Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Prodekāns (maģistra studiju programmu)

Medicīnas fakultāte

2009 - 2011

Direktore

Veselības ekonomikas centrs

1998 - 2009

Direktore

Zāļu cenu valsts aģentūra

Izglītība

2009 - 2011

Ekonomikas doktorantūras studiju programma

Latvijas universitāte

1999 - 2000

Vadības zinātņu maģistrs, Sociālo zinātņu maģistratūra

Latvijas universitāte

1980 - 1984

Ekonomista augstākā izglītība, Finansu un tirdzniecības fakultāte

Latvijas Valsts Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011., 2010. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) kursi "Flagship Course on Health System Strengthening and Sustainable Financing: Health financing after financial crisis","Planning and governance of providers network"

2009. EuroObserver Venēcijas vasaras skolas kursi "Innovation and Health Technology Assessment: Improving Health System Quality"

2002. Erasmus Universitāte, Roterdama, Holande, Apmācības programma Veselības ekonomikā

2001., 2002. PVO, Birmingemas Universitātes (Birmingham University, UK) un Njukastlas Universitātes (Newcastle University, Australia) kursi "Evidence, Money & Drug Selection"

2000. Londonas Ekonomikas Augstskola (London School of Economics), Kursi "Veselības ekonomika lēmumu pieņēmējiem"

1998. Londonas Ekonomikas Augstskola (London School of Economics), Kursi "Farmakoekonomika politikas veidotājiem"

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Veselības ekonomika
  • Veselības sistēmu uzbūve

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Veselības vadība"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Veselības vadība"​​, latviešu un angļu valodā, 1,5.g. un 2.g. programmas​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Veselības ekonomika

Veselības sistēmu uzbūve

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Farmācijas politika un vadība

 

 

Vadītie studiju kursi

Farmācijas politika un vadība

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Finanšu vadības pamati

Informācijas vadība veselības sistēmās

Maģistra darba priekšaizstāvēšana

Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana

Prakse

Veselības aprūpes kvalitātes vadība un pilnveidošana

Veselības ekonomika

Veselības ekonomika un finanses

Veselības sistēmu uzbūve

Veselības sistēmu vadība

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Veselības vadības juridiskie aspekti

Docētie studiju kursi

Farmācijas politika un vadība

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Finanšu vadības pamati

Informācijas vadība veselības sistēmās

Maģistra darba priekšaizstāvēšana

Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana

Prakse

Veselības aprūpes kvalitātes vadība un pilnveidošana

Veselības aprūpes organizācija

Veselības ekonomika

Veselības sistēmu uzbūve

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Veselības vadības juridiskie aspekti

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:​

​maģistra darbi: 3

recenzētie:

​​maģistra darbi: 2

 

 

Projekti

 

2015-pašlaik

Pētniece; projekts "EKOSOC-LV-5.2. Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkuurētspēju ārējos tirgos un snoegt priekšlikumus tās stiprināšanai" apakšprojektā Nr. 9.1.3.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2015 - pašlaik

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Jauna ēra muskuloskeletālās sistēmas slimību pacientiem : [diskusija : sakarā ar projektu "Piemērots darbam?"] / D.Behmane, A.Vētra, S.Gintere ...[u.c.] ; pierakst. D.Ričika // Doctus. - Nr.4 (2013, apr.), 53.-56.lpp.

Kalējs, Oskars. Jaunie antikoagulanti pret varfarīnu : pierādījumi, realitāte, emocijas / O.Kalējs, D.Behmane, B.Luriņa // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 32.-34., 36.-37.lpp.

 

Tēzes​​

 

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas prasību ietekme uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas konkurētspēju ārējos tirgos / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarēviča ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 308.lpp.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

Characterisation of competitiveness factors in healthcare industry in Latvia : [abstract] / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokareviča // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.92-93.

Health workforce crises in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, U.Berkis // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.3 (2015), p.287. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthcare categorisation as an economic good in competitiveness studies / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokarevica, D.Behmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 382.lpp.

Iedzīvotāju darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori / D.Behmane, A.Villeruša, A.Kokarēviča, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 384.lpp.

TTIP in healthcare industries : transsformation of internal into external competitiveness : [abstract] / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokareviča, D.Behmane // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.94-95.

Veselības aprūpes darbaspēka raksturojums Latvijā / A.Villeruša, A.Kokarēviča, D.Behmane, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 383.lpp.

Behmane, Daiga. Muskuļu un skeleta sistēmas slimību ekonomiskā sloga sabiedrībai novērtējums / D.Behmane, A.Dūdele // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 391.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2010 = Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2010 [Elektroniskais resurss] / Veselības ekonomikas centrs ; A.Villeruša, M.Taube, D.Behmane ...[u.c.]. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2011. - 32 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petiju… - Kopsav. angļu val.

Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība un sekas Latvijā 2009. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / Veselības ekonomikas centrs ; redaktori: D.Behmane, M.Taube. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2010. - 95 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/atkaribu-slimibu-petijumi-un-zinojum…

Kontakti

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs