventīvo pasākumu kompleksa izstrāde kokapstrādes uzņēmumiem

2000 - 2001

Arodslimību ārsts

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1998

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte (Latvijas medicīnas akadēmija)

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2015 NIVA Course "The economics of occupational health and safety – recent findings and hands on-calculation", Uppsala, Sweden.

2012 WHO course "Capacity building on Environment and Health"​, Riga, Latvia

2004 Course "ISO 9000:2000 series QMS. Auditor/Lead Auditor"​

Pētniecības darbības virzieni

  • Arodslimību agrīnas diagnostikas iespēju kompleksa izpēte
  • Darba vides riska faktoru multifaktoriāla ietekme uz nodarbināto veselību
  • Darba vides ekonomiskās ietekmes aspekti
  • Ergonomisko riska faktoru kompleksa izpēte, jaunu diagnostikas metožu izpēte un ekonomiskais pamatojums

Izstrādātie studiju kursi

Darba vides ergonomika

Civilā aizsardzība

Vadītie studiju kursi

Darba vides ergonomika

Vides modelēšana

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

Darba vides ergonomika

Vides medicīna

Vides un aroda veselība

Vides zinības

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 4

​kvalifikācijas darbi: >10

recenzētie:

promocijas darbi: 2

​​maģistra darbi: 2

​​kvalifikācijas darbi: >10

Projekti

SEED MONEY FACILITY projekts „Reliable Occupational Accident Registration – Indicator for Prevention" Nr. S27. Darbības laiks: 15.09.2014.-15.03.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Somijas Veselības un Sociālo lietu ministriju (Finnish Ministry of Social Affairs and Health), Somijas Aordveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health), Norvēģijas Valsts Darba inspekciju (Directorate of the Labour Inspection), Konsultāciju uzņēmumu „Kooperationsstelle Hamburg" (Vācija);

Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās. Nr. 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025. Darbības laiks: 01.12.2013.-31.08.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

„Nordplus Adult 2013" projekts Nr. NPAD-2013/10083 „Veselības veicināšana darba vietā: realitāte un vajadzības". Darbības laiks: 01.08.2013.-01.08.2014. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Lietuvas Higiēnas institūtu (Hygiene Institute) un Somijas Arodveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health);

Central Baltic Interreg IVA projekta „Darba spējas un sociālā iekļaušanās" (CB52) vadītājs (2011-2013);

Projekta ES GRUNTVIG „Strādājošo ar zemu izglītības līmeni veselības izglītības uzlabošana mainīga darba tirgus perioda apstākļos" („Strengthening transversal competences of low educated employees concerning their health choices in the context of changing labour market" (LEECH)) nacionālās darba grupas vadītājs (2008.-2011.);

Viens no diviem vadošajiem ekspertiem "Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003 pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" veikšana" īstenošanā (2005.-2007.);

Atbildīgais par 2.aktivitātes realizāciju - ES Phare programma "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai", projekta Nr.2004/006 2455-03-01 "Darba drošības un veselības sistēma (turpmāka attīstība)" (2006.-2007.)

Pētniecības grupas dalībnieks - Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais projekts „Mežizstrāde un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu izstrāde" (2004.-2006.)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2002 - Arodslimību ārstu biedrība

Publikācijas

Raksti​​

Skrebele, Gunta. Cik smaga profesionālā nasta? : mediķu arodslimības / G.Skrebele, K.Pastore ; tekstā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors I.Vanadziņš, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" Aknu slimību nodaļas vadītāja I.Tolmane, Latvijas Māsu asociācijas vadītāja R.Raiska, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Liepājas brigāžu atbalsta centra feldšeris-ārsta palīgs A.Miknis // Doctus. - Nr.5 (2016, maijs), 60.-63.lpp.

