Pārlekt uz galveno saturu

Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas (TO-REACH)

Projekta/līguma nr.
733274
Projekta finansējums
18 375,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2017. - 31.05.2021.

Mērķis

Veselības aprūpes sistēmu pētniecības pārrobežu sadarbības modeļa un zināšanu pārnese platformas izveide tālākai EK "Horizon 2020" programmas "ERA-NET" instrumenta satura un infrastruktūras nodrošināšanai

Apraksts

Noslēdzoties Eiropas Komisijas projektam TO-REACH, kurā Latviju pārstāvēja Latvijas Zinātnes padome un RSU Sabiedrības veselības institūts, novērtētas galvenās prioritārās jomas, kurās Eiropas veselības sistēmas var mācīties cita no citas, un veidi, kā uzlabot veselības sistēmu politikas un pakalpojumu inovāciju pārneses pieredzi.

Vairāk informācijas: Daiga[pnkts]Behmaneatrsu[pnkts]lv

Skatīt divus TO-REACH politikas dokumentus


Projekta aktivitātes

  • Identificēt veselības aprūpes sistēmu pētniecības nākotnes izaicinājumus un prioritātes
  • Apkopot starptautisko pieredzi un zināšanas veselības aprūpes pētniecības jomā
  • Izveidot stratēģisko pētniecības plānu
  • Izveidot vienotu sadarbības platformu
  • Izveidot sadarbību starp pētniecības, finansēšanas un politikas plānošanas institūcijām, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī

Projekta vadošais partneris

  • Nacionālais veselības institūts (Istituto Superiore di Sanita), Itālija

Projekta sadarbības partneri

  • Kopā 29 partneri no 19 valstīm (Itālija, Nīderlande, Spānija, Šveice, Somija, Francija, Īrija, Malta, Latvija, Norvēģija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Zviedrija, Lielbritānija, Kanāda, ASV, Izraēla, Austrija)

https://to-reach.eu/