Pārlekt uz galveno saturu

Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas (TO-REACH)

Projekta/līguma nr.
733274
Projekta finansējums
18 375,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2017. - 31.12.2019.

Mērķis

Veselības aprūpes sistēmu pētniecības pārrobežu sadarbības modeļa un zināšanu pārnese platformas izveide tālākai EK "Horizon 2020" programmas "ERA-NET" instrumenta satura un infrastruktūras nodrošināšanai

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Identificēt veselības aprūpes sistēmu pētniecības nākotnes izaicinājumus un prioritātes
  • Apkopot starptautisko pieredzi un zināšanas veselības aprūpes pētniecības jomā
  • Izveidot stratēģisko pētniecības plānu
  • Izveidot vienotu sadarbības platformu
  • Izveidot sadarbību starp pētniecības, finansēšanas un politikas plānošanas institūcijām, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī

Projekta vadošais partneris

  • Nacionālais veselības institūts (Istituto Superiore di Sanita), Itālija

Projekta sadarbības partneri

  • Kopā 29 partneri no 19 valstīm (Itālija, Nīderlande, Spānija, Šveice, Somija, Francija, Īrija, Malta, Latvija, Norvēģija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Zviedrija, Lielbritānija, Kanāda, ASV, Izraēla, Austrija)

https://to-reach.eu/