The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries : a comparative analysis [Elektroniskais resurss] / M.Eglīte, I.Vanadziņš, L.Kozlova, S.Lakiša ...[et al.] // Journal of Occupational Medicine and Toxicology [Elektroniskais resurss]. - Vol.10 (2015, May), art. No.18, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430926/

Vanadziņš, Ivars. Arodslimību jomā svarīgākais - muskuļu, skeleta un saistaudu agrīna profilakse [Elektroniskais resurss] / I.Vanadziņš // Veselības Ekonomists, Speciālizlaidums [Elektroniskais resurss]. - Nr.4 (2015, apr.), 7.-8.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lvea.lv

Vanadziņš, Ivars. Iedzīvotāju muguras veselība strauji pasliktinās [Elektroniskais resurss] / I.Vanadziņš // Medicine.lv [Tiešsaistes portāls]. - (2015, 26.maijs), [1.-3.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://medicine.lv/raksti/

Vanadziņš, Ivars. Strādāt gudri, nevis smagi : [kā darba aizsardzība var kāpināt uzņēmumu produktivitāti Latvijā] / I.Vanadziņš // Ir, pielikums "Atbildīgs bizness 2015". - (2015, 10.jūn.), 18.-21.lpp.

Wrist hypothermia related to continuous work with a computer mouse : a digital infrared imaging pilot study / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, I.Vanadzins // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.8 (2015, Aug.), p.9265-9281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vanadziņš, Ivars. Sickness absenteeism in Latvia / I.Vanadzins // Sickness absenteeism in the BSN countries: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation and Sweden / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2014. - P.24-29.

WASI - indoor air quality / S.Lakiša, I.Martinsone, M.Ā.Baķe, M.Grāvele, A.Cercina, I.Vanadzins ...[et al.] // Arcada Working Papers [Helsinki]. - No.7 (2014), p.71-86.

WASI - well-being at work, social inclusion and participatory methods : background, importance and theoretical framework / I.Vanadzins, I.Martinsone, J.Surakka ...[et al.] // Arcada Working Papers [Helsinki]. - No.7 (2014), p.13-28.

WASI: the metal age method / I.Vanadzins, L.Kozlova, I.Martinsone, S.Lakiša, D.Sprūdža, M.Ā.Baķe ...[et al.] // Arcada Working Papers [Helsinki]. - No.7 (2014), p.29-49.

Woolfson, Charles. Historical and contemporary challenges to occupational safety and health in Latvia / C.Woolfson, I.Vanadzins // Policy and Practice in Health and Safety. - Vol.12, No.2 (2014), p.47-65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Work ability and stress factors of Latvian office workers / D.Sprudza, S.Lakisa, R.Erts, M.A.Bake, I.Vanadzins, L.Kozlova, I.Martinsone // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.80-91.

Grāvele, Mairita. Faktori, kas ietekmē nodarbināto centienus samazināt saldumu un taukvielu daudzumu uzturā un ievērot fiziski aktīvu dzīvesveidu / M.Grāvele, I.Vanadziņš // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 52.-62.lpp.

Musculoskeletal disorders caused by physical overload : the situation in Latvia / M.Eglite, T.Zvagule, I.Vanadzins ...[et al.] // WIT Transactions on Biomedicine and Health. - Vol.16 (2013), p.73-81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Assessment of occupational health and safety system in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Kalve, A.Seile ...[et al.] // International Journal of Safety and Security Engineering. - Vol.2, No.4 (2012), p.305-316.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in the work environment / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety : Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Proceedings. - Espoo, 2012. - P.95-97.

Darba ņēmēju informētība par individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem un to lietošana darba vietā / M.Ā.Baķe, I.Zveginceva, I.Vanadziņš, Ž.Martinsone // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 161.-172.lpp.

The analysis of training of occupational health specialists in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Kalve ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.37-40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Development of the occupational health and safety situation among Latvian health care workers / I.Vanadzins, L.Matisane, M.Eglite, Z.Martinsone, D.Sprudza, M.Bake // Occupational health of health care workers : proceedings of the Special Session in the Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (Tartu, Estonia, Sept.30-Oct.1, 2010) / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46-51.

Novecojošo nodarbināto darbaspēju izpēte / M.Eglīte, N.Kurjāne, I.Vanadziņš ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 139.-146.lpp.

