Pārlekt uz galveno saturu

Personalizēts risku novērtējums saslimšanām ar drudzi, ar mērķi optimizēt to ārstēšanu Eiropas Savienībā (PERFORM)

Projekta/līguma nr.
668303
Projekta finansējums
299 375,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2016. - 30.06.2021.

Mērķis

Febrilu pacientu, kas ir būtisks slogs un atbildība daudzām gan primārās, gan arī terciārās veselības aprūpes iestādēm, diagnostikas un aprūpes uzlabošana, ar mērķi atklāt un pielietot daudzsološus, jaunus marķierus – gan bioloģiskus, gan klīniski fenotipiskus, vīrusu un bakteriālas infekcijas diferenciāldiagnostikā

Apraksts

Lai atšķirtu bakteriālu un virālu infekciju, jauni marķieri tiks piemēroti potenciālo grupu pacientiem (primārā, sekundārā un terciārā aprūpē) un tiks izstrādāts visaptverošs drudža vadības plāns, piemērots veselības aprūpes sistēmām visā Eiropā. Pētījuma laikā pieeja febriliem pacientiem notiks fenotipiskā, transkriptomiskā (genoma un proteoma) un bioinformātikas līmenī, kas labi raksturos liela mēroga, vairāku valstu pacientu kohortas, turklāt pētījuma ietvaros tiks izmantoti jau iepriekš notikušu liela mēroga multi-nacionālu pētījumu dati

Projekta vadošais partneris

  • Londonas Impērijas koledža (Imperial College of Science, Technology and Medicine), Lielbritānija

Projekta sadarbības partneri

  • Kopā 20 iestādes no 12 Eiropas valstīm (Anglija, Nīderlande, Spānija, Francija, Vācija, Šveice, Zviedrija, Austrija, Singapūra, Grieķija, Slovēnija, Latvija)

     www.perform2020.eu