Pārlekt uz galveno saturu

Predikatīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem

Projekta/līguma nr.
2013/0047/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017
Projekta finansējums
452 122,00 EUR, tai skaitā 407 496,00 EUR ESF finansējums, 43 719,00 EUR valsts budžeta finansējums un 906,00 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.12.2013. - 31.08.2015.

Mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot jaunu zinātnieku grupu, piesaistot zinātnei jaunos zinātniekus un doktorantus

Projekta zinātniskais mērķis ir radīt jaunu produktu – predikatīvu testu terapijas efektivitātes noteikšanai un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai ļaundabīga kolorektālie un smadzeņu audzēja gadījumā

Apraksts

Projekta aktivitātes

1. Administratīvās aktivitātes

 • Jaunas zinātniskās grupas izveide
 • Jaunu darba vietu izveide
 • Projekta administrēšana
 • Projekta publicitātes nodrošināšana

2. Pētniecības aktivitātes

 • Kolorektālo audzēju un glioblastomu audu un klīnisko datu bankas izveide
 • Kvantificēt mRNS un proteīnus visos audzēju audos
 • DNS reparācijas mehānismu  darbības izvērtējums atkarībā no KRAS gēna statusa
 • Retrospektīva ģenētisko marķieru izvērtēšana
 • Publikāciju sagatavošana
 • Rezultātu prezentēšana konferencēs
Projekta rezultāti

1. Izveidota klīnisku datu bāze/banka, kurā ir apkopoti sekojošie ieraksti: kodēts pacienta apzīmējums, pirmsoperācijas/operācijas izmeklējumi (stadija), terapija (radioloģiskā un ķimijterapija), dzīvildze. Iegūti glioblastomu audi no 200 pacientiem, ka arī 200 kolorektālu audzēju paraugi. Par visiem pacientiem ir apkopota klīniskā informācija

2. Nodrošināta kvantitatīva, statistiska datu apstrāde par mRNS līmeņiem audzēju paraugos; uzsākta atlasītu proteīnu noteikšana audzēju paraugos

3. Nodrošināta statistiska gēnu ekspresijas datu (heat map) apstrāde atkarībā no KRAS gēna statusa audzēju šūnās

4. Izveidota audzēju biobanka (datu banka)

5. Sagatavoti un prezentēti stenda referāti par projekta rezultātiem

 • „Adjuvanta ķīmijterapija II stadijas resnās zarnas vēža ārstēšanā", autori Elīna Skuja, Gunta Purkalne, Edvīns Miklaševičs, RSU 2014. gada Zinātniskā konference, Rīga, 10.04.2014.-11.04.2014.
 • „Assessment of diagnostic criteria for HNPCC by comparative study of overall survival of CRC patients", autori Z.Daneberga, I.Eglīte, M.Nakazawa- Miklasevica, E.Skuja, J.Gardovskis, E.Miklaševičs, European Human Genetics konference Milāna, Itālija 31.05.2014.-03.06.2014.
 • "The correlation between results of complex treatment and 1p/19q deletion for patients with anaplastic oligodendroglial tumors", autori Daina Apskalne, A. Ozola, K. Bicans, R. Ozols, K. Auslands, "11th Meeting of the European Association of NeuroOncology" (EANO 2014), Turīna, Itālija, 9.-12.10.2014.

6. Izveidotas gēnu ekspresijas dendrogramas kolorektālam audzējam un glioblastomām (2 gab.) un izveidotas gēnu ekspresijas dendrogramas ar/ bez KRAS mutācijām (2 gab.)

7. Izstrādāts predikatīva tests

8. Sagatavotas un iesniegtas publicēšanai zinātniskās publikācijas

 • “Plasma MIR-21 and MIR-31 AS predictive biomarkers for evaluation of the Rapeutic efficacy in metastatic colorectal cancer”, autori Zanda Daneberga, Elza Broka, Dagnija Kalniete, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Monta Ustinova, Elīna Skuja, Gunta Purkalne, Edvīns Miklaševičs
 • “Chomosomal aberration in colorectal cancer family”, autori Edvīns Miklaševičs, Mikko Kupilas, Dagnija Kalniete, Inese Eglīte, Dace Bērziņa, Monta Ustinova, Gunta Purkalne, Zanda Daneberga
 • “Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity”, autori Monta Ustinova, Zanda Daneberga, Dace Bērziņa, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Jeļena Maksimenko, Jānis Gardovskis, Edvīns Miklaševičs
 • “Differential age related gene expression in glioblastomas”, autori Zanda Daneberga, Dagnija Kalniete, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Lelde Kalniņa, Daina Apškalne, Agnese Ozola, Edvīns Miklaševičs