Vanadziņš, Ivars. Small and medium-sized enterprises in Latvia - main challenge for the occupational health and safety system = Малые и средние предприятия в Латвии - главный вызов для системы охраны труда / I.Vanadzins, L.Matisane // Barents Newsletter on Occupational Health and Safety = Баренц Бюллетень по охране и гигиене труда / Finnish Institute of Occupational Health = Финский институт профессионального здоровья. - Vol.14, N 1 (2011), p.6-12. - Teksts paral. angļu un krievu val.

Work conditions and occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile ...[et al.] // Environmental Health & Biomedicine : 6th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health (Riga, Latvia, July 25-27, 2011) & 9th International Conference on Modelling in Medicine and Biology (Riga, Latvia, July 27-29, 2011) / ed. by M.Eglite, I.Knets ...[et al.]. - [WIT Press], 2011. - P.221-232.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Evaluation of work conditions and occupational health risk factors in enterprises within a 10-year period in Latvia / D.Sprūdža, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, L.Matisāne, I.Mārtiņsone, A.Piķe, I.Vanadziņš // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 10.-19.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Investigation of health condition of the employed in wood processing industry / M.Eglīte, I.Vanadziņš, N.Kurjāne, T.Zvagule ...[u.c.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 39.-45.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Investigation of occupational morbidity in wood processing industry in comparison with other manufacturing industries and with occupational morbidity in Latvia at large / M.Eglīte, I.Vanadziņš, J.Reste ...[u.c.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 46.-52.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Priekšlikumi neindustriālās darba vides kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanas pasākumiem / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, D.Sprūdža, I.Vanadziņš // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 75.-77.lpp.

Vanadziņš, Ivars. Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts" / I.Vanadziņš // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 6.-7.lpp.

Work conditions and health risks of persons employed in construction in Latvia / T.Farbtuha, Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, J.Dundurs, I.Mārtiņsone, A.Piķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 53.-60.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Tēzes​​

Martinsone, Žanna. Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju veselību / Ž.Martinsone, M.Ā. Baķe, I.Vanadziņš // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 86.lpp.

Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, J.Cirule, I.Kalve // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.93-94.

Autoinflammatory reaction as a result of the interaction between workplace nanoparticles and the immune system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Vanadzins // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstract No.071. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cdcora15/data/htmlapp/main.html#

Dažādas intensitātes roku noslogojuma izvērtēšana ar termogrāfijas metodi / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 78.lpp.

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Dominējošās rokas noteikšana, izmantojot termogrāfijas metodi / E.Šmagris, J.Reste, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 144.lpp.

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune system of employees / N.Kurjāne, T.Zvagule, J.Reste, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.105.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Wrist hypothermia due to computer work / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, I.Vanadzins // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.259-260.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Wellbeing and work-related stress among Latvian office workers / D.Sprudza, S.Lakisa, R.Erts, M.A.Bake, I.Vanadzins, L.Kozlova, I.Martinsone // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.71-72.

Ar darbu saistīto mioskeletālo slimību profilakses nepieciešamība Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=41

Biroja darba vides mikroklimata mērījumi / S.Lakiša, M.Grāvele, D.Sprūdža, I.Vanadziņš // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 171.lpp.

Biroja telpu gaisa kvalitātes rādītāji un darba vides riska novērtējums [Elektroniskais resurss] : tēzes / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Vanadziņš, A.Seile, S.Lakiša, M.Grāvele // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=47

Oglekļa dioksīda koncentrācija iekštelpu gaisā kā ventilācijas sistēmas raksturlielums / S.Lakiša, M.Grāvele, D.Sprūdža, I.Vanadziņš // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 172.lpp.

Development of Latvian Society of Occupational Physicians and its influence on occupational safety and health system in Latvia : [abstract] / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Feldberga, I.Usacka // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.19.

Mārtiņsone, Inese. Development of training program "Environmental quality modeling" in Riga Stradiņš university / I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.53.

Nodarbināto informētības loma individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā darbavietā / M.Ā.Baķe, M.Zellāne, I.Zveginceva, I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, R.Mangule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 117.lpp.

The training of occupational health specialists in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Kalve ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.16.

Vanadziņš, Ivars. Analysis of occupational accident registration system in Latvia and comparison of accident rates in various EU countries : [abstract] / I.Vanadzins, I.Martinsone // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.64.

Zellāne, Mairita. Faktori, kas ietekmē nodarbināto centienus ievērot veselīgus uztura paradumus / M.Zellāne, I.Vanadziņš // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 135.lpp.

Alterations of albumin in Chernobyl clean-up workers blood plazma after myocardial infarction and group with epilepsy paroxysm / T.Zvagule, N.Kurjane, I.Vanadzins, A.Skesters ...[et al.] // 14th International Congress of Radiation Research (ICRR) (Warszawa, Poland, Aug.28-Sept.1, 2011) : [Abstracts] / International Association for Radiation Research ...[et al.] - Warszawa, 2011. - P.250.

Arodveselības nozares attīstības izpēte Latvijā 15 gadu periodā / M.Eglīte, I.Vanadziņš, M.Ā.Bāķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 107.lpp.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in working environment and main indicators / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46.

Occupational morbidity and changes in levels of risk factors in Latvia during last 15 years / M.Eglite, I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.114.

Vanadziņš, Ivars. Challenges for improving occupational health and safety for SMEs in Latvia / I.Vanadzins, L.Matisāne, Ž.Martinsone // XIX World Congress on Safety and Healthy at Work "Building a global culture of prevention for a healthy and safe future" (Istanbul, Turkey, Sept.11-15, 2011) : Abstracts. - Istanbul, 2011. - P.254.

Zellāne, Mairita. Nodarbināto attieksme pret veselību darba vidē / M.Zellāne, L.Skreitule, I.Vanadziņš // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 179.lpp.

Vanadziņš, Ivars. Nelaimes gadījumi darbā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs / I.Vanadziņš // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 75.lpp.

Zellāne, Mairita. Veselības apmācības pasniegšanas veida izvēle un faktori, kas iedrošina vai attur no līdzdalības / M.Zellāne, I.Vanadziņš, I.Mārtiņsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 67.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013 / [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.A.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 139 lpp., 1 CD-ROM.

Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013 [Elektroniskais resurss] / specialists: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Institute for Occupational Safety and Environmental Health Of Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2013. - 158 p. - E-grāmata pieejama: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Publications/Work_co…

Actitud de los trabajadores y trabajadoras con bajo nivel educativo hacia la salud. El ejemplo letón / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // La salud de la población trabajadora de bajo nivel educativo, desafíos en su educación / editado por: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; DG Educación y Cultura. Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - Capítulo 10, p.109-135.

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - przykład łotewski / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej / redakcja: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; DG Edukacja i Kultura. Program"Uczenie się przez całe życie" ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - 10.rozdział, s.103-115.

Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - latvijski primer / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - izzivi za zdravstveno vzgojo / urednika: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; GD Izobraževanje in kultura. Program Vseživljenjsko učenje ; [Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradiņove univerze v Rigi ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - 10.Poglavje, s.94-105.

Nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni ceļā uz veselību - Latvijas piemērs / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Izaicinājumi veselības apmācības organizēšanā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni / redaktori: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; Izglītības un kultūras ĢD. Programma mūžizglītības jomā ; [Rīgas Stradiņa universitāte. Darba drošības un vides veselības institūts ...[u.c.]]. - [Rīga, 2011]. - 10.nod., 97.-109.lpp.

The low educated employees towards health - a Latvian example / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // The low educated employees towards health - challenges for health education / ed. by: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; Education and Culture DG. Lifelong Learning Programme ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - Chapter 10, p.97-109.

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.-2010. / Latvijas Darba devēju konfederācija ; [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] ; SIA "Inspecta Prevention" ; SIA "TNS Latvia"]. - Rīga: Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 122 lpp., 1 CD-ROM.

Grāmatas

Vides veselība

B. Aulika, M. Avota, M. Ā. Baķe, J. Dundurs, M. Eglīte, I. Jēkabsone, D. Sprūdža, I. Vanadziņš, M. Eglīte, sast., J. Danusēviča, zin. red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja